15 Aralık 2019 Pazar

ARİF HASAN TAHSİN ÜZERİNE


Arif Hasan Tahsin, “Geçmişi unutmadan geleceğe bakmak” başlıklı yazılarını, ilk önce 9 Kasım 1988 ile 21 Haziran 1989 tarihleri arasında haftalık Demokrat gazetesinde yayımlamıştı. Bu başlığı seçerken, “geleceği karanlık geçmişin ipoteğinde tutarak, zehirli yaşamım devamını isteyen”lere karşı, “geçmişin tahribini ve yepyeni, mutlu bir yaşamı kurma isteğini” dile getirmiş ve “Yeni Kıbrıs”ın temellerini atacak olanlara ışık tutmayı amaçladığını belirtmişti.

Söz gazetesi ve dergisinde Başyazarlık da yapmış olan, emekli öğretmen ve sendikacı Arif Hasan Tahsin’in kişisel anılarıyla örülmüş, yakın geçmişimize ayna tutan bu yazılardan, gerek genç kuşakların, gerekse olayları yaşayanların öğrenecekleri çok şey vardır. Bu yazılar, onun Kıbrıs Türk toplumunun tarihine ilişkin anı ve gözlemlerini, geleceğe ilişkin fikirlerini aktardığı “Aynı yolu yürüyenler, farklı yerlere varamazlar” başlıklı iki ciltlik yazıları ile (1988-1989), “Nice vukuatlı bayramlara ve Nigose Baba” başlığı altında topladığı üçüncü yazılar kitabının (1990) bir devamı gibidir. Öteki yazılarının da kitaplaşmasını bekleyeceğiz.

Karanlıkta bırakılmış geçmişimize ışık tutan bu ve benzeri gazete yazılarının kitaplaşması, siyasal anıların pek yazılmadığı toplumumuzda önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Sol adına yola çıkmış olan Kıbrıs Türk muhalefet partilerinin hatalı politikalarına yıllar önce parmak basmış olan yazar, 1960-63 dönemi ve sonrasındaki Türk ve Rum toplumlarının hatalarından, 1974’den sonra Kıbrıs’a nüfus aktarma ile başlatılan Kıbrıslı Türklerin yok oluş sürecine kadar birçok önemli konuda görüşlerini ortaya koymaktadır.

“Geçmişi bilmeyen toplumların, geleceklerini sağlam temellere oturtmaları mümkün değildir” diyen Arif Hasan Tahsin’in görüşüne tümüyle katıldığımız için,  Kıbrıs Türk liderliğinin resmi Kıbrıs politikası ve tarih yazımının dışına çıkmak, onu sorgulamak, unutturulan geçmişimizi aydınlatmak ve bunları genç kuşaklara aktarmak zorundayız. Bu, ayrıca Kıbrıslılığımızın, yurtseverliğimizin bir gereğidir.

Ahmet An

(Işık Kitabevi tarafından Aralık 1993’de Lefkoşa'da yayımlanan kitabın sunuş yazısı)