2 Ekim 2022 Pazar

TSİP yayınlarındaki yazılarım

 

İLKE DERGİSİNDEKİ KIBRIS YAZILARI,  Aylık inceleme, yorum, belge dergisi (İstanbul)

1. Kıbrıs: Kaynayan Kazan (Ali Akansel)                                         Sayı:5, Mayıs 1974

2. Amerikan emperyalizmi ve Kıbrıs’ın bağımsızlığı (Ali Akansel) 

                                                                                                    Sayı:8, Ağustos 1974

    --Aynı sayıda Ömer Burçak’ın “Kıbrıs, Türkiye ve Emperyalizm" yazısı var.

            --Bir sonraki sayıda (Sayı:9, Eylül 1974), Yalçın Okut’un takma adlı

            (Taner Aydın) yazısı “Finans Kapital, Kıbrıs Türkleri ve Federasyon” var.

3. Kıbrıs’ta faşist baskılar ve faşist örgütlenmeler (Mehmet Yüksel) 

                                                                                            Sayı:11, Kasım 1974

     --Halkın Birliğinin kuruluşu (Ezekias Papayuannu-WMR’den çeviri) ve

     --Kıbrıs’ta darbe (Dinos Konstantinu)                            Sayı:12, Aralık 1974

4. Darbeden günümüze Kıbrıs Bunalımı (Mehmet Yüksel) Sayı:13, Ocak 1975

5. Emperyalizm ve yerli ortaklarının Kıbrıs açmazı (A.Alpınar) Sayı:15, Mart 1975

6. Emperyalizmin taksim planları ve Kıbrıs Cumhuriyeti(Mehmet Yüksel)

                                                                                                Sayı:16,Nisan 1975

     Kıbrıs devletinin egemenliği ve bütünlüğü (E.Papayuannu-WMR’den çeviri)

                                                                                 Sayı:22-23, Ekim-Kasım 1975

     Kıbrıs: İttifakların en dayanıklısı üzerine (E.Papayuannu-WMR)  

                                                                                  Sayı:37, Ocak 1977

     Kıbrıs’ta gerici faşist güçlerin kan ve cinayet listesi

     (imzasız bir yorum-11 Nisan nedeniyle)             Sayı:41, Mayıs 1977

     (Sayı:44-45’de Kendi kaderini tayin hakkı yazısında Kıbrıs örneğine de değinilir.)

7. Kıbrıs sorunu-Barış ve Güvenlik (KMU Uluslararası Öğrenci

    Komitesi’nin konferansına sunulan bildirim, imzasız, ben hazırladım)        

                                                                                   Sayı:55, Temmuz 1978

8. Kıbrıs’ta birlik yolu federalizmden geçer (Ertan Yüksel) Sayı:82, Şubat 1985

9. Kıbrıs dosyası (Taksim-federasyon) imzasız çıktı.     Sayı:82, Şubat 1985

10. Uzayın askerileştirilmesi engellenmelidir (Ertan Yüksel) Sayı:85, Temmuz 1986

(Son sayı:86, Nisan 1987)

 

 KİTLE DERGİSİNDEKİ YAZILARIM

 1. Kıbrıs’ta askeri üsler ve barış                                           Sayı:68-28 Temmuz 1975

2. Taksim edilen Kıbrıs ve Emperyalizm                              Sayı:74-8 Eylül 1975

3. Kıbrıs Türk liderliğinin taksim politikası                           Sayı:80-20 Ekim 1975

4. AKEL’in Kıbrıs Tezleri (50. yıl, son bölüm)-çeviri            Sayı:118-19 Temmuz 1976

5. Kıbrıs işçi sınıfının partisi elli yaşında                                Sayı:121-9 Ağustos 1976

6. AKEL’in 50 yıl tezleri (tam metin)-çeviri                            Sayı:128- 27 Eylül 1976

7. İki Kıbrıs devrimcisi Lefkoşa’da anıldı                                Sayı:157-25 Nisan 1977

8. 1 Mayıs’ta Kıbrıslı Türk işçilerle dayanışma                        Sayı:159-9 Mayıs 1977

                            (haberi ben yazdım, metni var)

9. Kıbrıs’ta Gençlik Federasyonu (POFNE) Kongresi yapıldı-Çağrısı 

                                                                                                    Sayı:177-12 Eylül 1977

10. SED ve AKEL’in ortak bildirisi –çeviri                                Sayı:182- 24 Ekim 1977

11. Kıbrıs’la dayanışma-Uluslararası Kıbrıs’la Dayanışma

      Konferansı Çağrısı-çeviri                                                      Sayı:184-7 Kasım 1977

12. Kıbrıs’la Dayanışma (İşgal altındaki bölgelerde ekonomik

      durum - H. Mehmet)                                                              Sayı:185-14 Kasım 1977

13. Brüksel Konferansı Kapanış Bildirisi-çeviri                         Sayı:186-21 Kasım 1977

14. AKEL’in 14. Kongresi                                                           Sayı:213- 5 Haziran 1978

15. İşgalin dördüncü yılında Kuzey Kıbrıs’ta durum (karikatür) 

                                                                                           Sayı:218- 10 Temmuz 1978

16. Emperyalizm Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırma

      planlarından vazgeçmiyor                                             Sayı:222- 8 Ağustos 1978

17. Latin Amerika’da faşizmin bazı özellikleri

      (R. Arismendi’den çeviri)                                                    Sayı:258, Nisan 1983

18. Hindistan’da HKP ile HKP(M) yakınlaşıyor-çeviri        Sayı:272, Haziran 1984

19. Devrimci Süreçlerin Ortak Noktası: Latin Amerika-çeviri-

                                                                                            Sayı:274, Ağustos 1984

 

BİRLİK GAZETESİNDEKİ YAZILARIM

1. Uluslararası Kıbrıs’la Dayanışma Konferansına çağrı-çeviri-Sayı:8, 9 Nisan 1979

2. Emperyalizm ve Kıbrıs’ta Üsler (Ahmet Halit)                Sayı: 15, 28 Mayıs 1979

 

GERÇEK GAZETESİNDEKİ YAZILARIM

1.Kuzey Kıbrıs’ta Bunalım Derinleşiyor

   (Ertan Oktay adlı Kıbrıslı Türk gazetecinin mektubu)     Sayı:149, 10 Aralık 1979

   (Bu yazı, Almanca olarak PIO yayını Zypern Bulletin’in

   17 Ocak 1980 tarihli (No.37) nüshasında da yayımlandı.

2. Yaşasın Bağımsız Kıbrıs (YKP ile TSİP İsviçre örgüt temsilcilerinin

    yayımladığı ortak bildirinin çevirisi)                          Sayı:182, 28 Temmuz 1980

3. N.K.Krupskaya’nın anılarından-1 (Çeviri)                 Sayı:177, 23 Haziran 1980

4.                                               -2 (Çeviri)                 Sayı:179, 7 Temmuz 1980

 

DAYANIŞMA GAZETESİNDEKİ KIBRIS YAZILARI:

1.Neo-faşizm Avrupa için gerçek bir tehlike mi? ( Viyana’da yayınlanan 

“Günümüzde Sovyetler Birliği” dergisindeki bir tartışmanın çevirisi- imzasız)

                                                                                        Aralık 1982, Sayı:14

2.Silahlanma ve Kalkınma (Sowjetunion Heute, Ocak 1983, No.1’den çeviri

                                                                                        Nisan 1983, Sayı: 16

3. Bütün sol güçlerin birliği için zaman olgunlaşmıştır (Luis Corvalan-Şili KP Genel

    Sekreteri’nin makalesinin (Horizont 17/82’den) çevirisi) Sayı:17, Haziran 1983

4. Faşizm işgal altındaki Kuzey Kıbrıs’a da yerleştiriliyor (imzasız)

                                                                                        Sayı:17, Haziran 1983

5. Kuzey Kıbrıs’ta Yeni Provokasyon (bağımsızlık ilan edilecekmiş) 

                                                                                         Sayı:18, Ekim 1983

6. Asya ve Afrikalı Yazarlar Barış Çağrısı Yayınladılar  Sayı:18, Ekim 1983

7. Kuzey Kıbrıs’ın resmen ilhakı                                     Sayı:19, Şubat 1984

8. ABD, Geçitkale Havaalanı için 878 milyon dolar verdi (haber) 

                                                                                      Sayı:23, Haziran 1984

9. “Kurtuluş”un onuncu yılında Kuzey Kıbrıs’ın hali  Sayı:25, Ağustos 1984

10.Alman Demokratik Cumhuriyeti 35 yaşında           Sayı:27, Ekim 1984

11.Kuzey Kıbrıs’ta Amerikan üssü-FR-17 Aralık 1984’den özet. 

                                                                                       Sayı:32, Mart 1985

12. Emekli NATO generallerinin ağzından Avrupa’da Amerikan Füzeleri-

                                                                                       Sayı:34,Mayıs1985

13. Kıbrıs’ta çözümü zorlaştıran adımlar                       Sayı:35, Haziran 1985

14. Kuzey Kıbrıs seçimlerinde sol gücünü gösterdi      Sayı:36, Temmuz 1985

15. Denktaş’ın “Milli” olmayan koalisyonu                  Sayı:37, Ağustos 1985

16. Kıbrıs: ABD’nin yeni üs hedefi                                Sayı:38, Eylül 1985

17. Japon Militarizmi (1945-1985)                                 Sayı:39, Ekim 1985

18. Kuzey Kıbrıs’ta üs pazarlığı                                      Sayı:40, Kasım 1985

19. Nükleer silahlanmaya karşı Sovyet önerileri (1955-1985)  

                                                                                        Sayı:40, Kasım 1985

20. Sovyet önerileri Ankara’yı telaşlandırdı:

      Hedef bağlantısız bağımsız Kıbrıs                            Sayı:43, Şubat 1986

21. Burjuva faşizm teorilerinin eleştirisi-1 -Pahl Rugenstein Yayınevi’nin hazırladığı

    “Faschismusforschung” adlı kitaptan çeviri                Sayı:43, Şubat 1986

22. “   dizi-2                                                                     Sayı:44, Mart 1986

23. “   dizi-3                                                                     Sayı:45, Nisan 1986

24. Kıbrıs’ta yeni hesaplar                                               Sayı:45, Nisan 1986

25. “   dizi-4 (devam eder, kaydetmedim, benim olmayabilir)

                                                                                          Sayı:46, Mayıs 1986

26.Kıbrıs belediye seçimlerinde AKEL’in zaferi              Sayı:47, Haziran 1986

27. Sovyetlerin Kıbrıs’a barış önerileri                             Sayı:59, Haziran 1987

28. AKEL, Kıbrıslı Türkler üzerindeki baskıları kınadı      Sayı:61, Ağustos 1987

(Aralık 1987, Sayı:65 ile yayımına son verdi.)

 

SOL BİRLİK gazetesi (Almanya’da birlikten sonra çıktı)

Sayı:1, 1 Mayıs 1985    (ilk)

Sayı:36, 15 Nisan 1988 (son)

-Kıbrıs Başkanlık seçimlerini AKEL’in desteklediği Vasiliu kazandı – başlıklı kısa bir haberim var, imzasız  Sayı:35, 15 Mart 1988 (Bu yazının uzunu GÖRÜŞ’te de var.)

 

YENİ DÜŞÜN DERGİSİNDEKİ YAZILAR (İstanbul)

1. Tarihsel-etnolojik açıdan Kıbrıs kültürünün kökenleri (Ahmet An) Kasım 1986

2. 1571 yılından sonra Kıbrıs’ın etnik ve kültürel yapısında görülen

değişiklikler (Ahmet An)                                             Aralık 1986

3. Gen tekniği ve biyolojik silahlar (Dr.Ahmet Cavit)                          Ocak 1987

4. Kimyasal silahlar (Ahmet An)                                                           Eylül 1987

5. Literaturnaya Gazeta (Ahmet An)                                                      Kasım 1987

6. Kıbrıs ve Kültürel Etkileşim (Ahmet An)                                          Eylül 1988

7. Mayakovski anlatıyor: Ben Kendim (Çeviren:Ahmet An) Kasım 1988 (kapandı)

 

GENÇLİK DÜNYASI (İstanbul) YAZILARI

1. Ekim Devrimi’nin şairi: Mayakovski (imzasız çeviri)   Sayı:1, Kasım 1987

2. Emperyalizm gerçekten barış yapabilir mi? (Kemal Alpınar) Sayı:3, Ocak 1988

3. Namlunun ucundan Filistin’i görmek (imzasız çeviri)  Sayı:5, Nisan 1988

4. Son söz yenilerin olacak (Gavriil Petrosyan) Çeviri:A.An,Sayı:18, Nisan/Mayıs 1989

5. Uzayın askerileştirilmesi (Derleyen: Kemal Alpınar)      Sayı:18, Nisan/Mayıs 1989

6. Çernobil’den alınan tıbbi dersler (IPPNW Report)         Sayı:18, Nisan/Mayıs 1989

7. Faşist Almanya’da Tıp (imzasız çeviri-IPPNW’dan)       Sayı:20, Temmuz 1989

 

“Ekonomi ve Politikada GÖRÜŞ” dergisindeki yazılarım (İstanbul)

1. Barış yılında sosyalist ülkelerin Barış Programı (Kemal Alpınar) 

                                                                                                Sayı:2, Ocak 1987

2. Kıbrıs sorunu ve Sovyet önerileri: Yemek lezzetli mi?(Ertan Yüksel)

                                                                                                Sayı:8,Temmuz 1987

3. Basra Körfezinin Güvenliği (Kemal An)                            Sayı:11, Ekim 1987

4. Kıbrıs’ta yeni dönem-Bir ilerici Cumhurbaşkanı: Vasiliu 

                                                                 (Mehmet Sonuç)  Sayı:17, Nisan 1988

 (Bu sayıda ayrıca Musa Aydoğan’ın CTP Genel Başkanı Özker Özgür ile yaptığı söyleşi var.)

5. Kıbrıs’ta AKEL yönetimi yenilenirken (Mehmet Sonuç-Kıbrıs) 

                                                                                        Sayı:18, Mayıs 1988

6. (Ayın Konusu: Kıbrıs) On dört yıl sonra Kıbrıs (Mehmet Sonuç) 

                                                                                      Sayı:20, Temmuz 1988

7. Kıbrıslılar ve “Türkiyeli Türkler” (imzasız çıkan yazım) Sayı:20, Temmuz 1988

(Bu sayıda ayrıca “Dışişleri Ortadoğu Dairesi eski başkanı Mahmut Dikerdem ile Çağatay Anadol’un yaptığı bir söyleşi var.)

8. Kıbrıs’ın kuzeyinde sosyal demokratların açmazı (Mehmet Sonuç) 

                                                                                           Sayı:29, Nisan 1989

9. Kıbrıslının kimliği... (Ahmet An)                                  Sayı:35, Ekim 1989

(Sayı:34, Eylül 1989’de çıkan Refik Durbaş’ın “Kıbrıs’ın ‘kimlik’ sorunu” başlıklı yazısına yanıt olarak hazırlanmıştır.)

10. “Sosyalizmin sonu mu? Yeni bir başlangıç mı?”

       (Horizont, Aralık 1989’dan Çeviri: Kemal An)          Sayı:42, Mayıs 1990

11. Kıbrıs’ın kuzeyinde sosyal demokratların yenilgisi:  Yeni bir politika gerekli (Mehmet Sonuç-Kıbrıs)                                                                  Sayı:43, Haziran 1990 (kapandı)

 

BİRLİK DERGİSİ (İstanbul) YAZILARI

1. Bağımsız ve Federal Kıbrıs için Temas Grubu-Dr. Ahmet Cavit ile söyleşi

     (Kendi ülkemizde seyahat özgürlüğümüz kısıtlandı (İlkeler-Kurucular) Ekim 1991

2. Bağımsız ve Federal Kıbrıs için Temas Grubu’nun Açık Mektubu  Mart 1992

3. AKEL’deki Perestroyka Mücadelesi ve ADİSOK’un Hazin Sonu (A.An) Nisan 1992

4. Kuzey Kıbrıs’ta CTP’nin sağa kayışı (Ahmet An)           Mayıs-Haziran 1992

5. Kıbrıs sorunu için çözüm reçetesi (Ahmet An)                Temmuz-Ağustos 1992

6. CTP’nin 12. Kurultayı olağan geçti (Ahmet An)               Kasım-Aralık 1992

7. Bosna Kabusu (Derleyen: Kemal Alpınar)                                        

8. Kadife Devrim’den sonra Çekoslovakya (Derl. Kemal Alpınar)            

9. Kıbrıs sorununun öteki yüzü: Ayrılıkçılık (Ahmet An)     Ocak-Şubat 1993

10. Milliyetçilik ve Doğu Avrupa’da federalizmin geleceği

- Oleg Abolin’den çeviren Ahmet An             Mart-Nisan 1993

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder