26 Mart 2012 Pazartesi

AHMET AN VE YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI


Ahmet An, 1950 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk ve orta eğitimini burada yaptıktan sonra, tıp eğitimi için Türkiye’ye gitti. İstanbul Üniversitesi’nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1975’de mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Almanya’nın Leipzig kentinde yaptı ve 1981’de çocuk doktoru ünvanını aldı. 1982-2003 yılları arasında Lefkoşa’da serbest hekim olarak çalıştı. Halen emeklidir.

1989’da kurulan iki toplumlu Bağımsız ve Federal Kıbrıs için Temas Grubu’nun Kıbrıslı Türk koordinatörü idi. Kıbrıs’ta iki toplumun daha fazla temas etmesi için yaptığı çalışmalar yüzünden örgütlenme özgürlüğü kısıtlandığı için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye aleyhine açtığı davayı, 11 yıl bekledikten sonra, Şubat 2003’te kazandı.

1971’den beri İstanbul ve Lefkoşa’daki çeşitli gazete ve dergilerde Kıbrıs sorunuyla ilgili makale ve araştırmaları yayımlanmaktadır. Kıbrıs Türklerinin siyasal, kültürel ve tarihsel geçmişi üzerine araştırmalarını sürdüren Ahmet An’ın, yazılarını topladığı ve yayımlanmış kitapları şunlardır:

1. Kıbrıs'ta Fırtınalı Yıllar (1942-1962) Galeri Kültür Yayını, Lefkoşa 1996, 175s. İkinci baskı 2005, 247s. Üçüncü Baskı 2018, 208s.
Kıbrıs Türk liderliğinin, Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) adı altında örgütlenmesi ve onun politikalarına karşı yürütülen emekçi halk muhalefetinin, sendika ve basın alanındaki mücadelesi kitabın ana konusunu oluşturmaktadır.
Kıbrıs'ın taksim edilmesi fikrine karşı çıkan demokrat Kıbrıslı Türklerin görüşlerinden örnekler, Rum-Türk çatışmasının yeraltı örgütü TMT eliyle nasıl tezgahlanıp, kışkırtıldığına ilişkin bilgiler, uzlaşma formülü olarak kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sahip çıkan Cumhuriyet gazetesine yöneltilen saldırılar ve sahiplerinin öldürülmesi, bu çalışmada ilk kez belgelere dayalı olarak okuyucuya sunulmaktadır. 

2. Kıbrıs'ta İsyanlar ve Anayasal Temsiliyet Mücadelesi (1571-1948) Mez-Koop Bankası Yayını, Lefkoşa  1996, 124s.
Sir George Hill’in “Kıbrıs Tarihi” adlı eserinden yararlanılarak hazırlanan bu çalışmaların ilkinde, Kıbrıs'taki Osmanlı yönetimi sırasında adadaki Rum ve Türk toplumlarının zor ekonomik koşullar ve artan vergi yükü karşısında, ayrı ayrı veya birlikte çıkardıkları 20'den fazla isyan hakkında bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde ise, İngiliz yönetimi süresince adada yaşamakta olan Rum ve Türk toplumlarının temsiliyetindeki sorunlar ve adanın Yunanistan’a bağlanması (enosis) çabaları karşısındaki tepkiler dile getirilmektedir.

3. Kıbrıs Türk Liderliğinin Oluşması-Dinsel Toplumdan Ulusal Topluma Geçiş Süreci (1900-1942) Galeri Kültür Yayını, Lefkoşa 1997, 286s.
Kitap, 1900-1942 yılları arasındaki dönemde, Kıbrıs Türk toplumunun Evkaf, Müftülük, Lise vb konulardaki mücadelesini zamanın basın kaynakları, Kavanin Meclisi Tutanakları ve İngiliz Sömürge Raporları’na dayanarak incelemektedir.
Yüzyılımızın başından başlayarak, Kıbrıslı müslümanlarda, bugünün şoven milliyetçi ideolojisinin nasıl geliştiği, belgeleriyle anlatılırken, bugünkü Rum-Türk siyasal ayrılığının kökenlerine de tarihsel olarak ışık tutulmaktadır.

4. Kıbrıs’ta Türkçe Basılmış Kitaplar Listesi (1878-1997), KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları No.41, Ankara 1997, 115s.
Ahmet An’ın bu bibliyografya çalışmasında da, 1878 yılından  başlayarak 1997 yılı sonuna kadar Kıbrıslı Türkler tarafından, Kıbrıs’ta veya Kıbrıs dışında yayımlanmış olan kitapların bir dökümü verilmektedir. Kıbrıs konusunda araştırma yapacak olanlar için başvurulması kaçınılmaz olan bir çalışma olarak kabul edilmektedir.

5. Kıbrıslılık Bilincinin Geliştirilmesi, Galeri Kültür Yayını, Lefkoşa 1998, 151s.
“Kıbrıslılık Bilincinin Geliştirilmesi Üzerine Notlar” olarak hazırlanan bu çalışmada, Kıbrıslılık fikrinin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verilmekte, çeşitli Kıbrıslı Rum yazarlardan ve Kıbrıs Türk liderliğinden konu ile ilgili değerlendirmeler aktarılmaktadır.
Kıbrıs Cumhuriyeti'ne sahip çıkılırken, Elen ve Türk milliyetçilikleri yerine, Kıbrıslı kimliğin öne çıkarılması gerektiği, adadaki etnik-ulusal sorunun çözümlenmesini zorlaştırmakta olan tarafların milliyetçi hataları, 1974 sonrasındaki durumun bu açıdan değerlendirmesi ve konuyla ilgili teorik-pratik açılımlar, yazarın üzerinde durduğu hususlar arasındadır.

6. Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine Yazılar, Kıvılcım Yayınları No.5, Lefkoşa 1999, 263s.
Bu kitapta, daha önce çeşitli yayın organlarında yayımlanmış 30 yazı bir arada sunulmaktadır. İşte bazılarının başlıkları:
1. Tarihsel-etnolojik açıdan Kıbrıs kültürünün kökenleri
2. 1571 yılından sonra Kıbrıs’ın etnik ve kültürel yapısında görülen değişiklikler
3. Kıbrıs ve kültürel etkileşim
4. Kıbrıs’ta Türk Kütüphaneciliği
4. Evkaf Dairesi ve Arşivi
5. Kıbrıs Türk Milli Arşivi ve Araştırma Merkezi
6. Kıbrıs Türk Etnografya Müzesi
7. Kıbrıs’ta Türk hukuk kurumlarının geçmişine bir bakış
8. 40 yıl önceki düşün yaşamımızdan örnekler
9. Kıbrıs’ta tarih çalışmaları
10. Kıbrıslı Türklerde kimlik araştırmalarının geçmişi
11. Geleneksel Kıbrıs Türk aydınının çıkmazı
12. Kıbrıslının kimliği
13. Kıbrıslılar-arası kültürel temaslara kısa bir bakış
14. Kültürel sorunlarımızın çözüm yolu
ve çeşitli kitap eleştirileri ile ölen bazı kişiler hakkında yazılanlar

7. Kıbrıs sorununun perde arkası: Adadaki İngiliz üsleri ve Amerikan tesisleri, Gelenek  Yayınları:31, İstanbul 2000, 92s.
Kıbrıs’taki İngiliz askeri üsleri ile Amerikan tesislerinin geçmişi ve günümüzdeki rolleri üzerine bilgiler verilen dört makalenin başlıkları şöyle düzenlenmiş:
1. Adamızdaki İngiliz askeri üsleri derhal kaldırılmalıdır.
2. Kıbrıs adası bağlantısız kalmalı, askerden arındırılmalıdır.
3. Kıbrıs, batmayan uçak gemisi olarak kullanılmayı sürdürüyor
4. Kıbrıs üzerinden yapılan İngiliz ve Amerikan casusluk faaliyetleri

8. Kıbrıs nereye gidiyor? , Everest Yayınları, İstanbul, Haziran 2002, 348s. İkinci baskı Nisan 2003
Kıbrıs sorununun farklı yönleri hakkında 27 araştırma yazısı. Bazı örnekler:
* Türkiye’nin Kıbrıs’la olan hukuki ilişkileri ve Taksim Projesi
* Geçmişten günümüze Türkiye’nin Kıbrıs sorunu
* Kıbrıs’ın “Türkiye’nin Milli Davası” haline getirilişi
* TMT’nin Kıbrıs sorunundaki rolü
* Bağlantısız Ülkeler ve Kıbrıs
* “Siyasal Eşitlik” ve emperyalizmin planları
* 1999 yılı içinde basına yansıyan Kıbrıs sorununun çözüm planları
* Yeni Dünya Düzeni ve Kıbrıs
* Kıbrıs Türk Solu’nun dünü ve bugününe kısa bir bakış
* Kuzey Kıbrıs’ta çalışan ve çalışmayan kesimlerin durumu
* Ayrılıkçı Kıbrıs Türk liderliği ve Avrupa Birliği
* Kıbrıs Türk toplumu ve sivilleşme
* Kıbrıslılık bilinci neden gelişemiyor?
* Türkiye’nin KKTC’deki çıkarları yeni boyutlar kazanıyor
* Uyuşmazlık mı çözümlenecek? Taksim mi benimsetilecek?
* Kıbrıslı Türklerin mülkiyeti ne kadar?
* 25 yıldır çözümlenemeyen bir bulmaca: Kıbrıslı Türklerin sayısı ne kadar?
* AKEL ve Kıbrıs Türk faktörü
* Kıbrıs sorunu ve federal çözüm

9. Kıbrıs’ın yetiştirdiği değerler (1782-1899), Akçay Yayınları, Ankara, 2002, 502s.
1782 ve 1899 yılları arasında doğmuş olan 160’dan fazla önemli Kıbrıslı Türkün yaşamöyküleri, Osmanlı ve İngiliz Yönetimi sırasında Kıbrıslı Türklerin edebiyat, eğitim kurumları, ticaret ve günlük yaşamı konularında bilgiler

10. Kıbrıs: Dün ve Bugün, Derleyen: Masis Kürkçügil, Yazarlar: Ahmet An, Angelos Kalodukas, Mehmet Uğur, Mihalis Mihailidis, Niyazi Kızılyürek, Stavros Tombazos, İthaki Yayınları, İstanbul, 2003, 371s.
Kitap, aşağıdaki konularda yazılmış 8 makaleden oluşuyor:
1. Birinci Cumhuriyet’ten Yeni Kıbrıs’a (Niyazi Kızılyürek)
2. Kıbrıs Milliyetçilikleri (Stavros Tombazos)
3. Kıbrıs Sorunu: II. Dünya Savaşı’ndan Annan Planı’na (Angelos Kalodukas)
4. Avrupa Birliği ve Kıbrıs: Anlaşmazlık Çözümü ve Uluslararası Kamu Yararı (Mehmet Uğur)
5. KKK/AKEL Belgelerinde Kendi Kaderini Tayin Hakkı ve Kıbrıs Türk Toplumuna ilişkin Kronolojik Değinmeler (Derleyen: Ahmet An)
6. AKEL’deki Perestroyka Mücadelesi ve ADİSOK’un Hazin Sonu (Ahmet An)
7. Kıbrıs Türk İşçi Sınıfı ve Kıbrıs İşçi Hareketi 1920-1963 (Mihalis Mihailidis, Çeviren: Ahmet An))
8. Günümüzde Kıbrıs Türk Toplumu (Ahmet An)

11. Küçük Adada Büyük Oyunlar: Kıbrıs’ta Ayrılıkçılık, Federal Çözüm ve AB Üyeliği, NK Yayınları:14, İstanbul, Mart 2004, 167s.
Kitapta dört bölüm halinde düzenlenmiş 29 yazı var: İlk bölümde, “Kıbrıs Türk Liderliği ve Ayrılıkçılık” konusunda 7 makale yer alıyor. Bundan sonra gelen 2. bölümdeki 6 makale, “Kıbrıs Sorunu ve Federal Çözüm”ün gerekliliği üzerine kaleme alınmış. “Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne katılması” başlıklı 3. bölümde de 6 makale var. 4. ve son bölümde, “Toplumlararası Görüşmeler ve Son Gelişmeler”e değinen 9 yazı var. Kitap, “Kıbrıs Nereye Gidecek?” başlıklı yazı ile son buluyor.

12. Derin Devlet: Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs (Ortak kitap: Makarios Druşiotis, Ahmet An, Desmond Fernandes, İskender Özden), Alfadi Yayınları, Lefkoşa, Aralık 2004, 222s.
(Rumca yayımlanmış olan bu kitap içindeki yazıları: Kıbrıs’ın “Türkiye’nin Milli Davası” Haline getirilişi , TMT’nin  Kıbrıs Sorunundaki Yeri)

13. Kıbrıs’ın Yetiştirdiği Değerler-Cilt:2 (1900-1920), Şadi Kültür ve Sanat Yayınları, Lefkoşa 2005, 511s.
Bu başlığı taşıyan ikinci cilt, dört bölüm halinde düzenlenmiştir. İlk bölümde, 1900 ile 1920 yılları arasında doğmuş olan 154 Kıbrıslı Türkün yaşam öyküsü verilmekte. İkinci bölümde, Türkiye’de adını duyurmuş olan Kıbrıslı Türkler,  Türkiye’de kurulan Kıbrıs Türk Cemiyetleri ve Kıbrıs Türk Okullarından Yetişenler Cemiyeti’nin kuruluşu hakkında bilgiler var. Üçüncü bölümde, 1900 ile 1920 arasında Kıbrıs’ta doğmuş ve Türkiye’de isim yapmış bazı Kıbrıslı Türklerin (47 kişi) yaşam öyküsü yer almaktadır. Ayrıca Türkiye’deki Kıbrıslıların bir listesi ve İstiklal Savaşına katılıp madalya alan Kıbrıslılar, ABD’ye giden Kıbrıslı Türkler gibi konularda bilgiler var. Dördüncü bölümde ise, Birinci Ciltte yer alan kişilere eklenecek olan 25 yaşam öyküsü ve birinci ciltte yapılması gereken bazı düzeltme ve eklemeler verilmektedir.

14. Kıbrıslı Türklerde Sınıf Sendikacılığından Etnik Sendikacılığa Geçiş ve İşçi Muhalefeti (1944-1960), Birleşik Kıbrıs Gazetesi Yayınları No.1, Aralık 2005, 301s.
Bu çalışmada 1944 ile 1960 yılları arasında, Kıbrıs Türk liderliği ile Kıbrıs Türk işçi hareketi arasında süren kavgayı ve sınıf sendikacılığından etnik sendikacılığa geçiş sürecini belgesel bir şekilde, eski Kıbrıs Türk gazetelerinden alıntılarla aktarılmaktadır.

15. Tıp Alanındaki İlk Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği Yayını, Ağustos 2006, 57s. , Genişletilmiş 2. baskı, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yayını, Nisan 2014, 175s. 
Kıbrıs’ta Osmanlı ve İngiliz sömürge dönemini kapsayan çalışmada, Kıbrıs’ta ilk Türk kadın doktorlar, 1878-1960 arası dönemde Kıbrıs’ta kayıt yaptırıp, hekimlik yapan 79 Türkün listesi ve bazılarının yaşam öyküleri, ilk Kıbrıslı Türk diş hekimleri, ilk eczacılar, ilk kadın eczacılar, diğer önemli bazı sağlık çalışanları, Kıbrıs’ta ilk Türkçe tıbbi yayınların listesi ve eski Türk basınından bazı tıp haberleri gibi başlıklar yer almaktadır. (Ekler: 1. Kıbrıs Türk tıp tarihinden: Dr. Hafız Cemal kimdir? 2. Kıbrıs'ta basılmış bir tıp kitabı: Müstacel Tababet, 3. Kıbrıs'ta sıtma hastalığının yok edilmesi ve Mehmet Aziz Bey (1893-1991). Fotoğraflar)

16. Kıbrıslı Türklerin Siyasal Tarihi (1930-1960): Basının Aynasında Kıbrıslı Türklerin Unutturulan Siyasal Geçmişi ve Liderlik Kavgaları, Lefkoşa 2006, 710s.
Geniş bir basın taraması sonucunda, 1930 ile 1960 yılları arasında yayımlanmış olan Kıbrıs Türk gazetelerinde çıkmış binlerce haber ve köşe yazısından yararlanılarak, Dr. Fazıl Küçük’ün hangi fikri mirası devraldığı ve bunu nasıl geliştirip, tekeline aldığı, ona karşı yürütülen muhalefetin hangi görüşleri savunduğu kronolojik sıra ile verilmektedir. Birçok haber ve makalenin ışığında, Kıbrıslı Türklerin siyasal tarihi belgeleriyle izlenmekte, çeşitli görüşlerdeki fikir adamlarının hangi politikaları savundukları ve siyasal olayların gelişiminin nasıl yorumlandığı araştırmacıların bilgisine sunulmaktadır.

17. Kıbrıs Türk Toplumunun Geri Kalmışlığı (1896-1962), Şadi Kültür ve Sanat Yayınları, Lefkoşa 2006,  254 s.
Bu kitapta, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik geri kalmışlığının nedenleri üzerine kafa yormuş, fikir üretmiş olan çeşitli fikir adamları ve gazete makale yazarları tarafından yazılmış makaleler toplanmış olup, kaynak olarak, 1892 ile 1962 yılları arasında yayımlanmış Kıbrıs Türk gazeteleri kullanılmıştır.

18. İlk Kıbrıs Türk Futbol Takımları ve Çetinkaya’nın Tarihi (1902-1963), Ateş Matbaacılık, Lefkoşa, Mayıs 2007,  91 s.
Büyük boy ve çift sütun olarak basılmış olan kitapta, Kıbrıs’ta İngiliz yönetiminin başlamasından sonra ilk defa 1902 yılında İngiliz Okulu’nda oynanmaya başlayan futbolun, Kıbrıs’taki Türk ve Rum toplumları arasında oluşturulan spor ve futbol kulüpleri aracılığıyla nasıl geliştiği, kronolojik olarak belgesel bir biçimde anlatılmaktadır. Futbolun, Kıbrıslı Türkler arasında da 1902’de İdadi okulunda oluşturulan ilk öğrenci takımları ile başlaması, diğer okullarla yapılan karşılaşmalar, 1907’de kurulan Lefkoşa Osmanlı Futbol Cemiyeti, onu izleyen Lefkoşa Türk Futbol Ocağı, Lefkoşa Türk Kulübü, Lefkoşa Türk Futbol Cemiyeti, Türk İdman Birliği ve 1930’da kurulan Lefkoşa Türk Spor Kulübü (LTSK)’nün 1934’deki Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP)’nun kurucuları arasında yer alması, 1943’de kurulan Çetinkaya’nın 1949’da LTSK ile birleştikten sonra, Kıbrıs futbolunda kazandığı başarılar ve Rum, Ermeni ve Türk futbolculardan oluşan Kıbrıs karmasının futbol karşılaşmaları, gerek zamanın önemli spor adamlarının anıları, gerekse eski basın haberlerine dayanılarak, resimler eşliğinde aktarılmakta ve Çetinkaya takımının oynadığı bütün maçların sonuçları 1963 yılı sonuna kadar verilmektedir. Kitapta ayrıca, Çetinkaya’nın bugünkü kulüp binasının yapımını gerçekleştiren Çetin Türk Spor Ltd adlı şirketin ve Çetinkaya kulübünün karar defterinden önemli bilgiler de ilk defa kamuoyuna aktarılmaktadır.     

19. TMT’nin Kurbanları, Birleşik Kıbrıs Partisi Yayınları No.1, Lefkoşa, Haziran 2008, 123s. Genişletilmiş 2. baskı: Baranga Yayınları, Lefkoşa, Mayıs 2019, 171s.
Kitapta 16 makale yer almaktadır. Bunlardan bazılarının başlıkları şöyle: “TMT’nin Kıbrıs sorunundaki yeri”, “45 yıl önceki 1 Mayıs kutlamaları ve sonrası”, “Katledilen bir ilerici: Fazıl Önder, kapatılan bir gazete: İnkılapçı”, “Cumhuriyet gazetesi ve yazarlarını saygı ile anıyoruz”, “Tozlu arşivlerden bazı mektuplar”, “Kavazoğlu’nu katledilişinin 38. yıldönümünde anıyoruz”, “Yaseminlerimi geri verin”, “Kutlu Adalı’yı ‘9 Mart Diyaloğu’ ile anıyoruz”.   Ekler...   

20. İşçi Sınıfımızın İlk Öncüleri: 1958’e Kadar Emek Hareketinde Kıbrıslı Türkler, Khora Yayınları, Lefkoşa, Ocak 2011, 231s.
Kıbrıs Komünist Partisi’nin 1926’da kurulmasından sonra, Kıbrıs Türk toplumu içinde görülen sendikal ve siyasal örgütlenme çalışmalarının özetlenmesi ile başlayan kitapta, Mustafa Zeki Milyalızade, Osman Vehbi Ahmet Raşit, Salim Aziz, Mustafa Bitirim, Hasan Şaşmaz gibi işçi sınıfı örgütleyicilerinin yaşamöyküleri ve çalışmaları anlatılmaktadır. Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri Kurumu (KTIBK)’nun sendikal çalışmaları ise, eski kuşak sendikacıların çeşitli söyleşileri aracılığı ile aktarılmaktadır. Ahmet Sadi Erkurt’un “KATAK’tan Niçin Çıkarıldım?” ve “Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri’nin Kuruluşu” başlıklı yazılarından sonra, Derviş Ali Kavazoğlu, Fazıl Önder, Ahmet Yahya, Kamil Şükrü Tuncel, Rezvan Mustafa Konti, Ferit Hüseyin Uray, Nureddin Seferoğlu, İbrahim Aziz ile ilgili biyografik bilgiler verilmektedir. Kitabın ekler bölümünde ise, bazı eski sendikacılarla yapılmış olan ve Londra Postası gazetesinde çıkmış söyleşiler, PEO ve KTİBK sendikalarının 8 Ocak 1948 tarihli işbirliği protokolünün metni, 1955 Kıbrıs Kadın İşçiler Toplantısının belgeleri ve geçmişteki Rum-Türk sendikal işbirliğine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

21. Örnekleriyle Kıbrıs Türk Basın Tarihi -I- (1891-1963) (Harid Fedai ile birlikte), Lefkoşa, Kasım 2012, 232s.
Bu kitapta, 1891 ile 1963 yılları arasında Kıbrıs’ta yayımlanmış 45 kadar Kıbrıs Türk gazetesi hakkında bilgiler verilmektedir. Gazetelerin yayıncıları, ilk ve son sayılarının tarihleri yanında, 1963’e kadar çıkmış olan bütün gazetelerin içeriklerinden örnekler aktarılmakta ve okuyucunun her bir gazetenin politikası hakkında fikir sahibi olması sağlanmaktadır.  Kitabın sonunda ek olarak (s.159-214), eski gazetelerde çıkmış olan iki Kıbrıs Türk Basın Tarihi’nin metinleri de yer almaktadır. Bunlardan ilki, 1933 yılında M.Remzi Okan’ın kendi gazetesinde tefrika ettiği yazı dizisidir. İkincisi de, gazeteci ve  matbaacı M.Akif tarafından, kendisine ait haftalık “Kıbrıs” gazetesinde Nisan 1949 ve Nisan 1950 tarihleri arasında yayımlanan “Kıbrıs’ta Türk Matbaacılığı ve Gazeteciliği” başlıklı dizi yazılardır. Kitap, tanıtılan gazetelerin ilk sayfalarının fotokopilerinin yer aldığı sayfalarla son bulmaktadır.
   
22. Kıbrıs’ta Üç Dönem, Üç Aydın, Yazılama Yayınevi, İstanbul, Ekim 2013, 160s.
Bu çalışmada, üç farklı dönemde üç Türk aydının Kıbrıs’la ilişkileri anlatılmaktadır. İlk bölümde “Osmanlı’nın Sürgün yeri olarak Kıbrıs ve Mağusa”ya değinilmekte ve ardından “Namık Kemal’in Kıbrıs’taki Günleri (Nisan 1873-Haziran 1876)” başlığı altında, Namık Kemal’in İstanbul’a gönderdiği mektuplardan alıntılar yapılarak, Mağusa kenti ve temas ettiği kişilerle ilgili görüşleri aktarılmaktadır. Daha sonra Namık Kemal’in “Vatan yahut Silistre” oyununun 1908’de Mağusa’da sahnelenmesi ve 1953’te Mağusa’da büstünün dikilmesi anlatılmaktadır. “Nazım Hikmet ve Kıbrıslı Türkler” başlıklı ikinci bölümde ise, 1945-1958 yıllarında Kıbrıs Türk basınında çıkan Nazım Hikmet ile ilgili değerlendirmeler, 1950’de Nazım Hikmet’i hapisten kurtarma kampanyası sırasında Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri adına TBMM’ne gönderilen mektup, Nazım Hikmet’in Kıbrıslı Türk ve Rumlara gönderdiği mesajlar, AKEL Türk Kolu’nun Nazım Hikmet’e destek için 1954’de yayımladığı ilk bildiri, 1954 yılında Kıbrıs’ta öğretmenlik yapan Hasan Tanrıkut’ın Nazım Hikmet’in şiirlerini okuması yüzünden başına gelenler anlatılıyor. Son bölümün başlığı da “Aziz Nesin’in Kıbrıs Ziyareti (17-19 Aralık 1990)”. Kıbrıs Yazarlar Birliği’nin daveti üzerine Kıbrıs’ın güneyine giden Aziz Nesin’in orada ve kuzeyde yaptığı basın toplantılarında yaptığı konuşmalar ve sorulara verdiği yanıtlar, basında yer alan haberler ve yorumlar aktarılıyor.      

23. Kıbrıs Türk Basın Tarihi -II- Kıbrıs’ta Türkçe Basılmış Gazete ve Dergiler Listesi (1878-2013), Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Yayını, Lefkoşa, Kasım 2013, 311s.  
“Kıbrıs Türk Basın Tarihi”nin 2. Cildini oluşturan bu kitapta, adada İngiliz yönetiminin başlaması ardından yayımlanmaya başlayan ilk Türkçe gazetelerden başlayarak, 2013 yılına kadar Türkçe basılmış olan yaklaşık 950 gazete ve derginin, adları, yayıncıları, ne zaman ve kaç sayı yayımlandıklarına ilişkin kısa bilgiler verilmektedir. Ayrıca Kıbrıslı Türkler tarafından yayımlanmış İngilizce süreli yayınlar da bu kitapta kayıt altına alınmış oluyor. 312 sayfalık kitabın sonunda yer alan ek bölümde ise, Türkiye, İngiltere ve Avustralya’da Kıbrıslı Türkler tarafından yayımlanmış gazete ve dergiler hakkında bilgiler ile yararlanılan kaynakların listesi var.

24. Sağlıksız Sağlık Sistemimiz (Yazılar 1984-2000), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yayınları No.3, Lefkoşa, Ağustos 2016, 241s.
Dr. Ahmet Cavit tarafından 1984 ile 2000 yılları arasında çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış olan ve ülkemizdeki sağlık sorunlarıyla ilgili 51 makaleyi içeren kitap, dört bölüm halinde düzenlenmiş. KTTO Başkanı Dr. Cemal Mert'in sunuş yazısıyla başlayan kitabın “Sağlık hizmetlerindeki sistemsizliğe bağlı sorunlar” başlıklı birinci bölümde yer alan 26 makalede, ülkemizdeki serbest çalışan hekimlerin sorunlarına, genel sağlık sigortası ile ilgili olarak gerek Türk, gerekse Rum kesimlerinde yapılan çalışmalar ve sağlık hizmetlerindeki aksamalar ile bunlardan çıkış yollarına değiniliyor. Kitabın ikinci bölümünde ise ABD, SSCB ve ADC gibi ülkelerdeki sağlık sistemleri hakkında bilgiler veriliyor. “İlaç sorunu” başlıklı üçüncü bölümden sonra gelen dördüncü bölümde ise, çeşitli “Koruyucu Hekimlik” konuları işleniyor. 

25. Kıbrıs, Taksim mi, Federalleşme mi? Yazılama Yayınevi, İstanbul, Ocak 2017, 127s. 
Editörün “İki yarı bir tam eder mi” başlıklı “Sunuş” yazısından sonra, “Kıbrıs’ın taksim edilmesi fikrinin geçmişi ve adanın taksimi, federalleşme ile nasıl önlenebilir?” başlıklı yazı yer alıyor. “Kıbrıs sorununda İngiliz-Amerikan Emperyalizminin İzleri” bölümünde dört yazı var: 1. Londra Konferansı ve bazı gerçekler, 2. ABD’nin 1964’deki hedefi yine taksimdi, 3. Amerikan belgeleri ışığında Kıbrıs uyuşmazlığının kökleri, 4. İngilizlerin tescil ettirdiği self-determinasyon hakkı. “Arşivlerden” adlı son bölümdeki yazılar ise şunlar: 1. Kıbrıs’ta İngiliz sömürgecilerin ilk taksim adımı: Ortak belediyelerin ayrılması, 2. Taksimin ekonomi-politiği, 3. Federal çözüm hakkında Rum basını ne diyor?  
  
Yayıma hazır diğer çalışmaları:
* Kıbrıs Türk Basın Tarihi -III- Kıbrıs’ta Türkçe Basılmış Kitaplar Listesi (1878-2022)
* Kıbrıs Türk Matbaacılığının Geçmişi (1882-1974) 
* Kıbrıs’a Soldan Bakmak (Makaleler: 2002-2007)
* AKEL Türk Kolu’nun Yeniden Açılması Mücadelesi (Notlar ve Yazışmalar)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder