11 Haziran 2023 Pazar

İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGEMİZDE KC YURTTAŞI KT SEÇMEN SAYISI AZINLIĞA DÜŞÜRÜLDÜ!..

 

"KKTC" DENEN YASADIŞI VARLIĞIN, ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE RAĞMEN "GÖÇMENİSTAN" OLMASINA NEDEN SES ÇIKARILMIYOR?!

TÜRKİYE’NİN “GÖÇMENİSTAN” OLMASI İSTENMİYOR, AMA 49 YILDIR TÜRKİYE’NİN İŞGALİ ALTINDA TUTULAN KC’NİN KUZEY TOPRAKLARINA NEDEN TC’Lİ YERLEŞİMCİLER DOLDURULDU VE NEDEN “KKTC YURTTAŞI” YAPILIP, ONLARA SEÇİMLERDE OY KULLANDIRILIYOR?

Oysa 2 Ağustos 1949 tarihli “Savaş Zamanlarında Sivil Kişilerin Korunmasına İlişkin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi”nin 49(6). maddesi, yabancı bir ülkenin düşmanca işgali durumuyla ilgili olarak şöyle diyor:

“İŞGALCİ GÜÇ, İŞGAL ETTİĞİ BÖLGEYE, KENDİSİNE AİT SİVİL NÜFUSUN BİR KISMINI AKTARAMAYACAK VEYA SÜRGÜN YOLUYLA GÖNDERMEYECEKTİR."

“Göçmenistan tanımından hareketle hem TC'de, hem de KC ve onun işgal altında tutulan topraklarında yasadışı olarak ilan edilmiş "KKTC"deki bazı nüfus, vatandaşlık ve seçmen verilerine bir bakalım:

TÜRKİYE’DE,

- 18 Mayıs 2022 tarihinde Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü verilerine göre en az 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunuyordu.

- Göç İdaresi Başkanlığı’nın 18 Ağustos tarihinde açıkladığı son verilere göre Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısı toplam 3 milyon 652 bin 813 kişi idi. Türkiye genelinde yaşayan Suriyelilerin Türkiye vatandaşlarının nüfusuna oranıysa yüzde 4,14 olarak ortaya çıkıyor.

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri verilerine göre 19 Ağustos 2022 itibariyle Türkiye vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı 211 bin 908’e ulaşmıştı. Öte yandan Türkiye’de vatandaşlığa sahip olan 104 bin 976 Ahıska Türkü, 7001 Uygur Türkü ve 39 bin 294 Afganistan uyruklu kişi bulunuyor. (18 Ağustos 2022 – diken.com.tr)

21 Mayıs 2023’de Facebook’taki sayfamızda şöyle uyarmıştık:

DİKKAT: Kıbrıs'ta kurulan seçim sandıklarında toplam 1,462 Yunanlı seçmen oy hakkına sahipken, ADAMIZIN İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGESİNDE 140,111 TC UYRUKLU SEÇMEN VAR VE ONLAR DA BUGÜNLERDE OY KULLANDI. BU YÜZ KAT FAZLA SAYIDAKİ TC'Lİ NÜFUS, AB ÜLKESİ OLMAYAN TC'DEN,  AB TOPRAĞI SAYILAN İŞGAL BÖLGEMİZE YASADIŞI OLARAK YAPILMIŞ NÜFUS AKTARIMININ EN AÇIK BİR GÖSTERGESİDİR!.. ;-(( 

16 Mayıs 2023’de ise şunları yazmıştık:

KIBRISLI TÜRKLERİN SAYISI, İŞGAL BÖLGESİNDEKİ NÜFUSUN ÜÇTE BİRİ ORANINA MI İNDİ?

2 Ağustos 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmenin 49(6). Maddesi, “İşgal gücü, kendi nüfusunun bir kısmını, işgal ettiği bölgeye zorla göndermeyecek veya aktarmayacaktır” demektedir.

Oysa 1974 yazından beri adamızı askeri işgal altında tutan Türkiye Cumhuriyeti (TC), Kıbrıs’ın demografik yapısını yasadışı olarak değiştirmeyi sürdürmekte ve işgal altındaki bölgeye taşıdığı yerleşimcilere “KKTC yurttaşlığı” vererek, seçimlere katılmalarını sağlamaktadır.

                                              ***

14 Mayıs 2023’de yapılan TC seçimleri nedeniyle, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulacak olursa, adamızın TC işgali altında bulunan bölgesindeki TC uyruklu seçmen sayısının 2014 yılından 2023’e kadar geçen süre içinde 47,940 kişi artarak,  92,171’den 140.111’e yükseldiği anlaşılmaktadır.

Aynı süre içinde, “KKTC” denen ayrılıkçı yapıda yaşayan seçmen sayısı 29,525 kişi artarak, 175,258’den 204,783’e yükselmiştir. Bu rakama dahil olan KC kimliğine sahip Kıbrıslı Türklerin sayısı ise, bilinmemektedir.

                                                 ***

2019 yapılan KC Avrupa Parlamentosu üyeliği seçimlerinde, KC kimliğine sahip KT seçmen sayısı 81,611 kişi olarak açıklanmıştı. Bunların hepsinin adada ikamet ettikleri kabul edilse bile, adamızın işgal altındaki bölgesindeki seçmen yaşındaki nüfus içinde, KC kimliğine sahip Kıbrıslı Türklerin sayısının, üçte bir kadar bir oranı oluşturduğu tahmin edilebilir.

                                                  ***

İŞGAL BÖLGEMİZDEKİ “ALT YÖNETİM” İLE İŞGALCİNİN “ÜST YÖNETİM”İ ARASINDA İMZALANAN ÇEŞİTLİ ALANLARDAKİ PROTOKOLLERLE, KIBRISLI TÜRKLERİN KURUMLARI ELE GEÇİRİLEREK, YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİLİK SÜRDÜRÜLMEKTEDİR. ULUSLARARASI KURULUŞLAR İSE, NE YAZIK Kİ BU DURUMA SEYİRCİ KALMAKTADIR.

25 Mayıs 2023

5 Mayıs 2023 Cuma

1960 KIBRIS ANAYASASINA NEDEN DÖNÜLEMEZ ve ÇIKIŞ YOLUMUZ…

Konuya dar milliyetçi açıdan bakarak, içine itildiğimiz taksim çıkmazından kurtulmak olası değildir. Türkiye, 1923’deki Lozan Antlaşmasında, Kıbrıs adası üzerindeki İngiliz egemenliğini tanıdığını kabul etmişti. Türkiye’nin Kıbrıs’a yeniden taraf yapılması, İngiliz emperyalizminin 1955 yılında örgütlediği Londra Konferansı ve İstanbul’daki 6-7 Eylül olayları kışkırtması sayesindedir.

ABD ve NATO’nun adamız ve bölgemiz üzerindeki emperyalist emelleri, adayı 1960’da terk etmek zorunda kalan İngiliz emperyalizminden devralınmıştır. Adayı Yunanistan’a bağlamak (enosis) hedefiyle İngiliz sömürge yönetimine karşı başkaldıran Kıbrıslı Rum toplumunun karşısına, adanın bölünmesi (taksim) planıyla Kıbrıslı Türk toplumunu çıkartan da İngiliz-Amerikan ikilisidir. Bu oyunda emperyalizmin elinde stratejik bir alet olan, Kıbrıs Türk liderliği ve adadaki diğer işbirlikçilerdir.

1960’da iki toplumun ortaklığına dayalı olarak kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü garanti etmiş ülkelerden biri olan Yunanistan, 1974 yazında darbe yapmış, öteki, yani Türkiye bunu vesile ederek, adayı işgal ve taksim etmiş, eski sömürgeci İngiltere de olanları perde gerisinden seyretmiştir.

NE OLMUŞTU?

1960-63 döneminde sorunlar çıkaran ve uygulanması ile Anayasa Mahkemesi’ne giden 1960 Anayasası’nın 13 maddesi, Başkan Makarios tarafından tek taraflı olarak değiştirilmek istenince, toplumlar arasında çatışmalar başlatılmış ve ardından Kıbrıs Türk toplumuna, sadece Kıbrıslı Rumlara ait olacak bir devlet içinde “Azınlık Hakları” tanınmak istenmişti.

1968-74 dönemi görüşmelerinde Kıbrıs Türk toplumunun görüşmecisi Rauf Denktaş, bu 13 değişikliğin hemen hemen hepsini kabul etmiş ve yerel Kıbrıs Türk polisi ısrarından da en sonunda vazgeçmişti. Bu husus, görüşmeleri değerlendiren gerek Poliviyos G. Poliviyu, gerekse Glafkos Kliridis’in kitaplarında yer almaktadır. Ama emperyalizmin amacı bağlantısız bir dış politika güden Kıbrıs Cumhuriyeti’ne son vermek olduğundan, imzalar atılamadı.

EMPERYALİZM NE İSTİYORDU?

1963 yılı sonunda, anayasal uyuşmazlık ardından toplumlararası çatışmaların patlak vermesiyle, ABD ve İngiltere, adaya 10 bin kişilik bir NATO askeri birliğinin gönderilmesini önerdi, ama Başkan Makarios bunu reddetti. Onun yerine BM Barış Gücü’nün gelmesine rıza gösterdi. Temmuz 1964’de ABD’nin sunduğu Acheson Planı’nda, Karpaz yarımadasında Türkiye’ye verilecek bir askeri üs karşılığında, adanın Yunanistan’a bağlanması (enosis) önerisini Türkiye kabul etmişti, ama Makarios reddetti.

Nihat Erim’in anılarındaki şu bilgiler önemlidir! “General Turgut Sunalp, askeri bakımdan Karpas yarımadasından daha büyük bir bölge ihtiyacını anlattı... Yani böylece Türkler adanın %25-30’unda hak sahibi olabileceklerdi.” (s.374) “Makarios ayrıca Acheson planı için “Bu, adı konmamış bir taksim planıdır, asla kabul edilemez” diye ilan etmiş” (s.375) “Acheson, ayrıca Türkleri yarımadada deniz ve hava üsleri kurarak, Türkiye’nin Ada’ya yakın kısımlarıyla ortak bir savunma manzumesi meydana getireceklerini, ancak kendisinin eksper olmadığını, prensiplerde mutabakata varıldıktan sonra ayrıntıların görüşülmesinin uygun olacağını söylemiş.” (s.377-378) “Mr. Acheson planında Enosis, evet ama ikili enosis var, yani Türkiye’nin hükümdarlığına terk edilecek bir toprak parçası ile birlikte...” (s.421)

ADA SONUNDA TAKSİM EDİLDİ!

Haziran 1971’de Lizbon’da yapılan NATO toplantısında Yunanistan ve Türkiye’deki askeri cuntaların Dışişleri Bakanları, Başkan Makarios’un ortadan kaldırılarak, ikili enosise (taksim) gidilmesinde anlaştı. Nisan 1974’de, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yeni anayasası için yapılmakta olan görüşmeler son aşamaya gelmişken, Temmuz 1974’de Atina’nın darbesi ve Ankara’nın askeri müdahalesi gerçekleşti ve Ağustos 1974’de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprağı taksim edilmiş oldu.

Yeniden başlayan toplumlararası görüşmeler, yine imza aşamasına getirildi, ama Temmuz 2017’de Crans Montana’da yapılan toplantıda, Türkiye’nin adanın kuzeyinde, güneydeki İngiliz toprağı gibi “egemen askeri üs” elde etme talebi yüzünden görüşmeler tıkandı.

Bu öneri, adayı birkaç kez ziyaret eden ABD yetkilisi Victoria Nuland tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerine önceden duyurulmuş olup, NATO’nun Türkiye aracılığıyla ada üzerinde vesayet kurmasına yönelik eski emelinin bir tekrarıdır. Türkiye’nin “garantörlük” kisvesi altındaki talebi, bu çerçevede değerlendirilmelidir. Amerikan ve İngiliz emperyalizminin, Doğu Akdeniz’deki etkinlik projelerinden ayrı düşünülemez!

KC’YE DÖNÜLECEK, AMA NASIL?

Son 3-4 yıldır, sosyal medyadaki bazı arkadaşlar, “Cumhuriyete geri dönüş hareketi başlatalım” diye görüş dile getiriyorlar. Bir arkadaşın yaptığı çağrıda “Noktasına, virgülüne kadar 1960 Antlaşmalarına sahip çıkmamız, kurtuluşun uzun tek yoludur” denmektedir. Oysa esas kavganın,1960’da %18’lik nüfusa, kamu yönetiminde %30, orduda %40 oranında temsiliyet verilmesiyle başladığı unutulmaktadır.

Kıbrıslı Türk diplomat Alaaddin Gülen’in de anılarında belirttiği gibi, “Kıbrıs’ta %20 nispetindeki Türk azınlığın, %80 nispetindeki Rum çoğunluğuna eşit hale getirmek normal sayılacak bir olgu değildi” (Bellekte Kalanlar, Ankara 1998, s.244). Ama Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, nasıl olduysa bunu kabul ettirmişti! Kaldı ki bu Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 1960’da kuran Kuruluş Antlaşmaları, konuyla ilgili üç NATO ülkesi tarafından da imzalanmış olup, adamızın bugün taksim edilmesine yol açan “Garanti ve İttifak Antlaşması” ile korunan bir bütünü oluşturmaktaydı.

Evet, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bu devletin kurucu iki ortağından biri olan Kıbrıslı Türkler dönecektir ve dönmelidir, ama bu, 1960’daki anayasa çerçevesinde olamaz ve olmayacaktır. Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş, 1960’daki (Kıbrıslı Rumlar tarafından kabul edilmeyip değiştirilmek istenen ve kavganın başlamasına yol açan) “haklar”a dönüş ile mümkün değildir. Kaldı ki günümüzde, Kıbrıs Rum toplumu içinde, siyasal çözüm olarak üniter yapıdaki bir Kıbrıs Rum Ortodoks devletini savunan, sadece Kıbrıslı Rum faşistler ve milliyetçilerdir.

KC’NİN 1964’DE DEĞİŞTİRİLEN ANAYASAL YAPISI

Unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türk liderliği, Aralık 1963 olaylarından sonra Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devlet yapısından geri çekildiğini açıklamıştı. Kıbrıslı Türk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, üç Bakanlar Kurulu üyesi, Kıbrıslı Türk yargıçlar ve memurlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait kurumsal yapılardan ayrıldıkları için, devletin işlev görmesinde ortaya çıkan anayasal ve yasal zorluklara çözüm getirmek amacıyla, Kıbrıslı Rumlar tarafından 1964 yılı içinde 33/64 sayılı “Çeşitli Kararlar” adı verilen bir yasa çıkartıldı:

Buna göre 1. Üst Mahkeme ile Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme adı altında birleştirildi. 2. Kıbrıs Rum Cemaat Meclisi lağvedilerek, yerine Eğitim Bakanlığı oluşturuldu. 3. Kazalardaki ayrı belediyeler birleştirildi. 4. İki toplumdan oluşan ortak polis gücü birleştirildi. 5. Ortak Kıbrıs Ordusu yerine, Kıbrıs Milli Muhafız Ordusu kuruldu. 6. Cumhurbaşkanı ve Temsilciler Meclisi üyelerinin görev süreleri uzatıldı. 7. Kıbrıslı Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın seçilmesi ve toplumların ayrı listeler ile seçimler yapması askıya alındı.

Yine 1964 yılında, silah taşıdıkları gerekçesiyle tutuklanan Mustafa İbrahim ve arkadaşlarının, KC Başsavcılığına karşı açtıkları dava görüşülürken, 33/64 sayılı yasanın “Zorunluluk Yasası” gereğince anayasaya uygun olduğuna karar verildi.

Kıbrıs Türk liderliğinin, 1965 yazında BM Barış Gücü korumasında Temsilciler Meclisi’ne geri dönme konusunda yaptığı girişim, zamanın Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Kliridis tarafından “Yapılan yasal değişiklikleri kabul etme” koşuluna bağlandığı için, Kıbrıs Türk liderliği tarafından reddedildi.

Kıbrıs Türk liderliğinin 1963 sonunda ayrıldığı KC devletine geri dönmesi için, iki ana toplum arasında 1968’de başlatılan ve 1974’e kadar sürdürülen toplumlararası görüşmeler, “üniter devlet” esasına göre yapıldı. 1974 yazı öncesinde, “üniter” devlet anayasası hazırdı, ama imzalanmasın diye, Yunanistan ve Türkiye cuntalarının Dışişleri Bakanları Palamas ile Olcay, Haziran 1971’de Lizbon’daki NATO toplantısında anlaştıkları ikili ihanet planını, 1974 yazında uyguladılar ve ada ikiye bölündü.

BÖLÜNMEMESİ 3 NATO ÜLKESİ TARAFINDAN “GARANTİ EDİLEN” KC TOPRAĞI, SÖMÜRGELEŞTİRİLİYOR

1974’den sonra adamızın işgal altındaki kuzeyi, Kıbrıs Rum toplumu üyelerinden etnik olarak arındırılmış, bu bölgeye 2 Mayıs 1975 tarihli (No.97) çok gizli bir yönetmenlik uyarınca Türkiye’den nüfus aktarılarak, demografik yapısı değiştirilmiştir. Oysa 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi, işgalci bir ülkenin işgal bölgesine nüfus aktarmasını yasaklamaktadır. Öte yandan, 1975’de işgal bölgesindeki “işgücü açığının kapatılması amacıyla” gönderildiği açıklanan Türkiyeli bu yerleşimcilere, Kıbrıslı Rumların geride bırakmak zorunda kaldığı topraklar dağıtılarak, tapulanmış; dahası işgal bölgesinde kurulan ayrılıkçı devletin “yurttaşlığı” da verilerek, Kıbrıslı Türklerin siyasal iradesine müdahale edilmiştir.

YENİ FEDERAL ANAYASA GÖRÜŞMELERİ

1977 ve 1979’daki Doruk Anlaşmalarından sonra başlatılan yeni toplumlararası görüşmeler, BM’nin de onayladığı gibi, “federal devlet” esasına göre yapılmış ve federalleşecek olan yeni anayasasının esasları üzerinde büyük ölçüde mutabakat sağlanmış olup, imza aşamasına getirilmiştir.

Bizdeki bazı çevrelerin “1960’a dönelim” talebini öne çıkarması, abesle iştigaldir. Masada iki toplumun liderleri anlaşır ve taraflar bunu onaylarsa, Kıbrıs Cumhuriyeti, yeniden yapılandırılacak ve Kıbrıslı Türkler oraya, federal haklarla geri dönecektir. Ama yasadışı “KKTC” olarak değil, merkezi federal Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sorumlu, kuzeyde, merkezi yönetim gözetiminde yapılandırılacak olan kuzeydeki “federal devlet” olarak!” O nedenle günümüzde, demokratik federal Kıbrıs Cumhuriyeti için ortak bir mücadele esas olmalıdır.

TÜRK TARAFININ SAMİMİ OLMAYAN FEDERASYON İSTEĞİ

İnönü’nün 1964’de TBMM’de söylediği “Anlaşmalar çerçevesinde kalalım diye biz, görüşmelere, taksim diye değil, federasyon diyerek başladık” sözü, Kıbrıs Rum tarafının yıllar içinde federal devleti kabul etmesi ile iyice açığa çıkmıştır.

Kıbrıs Türk tarafı federal değil de, konfederal, yani iki ayrı devletin işbirliğinde bir yapı istediğini, 2017’deki Crans Montana görüşmelerinin çökmesinden beri dile getirmektedir. Dahası, kuzeyde “egemen TC askeri üssü” talebinin de, 3-4 defa adaya gelen ABD Güvenlik Kurulu Sözcüsü Victoria Nuland tarafından, taraflara iletildiği basına yansımıştır. TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Crans Montana’da, son TC askerinin ayrılma tarihini vermemesi, NATO askerinin adada kalıcı olma planı yüzündendir.

Yeni federal anayasayı yazım aşamasına getiren Crans Montana görüşmelerinin kopmasından sonra, KC Başkanı Anastasiadis, 1960 Anayasası’na dönüş davetini, 76. BM Genel Kurulu kürsüsünde tekrarlarken, nihai hedefi netleştirdi. Kıbrıslı Türklere yapılan bu davetin, uzlaşılmış çözüm zemininin değişmesine yönelik bir öneri değil, kesin bir çözümü beklerken Kıbrıslı Türklerin devletle yeniden katılmaları için bir davet olduğunu ve bu davetin,  Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin federal devlete evrilmesine tam katılımlarıyla ilgili bir stratejik anlaşma şartına bağlı olduğunu vurguladı. (Bkz. Fileleftheros, 25 Eylül 2021)

FEDERAL ANLAŞMAYA GİDEN YOL

2020’de işgal altındaki bölgede yapılan son başkanlık seçimlerinde, federal birleşme yanlısı değil de, “iki ayrı devlet” yanlısı aday, açık bir TC desteği görmüş; yerleşimciler ile yerli işbirlikçilerin oyları sayesinde seçilmiştir. “Üst yönetim”, artık sömürgesindeki “alt yönetim”i istediği gibi açıkça yönlendirebilmekte ve adanın birleşmesinden yana olan güçleri, baskı ve korkutma yöntemi ile taksimden çıkar sağlayan çoğunluğa katmaya çalışmaktadır. İşgalci güç için önemli olan, Kıbrıs Türk toplumunun adadaki varlığının devamı değil, kendisine biat etmiş işbirlikçi bir nüfus yardımıyla, adamız ve bölgemiz üzerindeki daha geniş emperyalist çıkarların savunulmasıdır.

Bu durumda, taksim çizgisinin her iki yanındaki federal çözüm yanlılarının, ortak siyasal bir yapıda bir araya gelerek, Crans Montana’da üzerinde anlaşılmış olan anayasaya sahip çıkması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki federal çözüm yanlıları, taksim çizgisinin kuzeyinde 5 bin (%48.31), güneyinde 2023’de yapılan son Başkanlık seçimlerinde de 15,500 (%48.03) oy farkı ile seçimde kaybetmiştir. Kıbrıs Rum Ortodoks devletinde, Kıbrıs Türk toplumu için diğer dini toplumlar gibi “azınlık hakları” talep edenler ise, kendi aralarında örgütlenmeye bakmalıdırlar.

Toplumlararası görüşmeler, iyi niyetle ve yapıcı bir zihniyetle sonlandırılamazsa, Kıbrıs Türk tarafı her şeyde 50:50 eşitlik talebinden vazgeçmezse, taksim ve işgal durumu ne yazık ki sona erdirilmeyecektir! Bu sürerdurum ise, ancak Kıbrıslıların, dıştaki ve içteki ayrılıkçı güçlere karşı “Ortak Siyasi Cephe”sinin örülmesi ile savuşturulabilir!

İşgal altındaki bölgede yaşayan Kıbrıslı Türk ilerici ve federalist güçlerin oluşturacağı siyasal bir partinin, “alt yönetim” tarafından baskı görmesi beklenirken, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kaydında da yasal sorunların ortaya çıkacağı açıktır. Kaldı ki 1974’den bu yana, adamıza taşınan yerleşimci nüfusun oy kullandığı ve askerin ayrılmadığı koşullar, demokratik mekanizmaların çalışmasına engeldir.

“AYRI SEÇİM YAPALIM” DİYENLERE

Bazı Kıbrıslı Türk yurttaşların “ara bölgede seçim yapalım” diye talepte bulunmasının yasal herhangi bir temeli yoktur. Ancak siyasal olarak örgütlenip, taleplerini dile getirebilirler! KC yasalarına göre, onun denetiminde yapılmayacak ve kimin KC yurttaşlığından kaynaklanan seçmen olduğu belli olmayan koşullarda, işgal bölgesinde yapılacak herhangi bir seçim, yasadışı olacak ve KC makamları tarafından tanınmayacaktır!  Kaldı ki, farklı önerileri yapanlar, onun gerektirdiği girişimleri ve örgütlülüğü de yapabilmelidir!

Kıbrıs’taki anayasal uyuşmazlık, Aralık 1963’den beri BM’nin gündemindedir ve sorunun, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarının temsilcileri arasında yapılan görüşmelerle çözümlenmesi için taraflar hemfikirdir. Bu BM çerçevesi ile parametrelerinin reddedilmesi halinde, taksimin kalıcılaşacağı kesindir.

Öte yandan “KC vatandaşı Türkçe konuşan Kıbrıslılar”ın önemli bir kısmı, işgalin getirdiği olanaklardan yararlanmaktadır! Demokratik kamuoyunun serbestçe oluşmadığı ve işgalin devam ettiği koşullarda, adamızın özgür bölgesinde seçim yapılması, hangi KC yasasına göre gerçekleştirilecektir? KC Temsilciler Meclisi, böylesi bir yasayı düzenleme ve uygulama yetkisine sahip midir? BM himayesinde 1977-79’dan beri yapılmakta olan toplumlararası görüşmelerde, yeni federal anayasa üzerinde hemen hemen anlaşılmış olmasına rağmen, KC böylesi bir girişime “evet” der mi? Hukuka dayanmayan fanteziler üretmekle bu işler asla çözümlenemez! KC’ye dönüş tabii ki bir fantezi değildir, ama bu, BM himayesinde yapılan toplumlararası görüşmeler yoluyla olacaktır, şu veya bu kişinin ortaya atacağı formüllerle değil!

GEÇERLİ OLAN YASAL DURUM NEDİR?

KC anayasasının 2. Maddesine göre, cumhuriyetin yurttaşları, ya Kıbrıslı Rum veya Kıbrıslı Türk toplumuna ait olmak zorundadır! Seçim sistemi de dahil olmak üzere, anayasal çatının esası, her iki toplumun da devlet organlarına katılması ve işlev görmesine bağlıdır.

KC anayasasının IV. Kısmındaki 63. Maddesinin 1. paragrafına göre, KC Başkan Yardımcısı ve Temsilciler Meclisi’nin Kıbrıslı Türk üyeleri ile Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi’nin seçimlerinde oy kullanacak olan seçmenler, ait oldukları toplum için oluşturulan seçmen listelerine kaydolmak zorundadır ve öteki topluma ait seçmen listelerine kaydedilemezler.

KC Yüksek Mahkemesi’nin İ. Aziz davasında aldığı kararda, KC anayasasının 63. Maddesi ve Temsilciler Meclisi üyelerinin seçimi ile ilgili 72/79 sayılı Seçim Yasasının 5. Maddesi, KC hükümetinin denetimi altındaki bölgede yaşayan Kıbrıs Türk toplumu üyelerinin, parlamento seçimlerine katılamayacağını belirtmekteydi. “Zorunluluk Yasası” temelinde bu yasal boşluğu doldurmak için müdahale edilemeyeceği açıklanmıştı.

Konuyla ilgili olarak üretilen 22 Haziran 2004 tarihli AİHM kararından sonra, ancak 2007’de, bir başka deyişle 2008’deki Başkanlık Seçimlerinden önce, Seçim Yasasında değişiklik yapıldı. Buna göre, KC hükümetinin denetimi altındaki bölgede 6 aydan fazla süre ile ikamet etmekte olan Kıbrıs Türk toplumu bireylerine, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı dışındaki genel ve yerel seçimlere katılma hakkı tanındı.

Kıbrıs Türk liderliğinin Aralık 1963’de KC devlet mekanizmasından çekilmesi üzerine, 1964-65’de “Zorunluluk Yasası” uyarınca yapılan değişikliklerle, KC devleti, sadece Kıbrıs Rum toplumu tarafından yönetildi ve 2004’de işgal altındaki toprakları da dahil olmak üzere, AB üyesi oldu. Ancak, işgal devam ettiği sürece AB yasaları kuzeyde yürürlükte olmayacaktır.

Yasal durum böyle iken, 5-10 Kıbrıslı Türk yurttaş istedi diye, KC Anayasasına aykırı, olağanüstü yasalar yapılamaz. Toplumlararası görüşmelerde, ortak seçim listesi (cross-voting) konusunun da görüşüldüğü bilinmektedir. O nedenle KC Anayasasının ayrımcı seçim yasası yerine, Crans Montana’da üzerinde anlaşılmış hususlara başvurmak ve onları geliştirmek gerekmektedir. Önce kendi aramızda fikir birliği sağlayıp, sonra da Kıbrıs Rum liderliğine ve uluslararası kamuoyuna ne istediğimizi dile getirebilirsek, mücadeleden kaçınan bazı arkadaşların dile getirdiği gibi “azınlık hakları”na sarılmaya gerek kalmaz.

2019 yılında KC’de yapılan son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde,  81,611 KC yurttaşı Kıbrıslı Türk seçmenden sadece 5,604 kişinin oy kullandığı göz önünde tutulmalıdır. Bunlar, KC’deki ortaklığa sahip çıkan Kıbrıslı Türk yurttaşlardır. Bu sayıyı artırmak, görüşmelerde kazanılmış hakları onlara anlatmak, bazı konularda Kıbrıs Rum liderliği ve partileriyle fikir alış-verişi yapmak için ciddi çalışmalar içine girmek gerekmektedir.

NE TALEP EDİLECEK?

KC makamlarının önüne gidecek örgütler, önce kendi aralarında, ne istedikleri konusunda fikir birliği sağlamalıdır. 1960’da sorun çıkarmış olan eski statüye geri dönme gibi bir fantezi mi, yoksa Crans Montana’da üzerinde büyük ölçüde anlaşılan, yeni bir federal anayasa altında mı KC ortaklığına katılım talep edilecektir? KC’nin işgal altındaki kuzey bölgesinde değiştirilmiş olan nüfus yapısı hakkında ortak bir görüş oluşturulabilecek mi? TC’nin süregelen işgaline nasıl son verilecek? Kıbrıs Türk toplumu adına, TC destekli Kıbrıs Türk liderliği mi, yoksa buna muhalif bir yapı veya örgüt mü muhatap alınacak? Benzeri birçok noktanın tartışılarak, ortak bir karara bağlanması gerekmektedir!

Özlenen KC’ne dönüş, halen yeniden başlaması için çalışmalar yapılan toplumlararası görüşmelerde, tarafların üzerinde anlaşması beklenen federal anayasa ile mümkün olabilir. Böylece 1960’daki üniter devlet yapısı, anlaşmaya varıldığı takdirde, federal bir yapıya dönüşecektir.

İstenen en önemli nokta, olası anlaşmanın ayrılmaya yol açacak konfederal unsurlar içermemesi ve adanın ileride bölünmesine yol açılmamasıdır. TC’nin, yeni yasal düzenleme çerçevesinde, kuzey eyaletinde kalıcı “egemen askeri üs” talep etmesi, yukarıda da anıldığı gibi, İsviçre’deki görüşmelerin çökmesine yol açmıştır. “Siyasal eşitlik” öne sürülerek istenen şey, konfederal bir yapıda, yasadışı “KKTC”nin devamı ve 1960’daki KC ile 50:50 hakka sahip olmasıdır. Hidrokarbonlar konusunda da benzer bir yaklaşım söz konusu edilerek, görüşme masasında 1977-79’dan beri BM’nin de onayladığı federal zeminden ayrılmak istenmektedir.

KC içinde, bir şirketteki gibi, hissen kadar (nüfus yüzdesi kadar) hakkın varsa, mutlak eşitlik talep edemezsin. Çünkü sana “hissen kadar konuş” derler! Devlet yapısının federal olmasının nedeni, üst mecliste her birimin eşit temsiliyeti, alt mecliste de nüfus oranına göre temsiliyetin sağlanmasıdır. 1960 Anayasasındaki Cemaat Meclisleri ile Temsilciler Meclisi, işlevsel açıdan bir çeşit federal yapı oluşturmaktaydı. Şimdi lağvedilmiş olan Cemaat Meclislerinin yerini, federal bölge meclisleri alacaktır.

Kıbrıs Türk toplumu, Kıbrıs Rum toplumuna göre, sayıca daha az olabilir, ama bu, onun dış bir güce dayanarak, KC toprağının işgal altında tutulan ve etnik açıdan Kıbrıs Rum toplumundan arındırılmış bir bölgesinde, ayrı bir devletçik olarak örgütlenmesini haklı kılmaz. Öte yandan Kıbrıs Türk tarafının elinde tuttuğu toprak da, güneyde bırakılan yarım milyon dönüm Kıbrıs Türk toprağı düşüldüğünde, 1 milyon dönüm fazladır. “Kendi mülküm olan toprağın üzerinde özerk olarak yaşamak isterim” de denmiyor. Ya ne deniyor? Dış bir askeri-siyasi-ekonomik gücün desteğinde, uluslararası hukuk çiğnenerek, 1960’da KC’nin toprak bütünlüğü, egemenlik ve bağımsızlığını garanti etmiş olan TC’nin imzası hilafına, onun himayesinde ve işgal ettiği topraklar üzerinde, ayrı bir devlet ilan edilmiş ve bu kukla devletin tanınması, yasal olanla eşit tutulması isteniyor!

YENİ BİR SİYASAL LİDERLİK KADROSU GEREK

Yukarıda değinilen “KT için ara bölgede ayrı seçim yapılsın” formülü ile KC’ye dönüşün mümkün olmadığı anlatılmıştır. Benim önerdiğim şekilde dönüş ise, siyasi bir projedir, çoğunluk kazandığı takdirde gerçekleşebilir. Kaldı ki kuzeydeki askeri işgal sona ermeden, yerleşimci nüfusun oy kullanmasının önüne geçilmeden, demokratik bir çözüme ulaşılamaz! Dış etkenlere ise hiç değinmedik!

Kıbrıs Türk toplumunun KC’deki ortaklığına geri dönüşünün sağlanması, yeni bir anayasa yanında, yeni bir siyasal liderlik kadrosunu da gerektirmektedir. Bu kadrolar bir araya gelmeden, siyasal bir örgüt çatısı altında fikir ve program birliği sağlanmadan, topluma yapılan ve yapılacak olan bütün KC’ye geri dönelim çağrıları, herhangi bir sonuç veremez; sadece doğru yolu gösteren, bir iyi niyet olarak kalır!

Yeni federal devletin birliğini sağlayacak olan demokratik bir anayasanın, çalışmadığı kanıtlanmış 1960’daki üniter anayasal yapıyı değiştirecek ve adanın birliğini sağlayacak tek olası çözüm olduğuna inanmaktayım. 1960 Anayasasının da fonksiyonel federasyon olduğu unutulmamalıdır. İki ana toplumun ayrı ayrı temsil edildiği Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk Cemaat Meclisleri yanında, merkezde nüfus oranına göre oluşturulmuş ortak bir Temsilciler Meclisi vardı. Sadece federal yönetim bölgeleri yoktu!

Üzerinde çalışılan yeni federal anayasa, dünyadaki diğer örnekleri gibi tek egemenlik, tek yurttaşlık ve tek uluslararası temsiliyete sahip, normal bir federal devlet oluşturacaktır. Kıbrıs Türk tarafı, 1960-63 dönemindeki gibi, birlik değil de, ayrılık için çaba gösterecekse, zaten o aşamaya da gelinemeyecek ve adamızın işgali ve taksim durumu sürdürülecektir!

Hedef, sil baştan 1960’daki sorunlu anayasaya dönmek değil, BM himayesinde elde edilen anlaşma noktalarını sonuçlandırmak olmalıdır. Doğru hedefte anlaşıldıktan sonra, KC’deki ortaklarla birlikte mücadele için örgütlenmelidir. Bunu beceremezsek, zaten yok olmuşuz demektir! Çözüm formülü budur. Kıbrıs Türk toplumunun varlığını yeniden meşruiyet zeminine getirmek, ancak bu yolla olasıdır.

4 Mayıs 2023

6 Mart 2023 Pazartesi

ÇOCUĞUN SANATSAL UĞRAŞI

İnsanoğlunda bulunan yaratıcı yeteneklerin gerek iyi, gerekse kötü yönden geliştirilmesi ve şekillendirilmesi için en uygun gelişme dönemi, çocuk ve gençlik çağlarıdır. Bu çağlarda aile içindeki kültürel eğitimin önemi büyüktür. Çünkü çocuk, hem hayatının ilk yıllarında anne-babasının korumacılığı altındadır, hem de okul-öğrenim çağında kültürel eğitim açısından ailenin sorumluluğu sürmektedir. Kültürel yönden zengin bir ortam, zevkle döşenmiş bir ev, kitap raflarında iyi edebi eserler, duvardaki bir resim, tiyatro ve konsere gidişler, evde dinlenen iyi müzik, kısacası büyümekte olan insanın aile çevresinde yer alan her şey, onun çok yönlü ve uyum içinde bir gelişme göstermesi için gerekli temel taşlarını oluştururlar.

İLK SANATSAL ETKİLENMELER

Çocuk daha okuma-yazma öğrenmeden çok önce, duyduğu bir şarkı, kafiyeli bir şiir veya anlatılan bir masaldan etkilenmekte ve onu kendince yorumlayıp, değerlendirmektedir. Anne-baba, çocuğuna aldığı ilk oyuncak veya resimli kitapla, eğitim açısından neyi, ne zaman, nasıl verme konusunda çocuğu etkilemektedir. Ne var ki, çocukların eğitimi konusunda velilerin bundan daha erken bir çağda, bazı estetik yasallıkların temelini atması olası değildir.

ESTETİK EĞİTİM

Estetik eğitim aracı olarak sadece sanat akla gelmemelidir. Söz konusu olan, insanın çok yönlü olarak yetişmesidir. Onun, birlikte yaşadığı insanlar ve içinde yaşadığı çevreyle olan politik-ahlaki ilişkileridir. Estetik eğitim, çocuğun her gelişme aşamasında, onun genel eğitimi ile yakından bağlantılıdır. Ev çevresi, anne-babanın birbiriyle olan ilişkisi bile çocuğun estetik eğitimi için büyük ve önemli bir rol oynayabilir.

Çevredeki gerçeklik yanında, sanatın da çocuğun estetik eğitiminde büyük önemi olması doğaldır. Estetik eğitim, çocuğun sanat zevkini geliştirme, onun sanatı yaşam için zorunlu bir şey olarak duymasını sağlama ve çocuğun sanatsal yaratı için uyarılmasını, teşvik edilmesini hedeflemektedir.

Eğitimde sanatın sağlam bir yeri olması demek, tiyatro, edebiyat, resim, müzik, dans, pantomim, film gibi birçok sanat dalının izlenmesi demektir. Çocuk bugün bütün sanat dallarıyla karşı karşıya gelmekte, ancak bunlarla olan ilgileri, kendi gelişme süreçleri içinde farklı yakınlıkta olmaktadır. Çocuğun vücut gelişmesiyle ilgili olanlar da içinde, tamamıyla farklı teşvik ve etkileri bir dönem resim ve çizimi ön plana çıkarırken, bir dönem de müzik ve tiyatro ile yoğun ilgilenmeyi ön plana getirebilir. Çocuğun yaşamı boyunca, farklı sanat dallarının aynı derecede rol oynadığı haller çok seyrektir.     

ESTETİK EĞİTİMİNDE YÖNTEM ÖNERİLERİ

Çocuk günün birinde bir kağıt üzerine birşeyler karalayarak, anne-babasının önüne koyabilir: “İşte, bu çizdiğim annemdir!” Bu çizim, çocuğun yaratıcı hayal gücünün küçük bir ürünü olup, onun gerçek yaşamla olan etkin ilişkisinden ortaya çıkmıştır. Çocuğun etkinlik ve hayal gücünü yaşatmak ve daha da geliştirmek için, anne-babanın büyük bir anlayış göstermesi gerekir. Davranışlarında biraz da olsa yöntem bilgisine ihtiyacı vardır. Bu konuyla ilgili olarak, aşağıda yazılanlar, birer öneri şeklinde değerlendirilmelidir:

1. Velilerin dikkat etmesi gereken noktalar: Çocukların uğraşlarına ve bu sırada onlara göz-kulak olma eylemine şematik olarak yaklaşılmamalıdır. Çocuklara sadece bazı el becerilerinin kazandırılması yeterli değildir. Çocukları sıkılmaksızın gözlemlemek, onların ilgi duydukları konuları belirlemek ve geliştirmek, daha iyi bir yoldur. Başlangıçta basit konular seçilerek, çocukların ilgisi uyandırılmalıdır. Daha sonra çocuğun yaşına uygun, düşünce ve teknik açıdan yeteneklerine uygun konular seçilebilir.

Gerek anne-babanın, gerekse eğitimcinin önerileri, kural ve çalışma teknikleri olarak çocuğa aktarılabilir. Ama önemli olan, bunların daima sadece uyarıcı nitelikte olması ve çocuğun uğraşında kendi girişimini ve kendi yaratıcı karakterini asla bastırmamasıdır.

2. Eleştiri: Velilerin, “olumlu veya olumsuz yargıya vararak, eleştiri yapılmalı mı?” sorusu, basit bir Evet veya Hayır ile yanıtlanamaz. Bir çocuğun “İşte bu annemdir!” diye gösterdiği resim için, “bana göre hiç de benzemiyor” demek, çocukta psikolojik duygu yeteneği ve anlayış açısından çok az bir katkı sağlar. Bu tür eleştiri hatalıdır ve ayrıca çocuk tarafından kabul görmez. Resmin konusu, şu veya bu ayrıntısı hakkında ustaca sorulacak sorular, yapılan resmin bir kez daha gözden geçirilmesine, hakkında yeniden düşünülmesine yardımcı olur.

3. Materyal ve olanaklar: Çocuğun sanatsal uğraşısını olanaklı kılan en önemli koşullar arasında, onun kendi odasına veya en azından kendine ayrılmış bir oyun köşesine sahip olması sayılabilir. Ayrıca amaca uygun, ama çok fazla olmayan bir miktarda materyal gereklidir. Çünkü çocuk, materyali kullanmalıdır, çar-çur etmemelidir. Çocuğun eline verilecek olan şeylerin kalitesi de önemlidir. Kalitesi iyi olan bir fırça ve boya kutusu, iyi aletler, iyi müzik enstrümanı ve benzeri materyal, çocuğun yapacağı işte başarılı olmasına katkıda bulunur ve bu başarı da çocuğun o uğraşı yeniden yapma sevincine katkı sağlar.

4. Süreklilik: Sanatsal-estetik sabır ve süreklilik, en önde gelen koşuldur. Çocukla sanatın karşılaşması asla arada bir olmamalı, sadece rastlantılara bağımlı kılınmamalıdır. Başlanmış olan bir iş bitirilmeli, ele alınan müzik enstrümanı ile düzenli olarak çalışılmalıdır. Öte yandan bir şeyle uğraşan çocuğun, çocuklar için tipik olan yoğun dikkat ve kendini o işe verme hali de desteklenmelidir. Çocuğun oyun için ayırdığı zaman ve ona gösterdiği ciddi yaklaşıma saygı gösterilmelidir. Babanın aklına gelen her şey, annenin unuttuğu her ayrıntı, çocuğun kaba bir şekilde bu uğraşısından vazgeçmesine neden olmamalıdır.

5. Eğitimci ve sanat eğitimcisinin dikkat etmesi gereken noktalar: Veliler, çocuk yuvasında veya en geç okula başlamadan önce, çocuklarının sanatsal uğraşılarının sistematik bir biçimde, konunun uzmanı bir sanat eğitimcisi tarafından yürütülmesi çabasına girerler. Bu konuda her zaman da haksız değiller. Çocuk yuvasındaki her bir grup için günlük programda bir “kendi kendine uğraşma” saati konmalıdır. İlkokulun ilk sınıflarında müzik konularında ve resim derslerinde temel bilgiler verilmelidir. Ortaokulda bu bilgiler, sanat eğitimi ve müzik alanlarında genişletilip, derinleştirilmelidir.

6. Sanatla ilgilenen çalışma grupları: Gençlik kulüplerinde ayrı çocuk çalışma grupları oluşturularak, çocukların şarkı söylemesi, el işi yapması, resim çizmesi, kukla oynatması ve benzeri uğraşılar, konularının uzmanı olan kişilerin gözetiminde bir öğretim planı çerçevesinde yürütülebilir. Böylesi bir grubun yöneticisi, çalışmalarında anne-babaların desteğine muhtaçtır. Ne yazık ki velileri çocuklarının matematik, teknik, doğal ve sosyal bilimlere ilişkin çalışmalarına çok ciddi bir şekilde yaklaşırken, onların resim-çizim, müzik yapma, tiyatro oynama, dans etme gibi çalışmalarını, genellikle sadece vakit öldürme olarak görmektedirler. Oysa insanın yaşamda güzel olanı anlaması, ancak teknik ve yararlı olanla bütünleşmesiyle olasıdır. Bir şey ortaya çıkarmak için, eksiksiz ve sabırlı bir gözlem önkoşuldur.

Çocukların sanatsal uğraşıdan çocuksu bir sevinç duymalarını sağlamak için aşırı sevgi ve sabır da gereklidir. Sanat eğitmeni, her çocuğun kişisel yeteneğine dikkat ederek, hem derste, hem ders dışındaki çalışma gruplarında çocuğun ilgisini uyandırıp, hevesini artırmalı, ona sistematik olarak bilgi ve beceri aktarmalıdır. Başka çocukların da katıldığı gruplarda, fikir ve deneyimler değiş-tokuş edilmeli, çocuk kendi yaptıkları ile yanındakinin yaptıklarını kıyaslayarak, bir yargıya varmalıdır. Veliler, böylesi bir gruba çocuğun katıldığı andan itibaren, onun bu gruba düzenli olarak devam etmesine özen göstermelidir. Dahası, sanat eğitimcisi veya grup başkanı ile buluşarak, onun gruptaki çabaları ile kendi çabalarını uyumlaştırmalıdırlar. Ancak bu şekilde çocuktaki bütün yetenek ve beceriler ortaya çıkarılıp, en geniş teşviki görebilir.

BOŞ ZAMANLARIN İYİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Veliler çoğu kez çocuğun sanatsal uğraşısı için gereken zamanı nasıl bulacaklarını sorarlar. Her ne kadar çocuklara okulda fazla ödev veriliyorsa da, bir miktar boş zaman kalabilmektedir. İşte bu boş zaman içinde, çocuğun bütün sorumluluklarını rasyonel bir şekilde değerlendirmesi için velilerin, çocuğun bütün sorumluluklarını iyice gözden geçirmeleri gerekir. Yaratıcı uğraşılara büyük önem verilmelidir. Sanatla uğraşmak, genç insanlarda değerli karakter özelliklerini canlandırmakta ve kişiliğin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır.

(Kültür Dergisi, KKTC Turizm ve Kültür Bakanlığı Yayını, Sayı:2, Ekim-Kasım 1986)  


3 Aralık 2022 Cumartesi

UMUT ONLARDA

Yeni Kıbrıs Partisi’nin 1. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Parti Genel Başkanı Alpay Durduran’ın kaleme aldığı ve “Dünyada bir ada” başlığını taşıyan 123 sayfalık kitapçık, Kıbrıs Türk toplumunun 1990’ların başında içinde bulunduğu acı durumu çok güzel anlatan bir belge niteliğinde. 30 bin TL gibi bir dayanışma fiyatıyla satılan kitapçık, üç bölüm halinde düzenlenmiş: A-Dünyaya bir bakış (s.4-80), B-Tutsak Kıbrıs (s.81-117), C-Dünya ve Kıbrıs (s.118-123)

Durduran’ın bilinen yazış şekli, kitaba egemen. Yazar, kitabın başına yazdığı önsözde, Kıbrıs Türk toplumunun 30-40 yıldır bir belirsizlik içinde olduğuna parmak basarak, toplum bireylerinin her değişikliğe direnmeye çalışan bir ön koşullanma içinde olduğunu öne sürmekte ve şöyle demektedir: “Değişmemiz gerektiğine ve ortama uyum sağlarken bir kurbağa gibi rehavete kapılıp haşlanmamamız gerektiğine işaret etmek istedim.” Nitekim kitabın kapağını süsleyen kurbağa resmi üzerinde de şöyle denmektedir: “Koyun kurbağayı bir kazana ve besleyin. Bir süre sonra hafif hafif ısıtın, kurbağanın hiç telaş ve şikayet etmeden haşlanıp öldüğünü göreceksiniz.” Bu saptamanın devamı metin içinde şöyle verilmektedir: “Ne yazık ki alışma, bağımlılık kazanma ve uyum sağlamayı, kurtulmaya tercih etme, canlıların doğal davranışları arasındadır. Onun için fazla şikayet edip, mücadeleyi bırakanların arkasından ağlayacağımıza gerçeği kabul edip, mücadeleye devam etmeli ve yeni savaşçılarla güçlenmeye çalışmalıyız.” (s.78) “Bizim için hazırlanan ortama alışmıyalım. Gözlerimiz kapanmasın. Kurbağa gibi sıcağa alışıp haşlanıp gitmeyelim” (s.79)

Alpay Durduran’ın bu görüşüne katılmamak elde değil. Çünkü 1974’den beri bu toplumda mücadeleden dönenlerin sayısına bakıldığında, neden olumlu bir sonuca varamadığımızın da içyüzü ortaya çıkmış olur.

Kitabın özellikle 43. ve 80. sayfaları arasında yer alan, yolsuzluk ve yozlaşma konularıyla ilgili bölümleri ibretle okunan bir belge niteliğindedir. Bunları yazan kişinin 1976-83 yıllarında ana muhalefet partisi başkanlığı yaptığını da düşünecek olursak, işin vahameti daha da ortaya çıkar. Durduran, “Geldiğimiz nokta korkunçtur” (s.52) diyor.

Yıllar önce kendisiyle bir konuşmamızda bana, “Bu ülkede istisnasız herkes birşeylerden korkuyor” dediği zaman, dokunulmazlık hakkı olan bir milletvekilinden bunu duymanın hüznünü yaşamıştım. Durduran “Tutsaklık korku yayar” başlıklı bölümde, “Korku bir hava gibi her tarafı sarmıştır. O kadar ki çoğu buna alışmış ve beraber yaşamayı öğrenmiştir” diyor. (s.11) Muhalif demokratları susturmak için silaha başvurulduğu 1958’i, 1962’yi, 1965’i ve 1974 sonrasını yaşayan Kıbrıs Türk toplumu korkutuculara karşı savaş vermeden, hukukun üstünlüğünü egemen kılmadan, bu açmazdan kurtulamayacaktır. Bunun bilincine varmak zorundayız.

A.Durduran’ın kitabını okurken aklıma hep, Müsevvidzade Osman Cemal’in 1911 yılında yayımladığı “Dikkat: Her kötülük yabancılardan değil, tanıdıklardan gelir” başlıklı kitabında yazdıkları geldi. (Tıpkı basımı için bak: Tarihimize ışık tutan yeni bir kaynak - Harid Fedai’nin sunuş yazısı ile Yeni Kıbrıs dergisi No.4-9, 1989) Harid Fedai’nin tanımlamasına göre, 1911 yılının Kavanin Meclisi seçimlerine Lefkoşa-Girne bölgesinden adaylığını koyan bu avukat, gerçi seçilememişti (1990’daki Başkanlık ve milletvekilliği seçimlerinde YKP’nin adayı Alpay Durduran gibi), ama 1878 ile 1908 yılları arasındaki 30 yıllık bir kesitin yöneticilerini işaret parmağı ile göstermiş ve onlara adeta “suçlu ayağa kalk” demişti. Bunun bir benzerini Alpay Durduran 80 yıl sonra “Dünyada bir ada” kitabıyla yapıyor. Onun değerlendirmeleri ile Osman Cemal’in 80 yıl önceki şu değerlendirmesi birbirini tamamlıyor: “Salt, ben işbaşına geçeyim ve rakibimi tepelemeye muktedir olayım” kötü düşüncesiyle koşup uğraşacak olursak, emin olmalıyız ki bizim Ceziredeki mevcudiyetimiz kuru bir gürültü ve kalabalıktan ibaret kalacaktır. Çünkü bizim her işimizde hareket planlarımızı; garaz ve kin ve hased gibi zararlı düşüncelerin bozucu eli tayin ve beyan ettikçe hiçbir işe, işi bilen birini bulamayacağımız gibi bulmak için de cüzi bir surette görüş üretmek meziyetinden mahrum kalacağız.” (agy, 8/1989)

Düşünüyorum da, acaba 80 yılda Kıbrıs Türk toplumu, yöneticileri yüzünden hiç mi arpa boyu dahi olsa bir yol alamadı? Hukukun üstünlüğüne dayalı bir yönetimi ne zaman kurabileceğiz? “Çok şükür ki ısınan suyun farkında olan, dışarıya atlayan kurbağalar var. Umut onlarda.” (s.117) Ne demişler: “Umut olmadan, umut edilen ele geçirilemez.”

(Yeni Çağ gazetesi, 18 Kasım 1990)

3 Ekim 2022 Pazartesi

RUM KESİMİNDE YAYIMLANMIŞ YAZILARIM

 

RUMCA YAYIMLANMIŞ YAZILAR

HARAVGİ GAZETESİ YAZILARI

1. İlerici bir Kıbrıslı Türk’ten, 20 Temmuz’un ilk yıldönümünde dayanışma mesajı

                            26 Temmuz 1975

2. Kıbrıs Türk Liderliğinin Taksim Politikası: Dün-Bugün (Dr.Kemal Alpınar imzalı yazı “Kitle’den Ahmet Cavit” diye çıktı!)                                        20 Kasım 1975      

3. İşgal Altındaki Bölgelerde Geçen Yıl (“Kaos, diafor, anasfalia” başlığıyla Demokratia’da “İşgal bölgesinden bir Türk” imzasıyla çıktı) (*)            3 Ocak 1977

4. 1 Mayıs ve Kıbrıs Türk İşçilerin Yükselen Mücadelesi (Hasan Mehmet imzasıyla)                                                                                                        1 Mayıs 1977

5. Türk Kapitalizminin Bunalımı ve Seçimler (Hasan Mehmet imzasıyla) 

                                                                                15 Mayıs 1977

6. “Tek vatan, tek halk” kürsüsünde Ahmet An imzasıyla “Bir muamma: Ne kadar Kıbrıslı Türk kaldı?” başlıklı yazımın İngilizceden çevirisi                    10 Kasım 2002

7. Maria Frangu ile söyleşim: “To Tihos prepi na pesi”     23 Mart 2003

 

(*) Bu makale, ayrıca İsviçre Barış Komitesi’nin“Unsere Welt”adlı gazetesinde ve “Informationsdienst-Ausschuss Zypern-Solidaritaet BRD”de (14.7.1977) de yayımlandı.

 

ENDOS TON TİHON DERGİSİNDEKİ YAZILAR

1. Apohorismos ke synyparhi (Separatism and co-existence) Ayrılma hakkı üzerine, Osman Ergün imzasıyla Özgürlük’de (No.29, Ağustos-Eylül 1988) çıkan yazı, Çeviriyi yapan: İbrahim Aziz)

                                                                                             No.39-40, Mart 1989

2. Omospondia: O tropos enopoi sis tis Kipru (Metafrasi: Maria Hristoforu)

                                                                                             No.41, Ağustos 1989, s.15

 (KR ve KT’in Berlindeki toplantısı üzerine Kostis Ahniotis’in yazısı-No.41, Ağustos 1989)?

 

 

EX İPARHİS DERGİSİNDEKİ YAZILAR (Çeviriler: Joseph Bayada?)

1. Posi Turkokiprio ebinan stin Kipro  (Kıbrıslı Türklerin sayısı ne kadar?) (Mehmet Sonuç)     

                                                                                 No.3, Temmuz 1999, s.27

2. İ Aposhistiki turkokipriaki igesia ke i Evropaiki Enosi (Ayrılıkçı Kıbrıs Türk liderliği ve AB (Ahmet Cavit An)                  No.11, Nisan 2000, s.39

3. İ dievrisi dis EE: Ti tha feri i endaksi tis Kipriakis Dimokratias (AB’nin genişleme süreci ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üyeliği)  (Hüseyin Erdoğan)    No.26, Eylül 2001, s.37

4. İ simantikiteros drastiristites tu Kinimatos  (Bu Memleket Bizim Platformu’nun önemli etkinlikleri (A.An)   25 Ekim 2001’e kadar olanlar-Hade için hazırlanmıştı)      No.37, Kasım 2002, s.24

5. İ proptikes mias kinis kipriakes sinidisis apo ti Vretaniki Apikikratin ke meta  - Kıbrıslılık bilinci neden gelişemiyor? (Ahmet An)                 No.39, Ocak 2003, s.64

6. Ahmet Cavit: Enas Turkokiprios bu pote den dektike ti dihotomisi (Taksimi asla kabul etmemiş olan bir Kıbrıslı Türk)-Josef Bayada,                                     No.41, Mart 2003, s.4

7. Ahmet Cavit An: Pos the prepi na didaskatei istoria sta Kipkiaka Skolio  (Kıbrıs okullarında tarih dersi nasıl okutulmalı) (Ahmet Cavit An),                   No.45, Temmuz- Ağustos 2003, s.43

8. O rizes tis kipriakis sigirusis ipo to fos tin amerikanon egrafon (Amerikan belgeleriyle taksim fikrinin kökleri) (Ahmet Cavit An),                         No.46, Ekim 2003, s.50

9. Kıbrıs Türk solunun dünü ve bugününe kısa bir bakış (Ahmet An)  (Mia episkopisi ton parelthontos ke parontos tis Turkokipriaki Aristeras) (meros1)  (5 yazılık dizi olarak)        No.47, Kasım 2003

10. To proto filladio don Turkon Akeliston pros dus turkokiprius (Ahmet An) (meros 2),  

No.48, Aralık 2003, s.31

11. Do Akel keli turkokiprius se kino agona ya din enosi   (Ahmet An)  (meros 3) 

No.49, Ocak 2004, s.30

12. İ tolofonis turkokiprion aristeron (Ahmet An) (meros 4)            

No.50, Şubat 2004, s.26

13. İ diskolo poria ton turkokiprion aristeron (Ahmet An) (meros 5)  Aristeri politiki simantismu simera                       No.51, Mart 2004, s.20 

14. Kıbrıs Türk toplumunun iç dinamikleri (Ahmet Cavit An)   (İ dinami mesa sti Turkokipriaki kinodita (Paron ke parelthon)                   No.52, Haziran 2004, s.20 (kapandı)

 

POLİTİSTİKO VİMA (Larnaca) DERGİSİNDEKİ YAZILAR

1.Kıbrıslı Türklerin kültürel geçmişi üzerine söyleşi-1 (Ahmet Cavit An),  İ siniki – Sinentiyxh me don Ahmet Cavit An              No.7, Nisan 2003 (1. bölümü, s.32-33)

2.                                                                     -2      No.8, Ağustos 2003 (2. bölümü, s.26-27)

3. AİHM’deki dava ile ilgili Ahmet Cavit ile söyleşi (Sotu Siziniu) No.9, Aralık 2003

 

EMBROS GAZETESİNDEKİ YAZILAR

1. İlerici bir Kıbrıs Türkünün yazısı: AKEL ve Enosis Politikası hakkında yazıyor

                                                                 (Ertan Yüksel imzasıyla)    11 Şubat 1990

2. Hristofyas’ın 14 Nisan 1990’da CyBC Türkçe yayınında yaptığı “ortak mücadele”

    çağrısına Ertan Yüksel’in yanıtı                                                      29 Nisan 1990

3. Ecevit’in Görüşü ve Federasyon (Ahmet An imzasıyla)                20 Mayıs 1990

 

 FİLELEFTHEROS GAZETESİNDEKİ YAZILAR

(Elefthero Vima başlığı altında, Dr.Ahmet Cavit An imzasıyla)

1.A brief look at the inter-cypriot cultural contacts                                 14 Ekim 1992

2. Federasyon mu, iki ayrı devlet mi?                                                       3 Aralık 1992

2. Divisive plans of Turkey in the Middle East                                 7 Aralık 1992

3. The Turkish side was aiming at partition right from the start        5 Ocak 1993

4. Dr.Ahmet An: Talat 3. Denktaş (Fileleftheros’un POLİTİKİ eki’ne demeç) 

13 Mart 2005

5. “Ta Themata dis TMT” (“TMT’nin Kurbanları” kitabım üzerine Glasgow’da tarih

    doktorası yapmış olan Petros Savvidis’in makalesi)                        25 Ocak 2009

 

POLİTİS  GAZETESİNDEKİ YAZILAR

1. Makarios Drusiotis, “Analisis” sütununda Ahmet An ile yaptığı söyleşiyi aktardı.                                                                                              14 Eylül 2003

2. I Istoria tu Kipriotismu (Ahmet An) Fakellos-Bori na ibarksi Kipriakos Ethnikismos                                                                      19 Kasım 2006

3. A Short Overview of the Turkish Cypriot Left (Ahmet C.An) (Peripedies ideon) Tevkos 9                                28 Ocak 2007

4. Teaching history for a common Cypriot identity (Ahmet C.An) (Peripedies ideon) Tevkos 12                                            27 Mayıs 2007           

5. After 50 years, it is time to talk now “Meta apo 50 hronia, tora ine i ora na milisume”   (Ahmet Cavit An) (İbrahim Aziz’in kitabının eleştirisi)             22 Ağustos 2011

 

ALİTHİA GAZETESİNDEKİ YAZILAR

1. İ pragmatiki taftotida ton turkokiprion  (Cyprus Sun’ın June-July 2005 tarihli sayısında çıkan benim “Origins of T/C and their culture” adlı İngilizce yazımdan Marinelas Panayi’nin yaptığı Rumca çeviri yazısı)        28 Aralık 2004

2. İslam ke kosmikotita (İslam ve laiklik) (Effi Yuannu ile yaptığım söyleşiden notlar)  15 Ağustos 2007

3. To meli tis siniparksis. Ahmet An: “E/K ke T/K hriyazomaste kino politiko programma" (Effi Yuannu ile yaptığım söyleşi)   19 Ağustos, 2007

4. Effi Yuannu’nun “Ena Spiti sinergasias sti nekri zoni” (A home for cooperation in the buffer zone) yazısında benden alınmış görüşler var                             7 Ekim 2007

  

PERİODİKO DERGİSİNDEKİ YAZI

AİHM’deki davanın kazanılmasından sonra Kosti Diyogenus’un benimle yaptığı söyleşi                                                                                                              14 Mart 2003, Sayı:879

    (Söyleşiyi Türkçeleştirdim ve 3 Mart 2003’de Afrika’da çıktı.)

 

GNOMİE GAZETESİNDEKİ YAZI

 - Ahmet Djavit An ile Georgos Sophocleus’un söyleşisi                      12 Ocak 2014

  

İNGİLİZCE YAYIMLANMIŞ YAZILAR:

 

THE CYPRUS REVIEW Journal

1.      Book Review by Ahmet Djavit: The Turks in Cyprus, A Province of the Ottoman Empire (1571-1878), by Ahmet C. Gazioglu, Volume 4:1, Spring 1992, pp. 155–156

2.      Commentary Article by Ahmet Cavit, The British Rule in Turkish Cypriot Text-Books and Turkish Cypriot Text-Books in Cyprus, Volume 6:1, Spring 1994, pp. 65–79

3.      Book Review by Ahmet Cavit: Geschichte der Republic Zypern (The History of the Cyprus Republic), by Pavlos Tzermias (Ahmet Cavit), Volume 6:2, Fall 1994, pp. 108–109


THE CYPRUS WEEKLY Newspaper

1.Federalism or Separatism (Dr.Ahmet Cavit An)                                           6 March 1998

   (Hade’nin basmadığı yazı, ayrıca “Viewpoint” sütunu bununla ilgili yorum yaptı.)

 

THE CYPRUS SUN Magazine

1. The historical monuments-Archeological sights in the north of Cyprus as seen bu a Turkish Cypriot

    historian (Ahmet Djavit) The Venetian Column / Arab Ahmet Mosque/Kyrenia Castle                                                                                      October-November 2004

2. Origins of Turkish Cypriots and their culture                   December 2004-January 2005

3. Historical Monuments-Buyuk Han-The great khan / Buyuk Hamam-The great bath/The Tekke-The lodging house of the Mevlevi Dervishes/Bellapais Abbey            February-March 2005

4. A Cypriot as the Prime Minister of the Ottoman Empire: Mehmet Emin Pasha (1813-1871)                                                                                                                       April-May 2005

5. The first clubs of the T/C community                                        June-July 2005

 

 CYPRUS TODAY DERGİSİNDEKİ YAZILARIM

 1. Origins of the Turkish Cypriots (Ahmet Djavit An)         Vol.XLVI, No.2, April-June 2008

 

 HADE DERGİSİNDE  ÇIKAN YAZILARIM

No.:0, September 1998- Yazım yok

No.1, November 1998- Federalizm or Separation (Dr.Ahmet Djavit An)

No. 2, June 1999- Toplumlararası temaslar hangi amaca hizmet etmeli? (Dr.Ahmet Cavit An)

                              TR+GR

                            - Aralık 1963 olaylarının 35. Yıldönümü (Ertan Yüksel) TR+GR

    - An overview of the researches on the identity of the Turkish Cypriots

       (Dr.Ahmet Djavit An)

No.3, June 2000- Yazım yok

No.4, September 2001, Tozlu basın arşivlerinden bir makale üzerine bir yorum (Ahmet An)

                              TR+GR 

 

South East European MONITOR dergisinde (Austria)

-          No.4/1996 – Evaluation of the Confidence Building Measures from the Human Rights Point of View (Ahmet Djavit) pp.55-65


KİTAP İÇİNDE BİLDİRİ

- Derin Devlet: Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs (Ortak kitap: Makarios Druşiotis, Ahmet An, Desmond Fernandes, İskender Özden), Alfadi Yayınları, Lefkoşa, Aralık 2004, 222s.
Rumca yayımlanmış olan bu kitap içinde 2 yazım var:
- Kıbrıs’ın “Türkiye’nin Milli Davası” Haline getirilişi (s.73-123)
- TMT’nin  Kıbrıs Sorunundaki Yeri (s.125-145)

-   I Iatriki stin Kipro – Apo tin arheotita mehri tin aneksartisia, Politistiko Kendro Omilos Laiki, Lefkosia 2006 içinde
        -  Kefalio VI: İ simvoli ton turkokiprion iatriki ke stin dimosia igia tis kipru (Dr.Ahmet Djavit An) pp.400-421

-   Yatri tis Kipru – Biografikos odigos 1737-1960, Politistiko Kendro Omilos Laiki, Lefkosia, Oktovrio 2006

-   The socio-cultural relations of the Armenian and Turkish Cypriots (Ahmet An)

Bu çalışma, ilk defa, 24 ve 25 Kasım 2007 tarihlerinde Kıbrıs Avrupa Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ın Azınlıkları: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek” başlıklı konferansta İngilizce olarak sunuldu ve diğer bildirilerle birlikte "The Minorities of Cyprus" başlıklı kitapta yer aldı. (Edited by Andrekos Varnava, Nicholas Coureas, Marina Elia), Cambridge Scholars Publishing, 2009, pp.282-293)

Eteria Kipriakon Spudon (Kıbrıs Araştırmaları Derneği) Yayını - PRAKTİKA TU D. DİETHNİS KİPROLOGİGU SİNEDRİU (Lefkosia 29 Apriliu –  3  Maiu 2008) Tomos G’2 Neotero Timima, Lefkosia 2012 kitabı içinde  Ahmet Davit An, The first Turkish Cypriot football clubs, intercommunal football matches, multi-ethnic football teams and Chetinkaya (1902-1955), pp.795-811

- Bibliografiki Eteria Kipru, Ekdosi AR 10, Deldio Vivliografikis Eterias Kipru, Tomos 1 (1990), Lefkosia 1991 içinde

           - A short Outlook at the beginning of T/C publishing life pp.181-182

            - T/C Bibliography (1878-1939)............pp.183-188

            - T/C Bibliography (1940-1963)............pp.188-197

- Cyprus Bibliophilia, journal of Bibliografiki Eteria Kipru içinde, şu başlıklar altında 6 dergide liste:

            “The books published by the T/Cs” from Year 2006 until 2011. (August 2008-Kalogeri 2012) 

 

 

 

 

2 Ekim 2022 Pazar

KIBRIS'TA ÇEŞİTLİ YAYIN ORGANLARINDA ÇIKAN YAZILARIM

 

HALKIN SESİ GAZETESİNDE (Dr.Ahmet Cavit-Çocuk Doktoru imzasıyla) ÇIKAN YAZILAR

1. Çocukta vücut sıcaklığının yükselmesi tehlikeli mi?                            25 Ekim 1982

2. Ateş halinde ne yapılabilir?                                                                      31 Ekim 1982

3. Soğuk algınlığı                                                                                          8 Kasım 1982

4. Soğuk algınlığına bağlı bazı tipik hastalıklar                                            15 Kasım 1982

5. Anne sütü ile beslenme                                                                             22 Kasım 1982

6. Emziren anneye öğütler                                                                            29 Kasım 1982

7. Çocukta aşı gerekli mi?                                                                             6 Aralık 1982

8. Parmak emmeye izin verilmeli mi? /Ara sıra küçük bir tokat

    çocuğa zarar verir mi?                                                                               13 Aralık 1982

9. Britanya’daki çocuk sağlığı hizmetlerine bir bakış                                   27 Aralık 1982

10. Çekoslovakya’da çocuk sağlığı hizmetleri nasıldır?                              9 Ocak 1983

       Birleşik Amerika’da çocuk sağlığı ne durumda?                                   Yayımlanmadı

11. Bebeğinizin gelişmesi-1                                                                         30 Eylül 1983

12.                                 -2                                                                         4 Ekim 1983

13.                                 -3                                                                         7 Ekim 1983

14. Eğitim zevkli, ama güç bir görevdir / Bir bebeğin şımartılması

      mümkün müdür? /Bir bebek yalnız başına bırakılabilir mi?/

      Çocuğun mama ile oynamasına izin verilmeli mi?                                  13 Ekim 1983

15. Gece bağıran çocuğu ağlamaya terk etmeli mi?                                     20 Ekim 1983

16. Emeklemeye başlayan çocuklara dikkat / Emeklemeye

      başlayan çocuk parmaklı bir bölmeye konmalı mı?                                27 Ekim 1983

17. Çocuk ne zaman lâzımlığa oturtulmalı ? (imzasız çıktı)                         3 Kasım 1983

      Sağlık Bakanlığının dikkatine                                                               Yayımlanmadı

18. Erken doğan bebek / Çocuğun öğle uykusu                              

      (yazının diğer bölümleri yayımlanmadı)                                   10 Kasım 1983

19. Tıp-İş’in görüşüne yanıtımdır                                                                19 Ocak 1986

 

Halkın Sesi-Mücadele ekindeki yazılar (Ahmet An):

1.Türkler ve Rumların Meclis’te İngiliz’e karşı birlikte oldukları

   örnekler var                                                                                  Sayı:1, 30 Kasım 2009

2. 1931 İsyanı                                                                                 Sayı:2, 7 Aralık 2009

3. KATAK                                                                                      Sayı:9, 25 Ocak 2010

 

Birlik gazetesi:

1.Çocuklarda akut solunum enfeksiyonları (Dr.Ahmet Cavit)

   Kadının Dünyası, Hazırlayan: Macide Celaleddinoğlu                             15 Ağustos 1988

 

 

KIBRIS TÜRK TABİBLERİ BİRLİĞİ DERGİSİNDEKİ YAZILAR

Sayı:19, 14 Mart 1985

1. Nükleer Savaşı Önlemek İsteyen Hekimlerin Uluslararası Birliği    

2. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemlerine Bir Bakış (K.Postası, 13 Kasım 1984’den)  

3. Dürüst bir hekim miyiz? (Çeviri)                                                       

Sayı:20, 14 Mart 1986

4. 1985 Nobel Barış Ödülü Doktorlara verildi

5. İnsan Kanı ile nasıl ticaret yapılır

6. Nükleer Silahlanmaya karşı mücadelede tıp dergilerinin rolü tartışıldı

Sayı: 21, 14 Mart 1987

7. Çernobil’den alınan tıbbi dersler (çeviri)

8. Kıbrıs’ta basılmış bir tıp kitabı: Müstacel Tababet

Sayı:22, 14 Mart 1988

            9. ABD’de sigara-hastalık ilişkisi

            10. Tedavi etkisizse tek çözüm korunmadır: IPPNW-Europe         

Sayı:23, 14 Mart 1989

            11. Devlet görevini hasta derneklerine aktarmamalı

            12. Türkiye’deki meslektaşlarımızın mücadelesinden kesitler 

Sayı:25, 14 Mart 1992

13. ABD’de sağlık sistemi ve hekimler

Sayı:26, 14 Mart 1993

14. Yitirdiğimiz hümanist bir diş hekimi: Haşmet M.Gürkan         

 

KTTB TIP DERGİSİ’NDEKİ YAZILAR

Cilt:1, Sayı:1, Haziran 1987 - Koruyucu aşılamada aşılama oranının önemi ve istatistiki

                                                çalışma

Cilt:1, Sayı:2, Şubat 1988 – Çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonları

 

HEKİMCE DERGİSİ YAZILARI

Sayı:1, Ekim,Kasım,Aralık 1993

1. Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalı Hastaların Özel Hekimlerden de Yararlanmaları Sorunu

Sayı:2, Ocak, Şubat, Mart 1994

2. Yeni bir Sağlık Sigortası Sistemi: HMO

Sayı: 3, Nisan, Mayıs, Haziran 1994

3. Kıbrıs Rum kesiminde Genel Sağlık Sigortasına Geçiş Projesi hazırlandı

Sayı:4, Temmuz, Ağustos, Eylül 1994

4. Sosyal Sigortalılar özel kesimden de sağlık hizmeti almaya başlıyor, ama...

Sayı:5, Aralık 1994

5. Kıbrıs Türk Tıp Tarihinden: Dr.Hafız Cemal kimdi?

6. Koruyucu Hekimlikte aşı tazelemenin önemi: Güncel haberler (çeviri)

Sayı:6, Mart 1995

7. Kıbrıs’ın Rum ve Türk kesimlerinde Sağlık Sigortası Çalışmalarında gelinen aşama

8. Kıbrıslı Rumların Sağlığı iyi durumdaymış, ya Kıbrıslı Türklerinki nasıl?

Sayı:7, Temmuz 1995,

9. Koruyucu Hekimlikte Yenilik: Suçiçeği aşısı

10. Hasta Hakları nelerdir?

Sayı:9, Mart 1996

11. Ultra sound cihazı gelişigüzel kullanılmamalıdır

12. Sağlık sistemlerimizi yenileme mücadelesinde neredeyiz?

Sayı:10, Haziran 1996

13. Menenjit paniğinden ders çıkarmalıyız

Sayı:12, Aralık 1996

            14. Basanquet-Atun Raporuyla ilgili kısa bir değerlendirme

 

 KIBRIS POSTASI YAZILARI       (Dr.Ahmet Cavit)

1. Çocukta hastalık ve kazalardan korunma                                                 13 Aralık 1982    

2. Nükleer Savaşın “Ertesi Gün”ü                                                                12 Ocak 1984

3. Kanserden kurtulma şansı var mı?                                                            25 Şubat 1984

4. Kanserli çocuk                                                                                             9 Mart 1984

5. Kanserle savaşımdan haberler                                                                  24 Mart 1984

6. Serbest Çalışan Hekimlerin Sorunları (KTTB Kongre Konuşması)         25 Mart 1984

7. Ana Sorun: Kanserin erken teşhisi                                                           10 Nisan 1984

8. Hekimlikte dikkatsizlik örnekleri                                                             18 Nisan 1984

9. “Çocukların sağlığı, geleceğin servetidir”                                                20 Nisan 1984

10. Kanser Kayıt Merkezi nasıl çalışır?                                                        1 Mayıs 1984

11. Kanserle Savaş ciddi bilimsel temellere oturtulmalıdır                          7 Mayıs 1984

                                               (ayrıca 1984 yılı K.T.Eczacılar Birliği dergisinde çıktı.)

12. Sakat çocuklar için                                                                                 15 Mayıs 1984

13. Dünya çocukların olacak mı?                                                                 4 Haziran 1984

14. Kanserle Savaşımdan Haberler                                                               13 Haziran 1984

15. Gereksiz İlaç Tüketimi Sorunu-2 yazı                                               20-21 Haziran 1984

16. Zedelenen Hekimlik Ahlakı                                                                   25 Haziran 1984

17. Amerika Biyolojik ve Kimyasal silahlanmayı körüklüyor                      18 Temmuz 1984

18. ABD Uzay Terörizmine mi hazırlanıyor?                                               22 Temmuz 1984

19. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:1                                                          17 Ağustos 1984

20.                                             :2                                                          20 Ağustos 1984

21. Hiroşima haftasında nükleer şaka mı, nükleer kış mı?                            21 Ağustos 1984

22. Niçin Barış ve Yumuşama?                                                                    28 Ağustos 1984

23. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:3                                                                3 Eylül 1984

24.                                             :4                                                              14 Eylül 1984

25.                                              :5                                                             27 Eylül 1984

26. ADC’de sağlık hizmetleri ve sağlığın korunması                                         2 Ekim 1984

27. 16 Ekim: Dünya Gıda ve Tarım Günü                                                        17 Ekim 1984

28. “Nükleer Kış” gelmesin!                                                                             19 Ekim 1984

29. BM ve Silahsızlanma Sorunları                                                                  23 Ekim 1984

30. Tabipler Birliği’nin önünde duran görevler                                                5 Kasım 1984

31. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemlerine bir bakış                                     13 Kasım 1984

32.  Ahmet Okan ve Yaşar Karadoğan’ın “Hekimden Hekime Sağlık

      Sorunları” adlı röportaj-söyleşi dizisinde “Dr.Ahmet Cavit-Serbest

      Hekim” ile söyleşi                                                                                     20 Kasım 1984

33. SSCB’de Halk Sağlığının Gelişimi                                                          25 Kasım 1984

34. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:6                                                            30 Aralık 1984

35. Avrupa’da füze anlaşmazlığı-Emekli bir NATO generalinin görüşleri

     27-28-29 Ocak 1984

36. Cenevre Silahsızlanma Görüşmeleri                                                           6 Şubat 1985

37. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:7                                                              8 Şubat 1985

38. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:8                                                            26 Şubat 1985

39. Nükleer Savaşı Önlemek İsteyen Hekimlerin Uluslararası Birliği               3 Mart 1985

41. Hekiminiz dürüst bir kişi midir?                                                                17 Mart 1985

42. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:9                                                              7 Nisan 1985

43. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:10                                                            9 Mayıs 1985

44. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:11                                                       27 Haziran 1985

45. Uluslararası ilaç tekelleri ve sağlık sorunu                                     7 ve 9 Temmuz 1985

46. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:12                                                        5 Ağustos 1985

47. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:13                                                       21 Ağustos 1985

48. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:14                                                             2 Eylül 1985

49. ABD Sağlık Hizmetleri ne durumda?                                                      18 Eylül 1985

    . Gerçek Hipokrat Yemini ve Bir Yorum                                                     9 Ekim 1985

50. Batı Berlin’den Notlar (6 yazı)                                                            14-19 Ekim 1985

51. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:15                                                          4 Kasım 1985

52. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:16      (Aralık’ta bir yazı kayıp!)         26 Kasım 1985

52. Sağlıklı sağlık sisteminin önkoşulu: Tamgün                                              5 Ocak 1986

54. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:17                                                          20 Ocak 1986

55. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:18                                                           9 Şubat 1986

56. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:19                                                        21 Şubat 1986

57. İnsan kanı ile ticaret nasıl yapılır?                                                        24-25 Mart 1986

58. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:20                                                        20 Nisan 1986

59. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:21                                                        29 Nisan 1986

60. Sigara/Sağlık Haberleri                       (kayboldu, 2. kez yazıldı)           11 Mayıs 1986

61. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:22                                                        17 Haziran1986

62. Alkol/Sağlık Haberleri                                                                        16 Temmuz 1986

63. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:23                           8 Ağustos 1986 (devamı 11.8’de)

64. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:24                                                            1 Eylül 1986

                        (Eylül ayı içinde Güney’den Kıbrıs haberleri-Şener Levent yayımlamadı)

65. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:25                                                        22 Kasım 1986

66. UNICEF 40 Yaşında                                                                             10 Aralık 1986

66. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:26                                                        27 Aralık 1986

67. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:27                                                           14 Ocak 1987

68. Belediye Tiyatrosu ne yapmak istiyor? (Ahmet An)                                  1 Şubat 1987

69. Kanser dünyasından haberler                                                                     2 Şubat 1987

70. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:28                                                          24 Şubat 1987

71. Tarım ilaçlarına dikkat edilmeli                                                                24 Şubat 1987

72. Türk Bankası Kültür Dergisi (Ahmet An)                                                   6 Mart 1987

73. Güney Kıbrıs’tan Tıp Haberleri                                                                 4 Nisan 1987

74. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:29                                                        12 Mayıs 1987

75. Ultrasound cihazı gelişigüzel kullanılmamalıdır                                     12 Mayıs 1987

76. Merdiven’le sınıf değiştirmek (Ahmet An)                                            27 Mayıs 1987

77. Ülkeden ülkeye sağlık sorunları:30                                                        4 Temmuz 1987

78. Kıbrıs Rum kesiminde kanserle mücadele çalışmaları-2 yazı             4-5 Temmuz 1987

79. Dr.Ahmet Cavit ilginç açıklamalar yaptı (söyleşi)                                23 Ağustos 1987

80. ABD politikasında Basra Körfezi’nin önemi (Ahmet An)                   23 Ağustos 1987

81. Sömürge devrini aratan 26 yıllık uygulama                                          31 Ağustos 1987

82. Sovyet sağlık sisteminde yeniden yapılanma-4 yazı                             10-13 Ekim 1987

83. Koruyucu aşılamada aşılama oranının önemi ve istatistik çalışma-2 yazı, 17-18 Ekim 1987

84. Güney Kıbrıs’tan Tıp haberleri-2 yazı                                                 18-19 Kasım 1987

85. Vasiliyu’nun sağlık alanında öngördüğü değişiklikler                          7 Mart 1988

86. Kültürel geçmişimizin araştırılması ve kültürel kimlik tartışmaları (Ahmet An)-2 yazı

                                                                                                                      4-5 Nisan 1988

   . KTSÇHB Yıllık Kongresi-Dr.Erbilen: “Kızım niye geldin, geri dön!”   4 Mayıs 1988

87. Araştırma kitaplarımız bilimsellikten uzak (Ahmet C.An)-3 yazı    18-19-22 Haziran 1988

88. Uzman hekim açığımız                                                                           28 Haziran 1988

89. Barış etkinlikleri “serüveni” (Ahmet An) – 7 yazı                                  12-18 Eylül 1988

90. Federal çözüm hakkında Rum basını ne diyor?(Ahmet An)-4 yazı,24,25,27,28 Eylül 1988

91. Siyasal anıların önemi (Ahmet An)                                                        18-19 Ekim 1988

92. CTP 10. Kurultayı ardından (Ahmet An)                                         2,3,4,22 Kasım 1988

93. Sınırda vurma olayı üstüne demeç (Ahmet An-Eleştirmen?)                 13 Aralık 1988

            (düzeltmesi 14 Aralık 1988’de çıktı)

94. Hekimden Hekime Sağlık Sorunları-8 hekim.Dr.Ahmet Cavit              20 Kasım 1984

  

 

YENİ KIBRIS DERGİSİNDEKİ YAZILAR

1. “Araştırma Dosyası” başlığı altında ve Dr.Ahmet Cavit imzasıyla çıkan yazılar: Sigara

    alışkanlığı ve Nikotinin zararları-1                                                            Kasım 1984, Sayı:2

2.  AD-                                         -2                                                          Aralık 1984

3.  AD- Alkol Alışkanlığı ve zararları-1                                                       Ocak 1985

4.  AD-                                           -2                                                      Şubat 1985

5.  AD-                                           -3                                                      Mart 1985

6. Uzayın askerileştirilmesi: Kabus gerçekleşiyor mu? (Ahmet An)            Mart 1985, Sayı:7

7.                                                                            -2                            Nisan 1985

8. Dünya Gıda Bunalımı sürüyor (Dr.Ahmet Cavit)                                    Nisan 1985

9. Hitler Faşizminden kurtuluşun 40. Yıldönümü (Ahmet An)                   Mayıs 1985

10. Kıbrıs’ta politik üstünlük için mücadele (U.Heide’den çeviren:A.An) Haziran 1985

11. AD- Gençler arasında intihar olayları  (Dr.Ahmet Cavit)                     Haziran 1985, Sayı:9

12. AD-Uyku nedir?                                                                                    Temmuz 1985

13. AD-Uykusuzluk ve nedenleri                                                       Ağustos-Eylül 1985

14. AD-AIDS nedir?                                                                                    Ekim 1985

15. AD-Sürekli TV seyretmenin zararları                                                     Kasım 1985

16. Namık Kemal’in mektuplarında Mağusa-1 (Derleyen: A.An)               Ocak 1986

17.                                                             -2                                           Şubat 1986

18. AD-1985 Nobel Tıp Ödülünü kazanan buluş (Dr.Ahmet Cavit)           Şubat 1986

19. AD-1985 Nobel Barış Ödülü doktorlara verildi ( “)                              Mart 1986

20. Namık Kemal’in Mektuplarında Mağusa-3                                            Mart 1986

21.                                                             -4                                           Nisan 1986

22. AD-Gen Tekniği ve Biyoteknoloji (Dr.A.Cavit)                                    Mayıs 1986

23. AD-Gen Tekniği ve Biyolojik silahlar                                                    Haziran 1986

24. AD-Kimyasal silahlar                                                                             Temmuz 1986

25. Beraber ölmek yerine, beraber yaşamak (Dr.A.Cavit)                            Kasım 1986

26. Kıbrıs’taki Araştırma Merkezleri: Rum kesimindeki merkez (A.A) Aralık 1986, Sayı:25

27. Kıbrıs’ta Türk Yayımcılığının Başlangıcı ve Kıbrıs Türk

      Bibliyografyası (1878-1939) (Ahmet An)                                              Ocak 1987

28.                                                  “ –2                                                    Şubat 1987

29. Kıbrıs Türk Milli Arşivi ve Araştırma Merkezi -1                                  Şubat 1987

30.                                                                      -2                                Mart 1987

31. Kıbrıs’ta basılmış bir kitap: Müstacel Tababet                                       Mart 1987

32. Evkaf Dairesi ve Arşivi                                                                          Nisan 1987

33. Kıbrıs’ta Türk Kütüphaneciliği -1                                                          Mayıs 1987

34.                                              -2                                                          Haziran 1987

35. Kıbrıs Türk Etnografya Müzesi                                                              Temmuz 1987

36. Kıbrıs’ta Türk Hukuk Kurumlarının Geçmişine Kısa Bir Bakış    Ağustos-Eylül 1987

37. Kıbrıs Türk Bibliyografyası 1940-1964 -1                                             Ekim 1987

38.                                                             -2                                             Kasım 1987

39.                                             1965-1974 -3                                            Aralık 1987

40.                                              1975-1987 -4                                           Ocak 1988     

41.                                          Resmi Yayınlar Eki + Genel Ekler              Şubat 1988

42. 40 Yıl Önceki Düşün Yaşamımızdan Örnekler-1                                   Mart 1988

43.                                                                 -2                                  Nisan 1988

44.                                                                 -3                                  Mayıs 1988

45.                                                                 -4                                  Haziran 1988

46.                                                                 -5                                  Temmuz 1988

47. Kıbrıs üzerine yazılmış Sovyet kitapları (Ahmet An)                      Ağustos-Eylül 1988

48. Kıbrıslı Türkler (Beckingham’dan çeviri:Ahmet An)                             Ekim 1988

49. Kıbrıs Türkleri                                                  -1                                Kasım 1988   

50.                                                                          -2                                Aralık 1988

51. Yeni Çıkan Kitaplar (Batmayan Eğitim Güneşlerimiz/Ali Nesim,

         Kıbrıs Türk Basınında İz Bırakanlar –Sabahattin İsmail)                    Mart 1989

52.  Yeni Çıkan Kitaplar (Folklorik Skeçler/M.Levent, Kıbrıs Müftüsü 

        Hilmi Efendi/H.Fedai, Aynı Yolu Yürüyenler/A.H.Tahsin)                Nisan 1989

53. Kıbrıs Türk Bibliyografyası 1988                                               Mayıs-Haziran 1989

54. Kıbrıs’ta İslam ve Türk Milliyetçiliği-1 (Beckingham’dan A.An)         Ekim 1989

55.                                                    -2                                                 Kasım 1989

56.                                                    -3                                     Aralık 1989-Ocak 1990

57. Kıbrıs Türk Bibliyografyası 1989                                                           Mayıs 1990

58.                                          1990                                                  Şubat-Mart 1990

59.                                          1991-1                                               Haz-Tem 1992

60.                                           1991-2                                              Ağus-Eyl-Ek 1992

61.                                           1992                                                   Mart-Nisan 1993

62. Namık Kemal’in Mektuplarında Mağusa (Ahmet An)               Tem-Ağ-Eylül 1993

                (Yeni Kıbrıs’ın son sayı: Ekim-Aralık 1993)                                                      

 

 

DEMOKRAT GAZETESİ YAZILARI (Haftalık, Ergin Birinci’nin gazetesi)

1. Bay Özgür’e açık mektup (Ahmet An)                            14 Aralık 1988 (Sayı:142)

2. Kıbrıs’ta demografik yapının bozulması ve TC göçmenleri (Mehmet Sonuç)                                                                                                                     28 Aralık 1988 (144)

3. Kıbrıslılık Bilincinin geliştirilmesi üzerine notlar (Kemal Cankat)-5 (Dizinin ilk 4 yazısı Söz gazetesinde çıkmıştı.)                                                                      4 Ocak 1989 (145)

    Dizinin geriye kalan yazıları her hafta çıktı-son 46. yazı  22 Kasım 1989 (186)

4. Rumları görmek istemiyorlarmış! (Ahmet An)                 29 Kasım 1989 (187)

5. İnsan hakları paneli ve mücadele                                      13 Aralık 1989 (189)

6. Yararlı temaslar sürdürülecektir                                           3 Ocak 1990 (191)

7. Sayım ve seçime giderken                                                  10 Ocak 1990 (192)

8. AKEL’deki perestroyka mücadelesi (Ahmet An)-1         17 Ocak 1990 (193)

    (Dizinin 15. son yazısı 25 Nisan 1990 (Sayı:207)’de çıktı)

9. Akıncı: Güvensizlik duvarlarını yıkalım, temasları artıralım  24 Ocak 1990 (194)

10. Temas Grubu Lidrea Palas’ta toplandı.                                 24 Ocak 1990 (194)

11. Akıncı’dan sonra Özgür de Rum solcuları hayal kırıklığına uğrattı                                                                                                                                               28 Şubat 1990 (199)

 

HALKBİLİM SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLER (Kültür Bakanlığının yayımladığı “HAS-DER Sempozyum Bildirileri” Kitaplarının içinde yayımlandılar.)

1.Kıbrıs Suiti ve Diğer Kıbrıs Halk Dansları…2. Halkbilim Sempozyumu-13 Nisan 1984

2.Kıbrıs Rum Toplumunda Halk Sanatları çalışmalarına Bir Bakış… 3. HSemp.-8 Şubat 1985

3. Bromley’in Etnos ve Etno-sosyal Organizmalar Üzerine Görüşleri..4.HS - 7 Mart 1986

4.Kıbrıs Rum Toplumunda Yortular…6.HS-31 Ekim 1988


HALK BİLİMİ DERGİSİ YAZILARI (Ahmet An)

1. Pieris Zarmas’ın Kıbrıs Halk Müziği Araştırmaları                                  Sayı:11, Eylül 1988

2. SSCB 1. Uluslararası Folklor Şenliğini 1988 yazında yapıyor (Haber)    Sayı:10, Nisan 1988

3. Kıbrıs Rum toplumunda dinsel kutlamalar/yortular                             Sayı:14, Haziran 1989 

4 . Bir yabancı gözüyle Kıbrıslı Türkler (Sunuş ve Çeviri:A.An)       Sayı:21, Ocak-Mart 1991

5.                                                 “ (C.F.Beckingham)            Sayı: 22, Nisan-Haziran 1991

6. Kıbrıs Türkleri (C.F.Beckingham)                                             Sayı: 23 Temmuz-Eylül 1991

7. Bir sözlük çalışması nasıl olmamalı

     (Gökçeoğlu’nun yanıtı ile birlikte çıktı)                                   Sayı:26, Nisan-Haziran 1992

     (N.Gözaydın’ın eleştirisi için bkz. Sayı:27)

8. Kuzey Kıbrıs’taki terkedilmiş Rum köylerine ait sözlü kültürün saptanmasına ilişkin bir

    proje (Theofanos D.Kipri’den çeviren ve önsöz: A.An)                Sayı:28 Ekim-Aralık 1992

    (Sayı:29’da önsözle ilgili polemik yaratan açıklama)

9. Bir Alman Çiftin Kıbrıs Gözlemleri (Ahmet An)                  Sayı:37-38, Mart-Haziran 1995

10. Kıbrıs Türk toplumunda Kıbrıslılık: Engeller ve Gerekli Koşullar                 Sayı:53 (2005) 

11. Kıbrıs’ta Türkçe Basılmış İlk Kitaplar                                                            Sayı:54 (2006)

12. 20. yüzyılın ilk yarısındaki gazetelere göre Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik durumu                                                                                                                           Sayı: 55 (2007)

13. Kıbrıslı Ermeniler ile Kıbrıslı Türkler arasındaki sosyal ve kültürel ilişkiler      

                                                                                                                             Sayı:56 (2009)

14. Kıbrıs’taki kırsal nüfusun Müslümanlığa en son geçişi (Theodoros Papadopullos’tan çeviren Ahmet An)                                                                                          Sayı:57 (2010)

15. Kıbrıs’taki Müslüman-Hıristiyan Mezhebi (Roland L.N.Michell’den çeviren Ahmet An)                                                                                                                Sayı:58 (2012)

16. Ahmet Muzaffer Gürkan’ın gazetecilik ve siyaset çalışmaları (Ahmet An) Sayı:58 (2012)

 


KÜLTÜR DERGİSİ (KKTC Turizm ve Kültür Bakanlığı Yayını)

1.Çocuğun Sanatsal Uğraşısı (Hazırlayan: Ahmet An)                    Sayı:2, Ekim-Kasım 1986

 

 

KIBRIS GAZETESİ YAZILARI

 1. Hizber Hikmetağalar’ın Ardından (Ahmet An                                         13 Mart 1993

2. “Söz Bizim” köşesinde mektup (Dr.Ahmet Cavit-Çocuk doktoru)          16 Mart 1993

3. Namık Kemal’in Mektuplarında Mağusa (Derleyen: Ahmet An) 18-31 Ağustos 1993

4. Sağlıksız Sağlık ortamımız sürüyor (Dr.Ahmet Cavit-Çocuk Doktoru)    5 Mart 1995

5. Hastane dökülüyor(muş)! (Dr.Ahmet Cavit)                                           31 Mart 1996

6. “Menenjit fırsatçıları” başlıklı manşet haberin içinde “Çocuk doktoru Ahmet Cavit de gazetemize gönderdiği bir yazıda şu görüşlere yer verdi:...”                      23 Nisan 1996

6. Devlet hastanelerini kapatmak daha ekonomik olmaz mı? (Şule Erdal imzasıyla)                                                                                                                                7 Eylül 1997

    (Doç.Dr.Kemal Bolayır, makalesinde bu yazıdan bölüm alıntıladı.)      14 Eylül 1997

7. Tarih yazıcılığı ciddiyet ister (Ahmet An)                                             25 Kasım 1998

8. “Kıbrıslı Türklerin Tarihi”nin 3. cildi de boş çıktı (Ahmet An)              11 Mayıs 1999

9. Araştırmacılığın önemli bir ilkesi (Ahmet An)                                    28 Temmuz 1999

10. Cenk Mutluyakalı’nın köşesinde “Değerlerimiz” konulu not (A.An)    23 Ocak 2000

11. Fadıl Bey’in “Hatıralar”ı (Ahmet An)                                              19 Temmuz 2000 

12. Kıbrıs Türk Bibliyografyası 2000 (Ahmet An)                   26 Nisan ve 1 Mayıs 2001

13. Lokman Hekim’in Anıları                                                                      27 Eylül 2001

14. Önemli bir anı kitabı daha: Mapolar’ın anıları                                        21 Mart 2002

15. Kamil Amca’nın ardından                                                                    12 Aralık 2010

16. “Bir Mitin İfşası” ve AKEL’İn Kıbrıslı Türklere yaklaşımı

       hakkında bazı yeni bilgiler                                                                       3 Mart 2014

 

KIBRISLI Türkün Sesi  DERGİSİNDEKİ YAZILAR (Ahmet An)

1. Feminist şairimizin show’ları                                 Sayı:5 (15 Aralık 1995-15 Ocak 1996)

2. Kültürel sorunlarımızın çözüm yolu                      Sayı:6 (15 Ocak-15 Şubat 1996)

3. Zorunlu bir açıklama                                                                                      

4. 1995’de Kıbrıs’ta çıkan kitaplar                                                                    

5. Sanat bezirganlarının son çırpınışları                     Sayı:7 (25 Şubat-25 Mart 1996)

6. CTP Kurultayından “garip” açıklamalar                                              

7. No comment (14.1.1996 tarihli C.Mail’den...Hangi yarısını söyleyen siyasiler            

8. Pantolon balığı olayı (31.12.1995 tarihli Cyprus Mail’den)                                      

9. Kıbrıs Türk toplumunda düşünce özgürlüğü         Sayı:8 (25 Mart-25 Nisan 1996)

10. İçimizdeki Amerikancılar                        Sayı:9 (20 Nisan-20 Mayıs 1996)

11. “Haksızlığa, kanunsuzluğa ve istibdata muhalifim”, Sayı:10 (20 Mayıs-20 Haziran 1996)

12. Paris Expolangues’ten geriye kalanlar                                                                   

13. “Derin sularda” boğulan bir iddia                                                                            

14. Ayrıcalıklı danışman Yaşın                                                                          

15. 3. Kiproloji Kongresi’nde Yunan şovenizmi egemendi, Sayı:11 (20 Haz.-20 Tem.1996)

16. Kültürel değinmeler (D.Asena/A.Mene/N.Cahit, Gali’nin yeni K özel temsilcisi)     

17. Basınımız kime tutsak?                                                                                

18. ABD’nin programına katılanlar (Listesi “CIA altımı oyuyor”da)

Sayı:12 (20 Tem - 20 Ağ 96)

19. Siyasal değinmeler (Boucher – DP m.v. – Özgür/B.Burcu                        

20. Toplumsal yok oluşa gidiş                                                                          

21. Kültürel değinmeler (Hüray-N.Cahit)                                                         

22. Lefkoşa’da Kıbrıslı Türklerin sayısı giderek azalıyor     Sayı:13 (20 Ağ - 20 Ey 96)

23. Ya çapanoğlu, ya da devletin görev ve sorumlulukları                              

24. Sombahar’ın sonbaharı işlevini yerine getiremedi                                      

25. Kıbrıs Türk toplumunda dinin yeri                             Sayı:14 (27 Ey – 27 Ekim 96)

26. Esrar sigarayla yarış halinde (Çeviri)                                                          

27. Kültürümüz... Aydınımız                                                                           

28. Nereye sürükleniyoruz?                                               Sayı:15 (23 Ek  23 Kasım 96)

29. Şehvetin gözü çocuklarda (Çeviri)                                                            

30. Neçün da den (Türk solcuları...CR’cular...ABD yardımları)                    

31. Herkes suç işliyor... Polisler de                                    Sayı:16 (23 Kasım – 23 Aralık 96)

32. Namık Kemal                                                                                            

33. İnsan hakları örgütlerimiz nerede? (Eksik basıldı)       Sayı:17 (23 Ara 96 – 23 Ocak 97

34. Kıbrıs’ın Yetiştirdiği Değerler: DR.Hafız Cemal Lokmanhekim Sayı:18(23 Oc–23 Şu 97)

35. KYD: Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa                                            Sayı: 19 (Mart 1997)

36. KYD: Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa                                             Sayı:20 (Nisan 1997)

37. 1996’da Kıbrıs’ta çıkan Türkçe kitaplar                                                          

38. KYD: Ahmet Beliğ Paşa                                                            Sayı:21 (Mayıs 1997)

39. Saçlarla ilgili bir yazı (çeviri)                                                                           

40. Conflict Resolution’cuların kapalı kutudaki çalışmaları             Sayı:22 (Haziran 1997)

41. KYD: Kıbrıslı Katipzade Mehmet Refet Bey                                                 

42. KYD: Sırrı Bellioğlu                                                                   Sayı:23 (Temmuz 1997)

43. KYD: Kıbrıslı Derviş Vahdeti                                                    Sayı:24 (Ağustos 1997)

44. Bizde basın ve düşünce özgürlüğü                                             Sayı:25 (Eylül 1997)

45. İşyeri casusluğu (çeviri) Mahkeme, gazetecinin ölüm olayında... (çeviri)                   

46. KYD: Şair ve müftü Hilmi Efendi                                                                            

47. Ahmet An’ın yeni kitabı çıktı                                                                                    

48. ABD’nin yolladığı 200 bin dolar kapış kapış dağıtılıyor/KTSYB’de bunalım Sayı:26

                                                                                                                               (Ekim 97)

49. İşte belgeler: Barış için teknoloji adı altında CIA ile sürekli temas hattı      Sayı:26

50. KKTC’nin su sorununa kesin çözüm: Apache – Mucize gemi (çeviri)             

51. KYD: Aşık Kenzi                                                                                             

52. CR’cular 4 yıl sonra ilk defa halka açıldılar                                Sayı:27 (Kasım 1997)

53. Hade adlı bir dergi yayımlanıyor                                                                      

54. KYD: Müftü Ziyai Efendi                                                                                

55. 2000’li yıllarda din ve toplum                                                    Sayı:28 (Aralık 1997)

56. ABD daha fazla CR’cu istiyor                                                                        

57. KYD: Kaytazzade Mehmet Nazım Efendi                                                     

58. Anı kitapları yakın tarihimize ışık tutuyor/

      M.Yaşın AB fonlarından nasıl yararlandı?                                 Sayı:29 (Ocak 1998)

59. 16 gencin Brüksel ziyareti/ABD sivil toplum örgütlerini eğitti/

      Genç emekliler Cumhuriyetinden israf haberleri/Şimdi neredeler?                 

60. KYD: Tuzlalı Abdülhamit Bey                                                                                 

61. Hepatit hastalığına dikkat (Dr.Ahmet Cavit ile söyleşi)             Sayı:30 (Şubat 1998)

62. KYD: Bodamyalızade Mehmet Şevket Bey                                                   

63. Kırmızılar, CTP’den silinirken, yeni görev ne?/Geçen ayın Peygamberi          

64. Bir yazıya duyulan tepki ve Demirağ’ın eleştirmenliği                                   

65. Kıbrıs Türk Bibliyografyası 1997                                                                    

66. KYD: Bodamyalızade Mehmet Münir Bey                               Sayı:31 (Mart 1998)

67. ABD Büyükelçisi K.Brill’e göre “İki toplumlu temaslar Kıbrıs

      sorununu çözemez”, CR                                                                                  

68. KYD: Hoca Salih Efendi                                                           Sayı:32 (Nisan 1998)

69. İkisi de sosyal demokrat, şimdi ne olacak?                                                     

70. Kuşbakışı Kıbrıs sorunu                                                                                  

71. Kafası karışık “Avrupa”lı bir yazar                                             Sayı:33 (Mayıs 1998)

72. Güney Afrika’da “Bakirelerr köyü” (çeviri)                               Sayı:34 (Haziran 1998)

73. KYD: Hafız Mehmet Lisani Efendi/Tarakçı Mektebi/Rüştiye tarihi              

74. Yaşın’ların dramı                                                                        Sayı:35 (Temmuz 1998)

75. 20 Temmuz’un 24ç yıldönümünde KT’e birşeyler oluyor                               

76. KYD: Cengizzade Ali Riza Efendi / Lisenin tarihi-2                                     

77. Gazioğlu, resmi tarih yazımını sürdürüyor: “Keşke taksim olsa”                              

78. Kutlu Adalı’yı anarken                                                               Sayı:36 (Ağustos 1998)

79. Gazioğlu...:”Taksim hedefi için herşey yapılıyordu.”                                                

80. Lisenin tarihi -2

81. Tarihimizin bilinmeyenleri bizi düşündürmeli (M.N.Özkan kitabı) Sayı:37 (Eylül 1998)

82. Eski Saray Sokağındaki Viktorya Kız Mektebi                                              

83. Mapolar “Bir geçmişin acı hikayesi”ni anlatıyor             Sayı:38 (Ekim 1998)

84. Viktorya Kız Lisesinin geçmişinden                                                               

85. Arşiv: 67 yıl sonra ne kadar yol almışız? (Dr.Eyyub-Hakikat dizisi) Sayı:39 (Kasım 1998)

86. KYD: Dr.Eyyub Necmeddin                                                                          

87. Kuyudan çıkarılamayan taş                                                        Sayı:40 (Aralık 1998)

88. Yayın: Geçmişin bilinmeyenleri aydınlanmadıkça

      (Yorgacis’in Casusları-Ö.Yaşın Şiirler)                                                                     

89. KYD: Ahmet Pertev Bey bir döneme ışık tutuyor                                          

90. Fadıl Bey “Eski ramazanlar”ı anlatıyor                                      Sayı:41 (Ocak 1999)

91. Bir seçim kampanyasından geriye kalanlar..İncir çekirdeği                            

92. KYD: Hoca Mehmet Raci Efendi

93. Genç nesiller için nasıl bir tarih bilinci                                        Sayı:42 (Şubat 1999)

94. Lefkoşa Türk Bankacılığının ilk çekirdeği: İttihar Sandığı’nın kuruluşu “       

95. KYD: Müftü Hacı Ali Rıfkı Efendi                                           Sayı: 42 (Şubat 1999)

96. Tatil beldesi KKTC                                                                    Sayı:43 (Mart 1999)  

97. İntiharlar,  koruyucu hekimlik çalışmaları ile azaltılabilir                                

98. Araştırmacılığın neresindeyiz?                                                                                  

99. KYD: Mehmet Aziz Bey                                                                                

100. Kıbrıs Türk Bibliyografyası 1998                                                                            

101. KKTC bu yıl 176.3 trilyon TL harcayacak                               Sayı: 44 (Nisan 1999)

102. Meclis’teki bütçe görüşmeleri KKTC’deki sorunların aynası gibi                 

103. KYD: Müsevvidzade Osman Cemal                                                             

104. Tanıtım: Arab Ahmet Camii, Büyük Hamam (Türkçe, İngilizce) Sayı:45, Mayıs 1999

105. Lise Bandosunun kuruluşu                                                                            

106. Tanıtım: Mevlevi Tekkesi, Dikilitaş (T+İng.)                                Sayı: 46, Haziran 1999

107. KYD: Cengizzade Mehmet Rifat Efendi                                                     

108. Tanıtım: Büyük Han, Girne Kalesi (T+İng.)                             Sayı:47 (Temmuz 1999)

109. KYD: İbrahim Hakkı Bey                                                                             

110. Tanıtım: Bella Pais Manastırı, Derviş Paşa Konağı (T+İng.)    Sayı:48 (Ağustos 1999)

111. KYD: Tüccarbaşızade Hacı Ahmet Derviş Efendi                                                 

112. KYD: Debbağ Derviş Efendi                                                   Sayı:49 (Eylül 1999)

113. Neşe ve şürekasının İsveç maceraları                                        Sayı:50 (Ekim 1999)

114. Geçen yüzyıl: 1900’lü yıllarda Kıbrıs

       (+ Kültür yazıları kitabımın kısa tanıtımı)                                  Sayı:53 (Ocak 2000)

115. Hükümet Mecliste topa tutuldu- KKTCell (Tutanaklardan özet) Sayı:54 (Şubat 2000)

116. Sosyal Sigortalar, topladığı 1.6 trilyonun sadece %10’unu

         sağlığa harcıyor                                                                                             

117. Kıbrıs Türk bibliyografyası 1999                                  Sayı:55/56 (Mart/Nisan 2000)

118. Sağlıkta en çok para, ilaç ve yurtdışı tedavilere gidiyor                              

                                  

POZİTİF DETAY AYLIK MAGAZİN DERGİSİNDEKİ YAZILARIM (“Arşivlerden” köşesinde Ahmet An imzasıyla çıktılar.)

1. Kıbrıs’ın taksimi fikri ne kadar eski?                    Sayı:1(Ekim 2007)

2. Yok oluşu nasıl hızlandırdılar?                              Sayı:2 (Kasım 2007)

3. Taksim’in ekonomi-politiği                                   Sayı:3 (Aralık 2007)

4. Yine mi Türkten Türke?                                        Sayı:4 (Ocak 2008)

5. ABD planları, yeni liderimiz ve sonrası                Sayı:5 (Şubat 2008)

6. Türkiyelilerin ve Kıbrıslıların gen yapısı ve akrabaları (derginin yayımı durdu, çıkmadı)