27 Mayıs 2015 Çarşamba

CONFLICT RESOLUTION'CULAR DÖRT SENEDEN SONRA İLK DEFA HALKA AÇILDILAR!


27 Eylül 1997 günü Lefkoşa'daki ara bölgede yer alan Ledra Palas Oteli bahçesinde yağmur altında gerçekleşen "Barış Şöleni"ne üç binden fazla Kıbrıslı katıldı. Kıbrıslı Türklerin yoğun ilgi gösterdikleri  şölene kuzeyden iki binden fazla kişi katılırken, Kıbrıslı Rumların her zaman olduğu gibi daha az ilgi gösterdiği ve güneyden gelenlerin sayısının bin ikiyüz kişi kadar olduğu belirlendi.

Lefkoşa'da diplomatik temsilcilikleri bulunan BM, Avustralya, Çin, Mısır, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya, Slovakya, İsviçre, İngiltere, ABD ve AB'nin katılım ve desteği ile gerçekleşen şölende, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Gustav Feissel kısa bir konuşma yaparak, o gün öğleden sonra havanın yağışlı olmasını "Tanrı'nın sevinç gözyaşları" olarak niteledi. Şölende, Kıbrıslı Türklerin "Grup NET", Kıbrıslı Rumların ise "Kıbrıs'ın Sesi" adlı müzik gruplarının çaldıkları parçalar eşliğinde dans edilirken, iki toplumlu bir koro da şarkılar okudu ve her iki toplumdan halk dansları grupları Kıbrıs oyunlarından örnekler sundular.

BM tarafından parasız olarak dağıtılan yiyecek ve içeceklerin kısa bir süre içinde tükenmesi dikkat çekerken, bahçe içinde stand kurmuş olan iki toplumlu conflict resolution grupları projelerini ilk kez halka sunma olanağını buldular.

Gerek Rum, gerekse Türk basınında, şimdiye kadar yapılan CR toplantılarının gizli olması ve 1993 yılından beri kamuoyuna bilgi verilmemesindeki ısrar üzerine eleştirilere uğrayan conflict resolution'cuların bu halka açık ilk etkinliği, daha çok bir panayır havası içinde geçti.
CR çalışmalarının sonuçlarına ilişkin hiçbir ciddi takdim konuşmasının yapılmadığı şölende (Çünkü sadece ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor veriliyormuş!), saat 16.00'dan 20.00'ye yenildi, içildi, konuşuldu, dans edildi, yeni dostluklar kuruldu, eski dostluklar tazelendi. Ama sadece o kadar. Uyuşmazlıkların çözümünün iki toplumlu bir panayırla olası olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Amerikalılar ve içimizdeki yandaşları tarafından her iki toplum içinden özenle seçilmiş belirli kişilerin buluşturulması ve psikanalitik yöntemlerle yakınlaştırılmaya çalışılmasının herhangi elle tutulur bir sonuca varmadığı da gözler önüne serilmiş oldu.

Şölende dağıtılan ve İngilizce, Rumca ve Türkçe olarak basılmış "Çok kültürlü halı: Kıbrıs'ta iki toplumlu çalışmadan yansımalar" adlı broşürde, 12 Aralık 1996 tarihinde yapılan iki konuşmanın metni verilmiş. Kıbrıslı Rum CR Çalıştırıcısı Hari Anastasiu, 1989-1991 yıllar arasında yapılmış ve yasaklamalar yüzünden çalışmaları durdurulan "Bağımsız ve Federal Kıbrıs için Temas Grubu"nun etkinliklerini görmezden gelip, "ne politik, ne de sosyal düzeylerde federal bir Kıbrıs'ı hedefleyen herhangi bir kurumlaşmaya gidildiğini göremedik" diye yazarken, Kıbrıslı Türk Çalıştırıcı Sevgül Uludağ da conflict resolution'cuları "Biz özgün bir grubuz, çünkü Kıbrıs'ta tek paylaşılmış bir vizyonu olan biziz" diyerek, yıllardır sürdürülen iki toplumlu temaslar sonucu oluşmuş, örneğin "Sendikal Forum"  gibi güçlü sosyal sınıflara dayanan birliktelikleri dışlar bir duruma düşmüştür.

Kıbrıs'a bir "Amerikan Barışı" getirmek için yapılan iki toplumlu etkinliklerin neyi hedef aldığı ve bu çalışmalarda öne atılıp dolarları iç edenlerin neyi amaçladıkları artık tüm kamuoyu tarafından anlaşılmıştır.

Kıbrıs uyuşmazlığı, iki toplumlu panayırlardaki hafifliklerle çözümlenemeyecek kadar ciddi,  psikanalitik CR yöntemleriyle ele alınamayacak kadar siyasal ve ideolojiktir.

İKİ TOPLUMDAN YAZARLARIN YAZILARININ YER ALACAĞI "HADE" ADLI  BİR  DERGİ YAYIMLANIYOR

Kıbrıs'ta iki toplum arasında temas ve işbirliğinin artırılmasından yana olan iki toplumlu gruplara, diğer örgütlere ve kişilere hitap eden 19 Ağustos 1997 tarihli bir mektupta, başlangıçta sadece İngilizce, ileride de Rumca veTürkçe dillerinde basılacak olan iki toplumlu bir derginin yayımlanacağı duyuruldu. Mektupta belirtildiğine göre, dergi, bağımsız (?) olarak çalışacak Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerden oluşan bir ekip tarafından yayımlanacak.

27 Eylül l997 tarihinde Lefkoşa'daki Ledra Palas Oteli bahçesinde ABD Büyükelçiliğinin finanse ettiği iki toplumlu Conflict Resolution (Uyuşmazlıkların Çözümü) gruplarının çalışmalarını tanıtan bir etkinlikte, bu yeni yayın organıyla ilgili bir de tanıtma broşürü dağıtıldı.

İlk sayısının 1997 Ekim ayı sonunda yayımlanması, 40-44 sayfa olması ve adının Rumca ve Türkçede "Haydi" anlamına gelen "Hade" olması kararlaştırılan derginin amaçları şu şekilde belirlenmiş:
1. İki toplum arasında daha iyi bir  iletişim kanalı oluşturmak
2. Kıbrıs sorununda çözüm ararken "askeri seçenek"i reddeden ve halka dayanan bir barış hareketinin yaratılmasına katkıda bulunmak
"Hade" dergisinin hedefleri ise şöyle belirlenmiş:
* Başka ülkelerdeki Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler de içinde, her iki toplumun öteki topluma, yani adadaki yurttaşlarına kendi siyasal görüşlerini dolaysız olarak iletebilecekleri bir platform sağlamak. Özellikle, gelecekteki federal bir çözümün yapısına ilişkin diyalog kurmada, her iki toplumun da yaratıcı olarak katılacakları bir forum oluşturma ümidindeyiz.
* İki toplumlu temaslar ve işbirliğini artırmaktan yana olan çeşitli grup ve örgütler arasında eşgüdümü kolaylaştırmak
* Çeşitli iki toplumlu grupların etkinliklerini ve projelerini teşvik edip duyurmak
* Yaşlı kuşağın yakınlaşmasını kolaylaştırmak
* Yeni kuşağın yakınlaşmasını kolaylaştırmak
* Her toplumu, öteki toplumun korkuları, endişeleri ve gereksinimleri konusunda daha duyarlı kılıp bilinçlendirmek
* Her bir toplumu, öteki toplumun çekmiş olduğu  acılar ve eziyetler hakkında bilgilendirmek
* Uyuşmazlıklardan acı çeken dünyanın başka yörelerindeki barış yapıcıların nasıl çalışmakta olduklarının, karşılaştıkları sorunların, Kıbrıs'taki uyuşmazlık ile olan benzerlik ve farklılıklarını vd duyurmak
* Farklı bir tarih yazımına yer sağlamak
* Birlikte çalışma ve üretme için ortam sağlamak
* Her iki toplum içinde ve arasında bir barış kültürünün kurulması için katkıda bulunmak ve davranışlarda değişikliği teşvik etmek
* Yaratıcı kültürel ve sanatsal ifade için yer sağlamak

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin yerel girişimi sonucu bu iki toplumlu derginin yayımlanacağını duyuran broşür, "Hade" dergisinin içeriğini de şöyle belirlemektedir:
* İki toplumlu etkinlikler hakkında haberler
* Uluslararası haberler
* Siyasal makaleler
* İki toplumla ilgili tarihsel bilgiler
* Ülke dışında yaşayan Kıbrıslılarla ilgili ve onlar tarafından yazılmış sayfalar
* Gençlik ve kadın konuları
* Sanat, kitap vd konulardaki sayfalar

(Kıbrıslı Türkün Sesi dergisi, Sayı:27, Kasım 1997)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder