2 Ekim 2022 Pazar

Türkiye'de (TSİP yayınları dışında) çıkan yazılarım

YENİ ORTAM GAZETESİNDEKİ YAZILARIM  (İstanbul)

1. Yeni Ortam’a mektuplar (A.Akansel)                               15 Ekim 1972

2. Kıbrıs’ta seçimlere giderken (A.Akansel)                         15 Aralık 1972

3. Kıbrıs ve Denktaş (“)                                                         21 Mayıs 1973

4. Kıbrıs düğümü mü?(“)                                                      9 Ağustos 1973

5. Kıbrıs Türkleri ve göç (“)                                                    15 Ekim 1973

6. Doğu Akdeniz’de bir ada (Ali Akansel)                               4 Kasım 1973

7. 10. Yılında Kıbrıs sorunu -2 yazı (“)                         21 ve 22 Aralık 1973

8. Kıbrıs’ta neler oluyor? (“)                                                     24 Ocak 1974

9. Grivas’tan sonra (“)                                                                  2 Mart 1974

10. Paylaşılamıyan ada: Kıbrıs (“)                                            18 Mayıs 1974

11. Kıbrıs’taki son gelişmeler (“)                                            30 Haziran 1974

 

CUMHURİYET GAZETESİNDEKİ YAZILARIM  (Dr. Ali Yüksel)

1. Kıbrıs’ta barış ve emperyalizm ile uzlaşma                       25 Haziran 1975

2. Kıbrıs’ta genel seçimlere giderken                                    15 Haziran 1976

 

CUMHURİYET KİTAP dergisinde çıkan yazım:

1.Yaseminlerimizi geri alabilecek miyiz? (Ahmet An)          Sayı:541, 29 Haziran 2000 


Haberde Yorumda GERÇEK dergisinde çıkan yazım: 

1. Olağanüstü koşullar değiştirilmedikçe (Ahmet An)           Sayı:43, 22 Ocak 1994


TARİH VE TOPLUM (Aylık Ansiklopedik dergi)’deki YAZILARIM

1. Kıbrıs’ta Tarih Çalışmaları                                    Haziran 1998, Cilt:29, Sayı:174

2. Kitabiyat: Kıbrıs’ta Türkler                                   Haziran 1998, Cilt:29, Sayı:174

3. Kitabiyat: 36 yıl sonra gelen ikinci cildin

    değerlendirmesi                                                     Temmuz 1998, Cilt:30, Sayı:175

4. 1963 olaylarının 35. yıldönümünde: Kıbrıs’taki

    Ayrılıkçı Politikalara Bir Bakış, Türk Mukavemet

    Teşkilatı’nın Kıbrıs Sorunundaki Yeri                  Aralık 1998, Cilt:30, Sayı:180

5. Rauf R.Denktaş’ın yayımlamadığı “Hatıralar”ından

    taksimci Kıbrıs Türk liderliğinin “Geçici Merhale

    Planı”, 14 Eylül 1963 tarihli Türk Planı                Aralık 1998, Cilt:30, Sayı:180

6. Kitabiyat: Gazioğlu, resmi tarih yazımını

    sürdürüyor: “Keşke Taksim Olsa”                         Aralık 1998, Cilt:30, Sayı:180

7. Kıbrıs Türk Milli Arşivi ve Araştırma Merkezi     Temmuz 1999, Cilt:32, Sayı:187

8. Rum kesimindeki Kıbrıs Araştırma Merkezi         Temmuz 1999, Cilt:32, Sayı:187

9. Türkiye’nin Kıbrıs’la olan hukuki ilişkileri ve

    taksim projesi                                                        Temmuz 1999, Cilt:32, Sayı:187

10. Kıbrıs’ın taksiminin 25. yıldönümü                     Temmuz 1999, Cilt:32, Sayı:187

11. Kitabiyat: İflas eden enosis mi, taksim mi?        Temmuz 1999, Cilt:32, Sayı:187

12. Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa                                 Ekim 1999, Cilt:33, Sayı:190

13. Kitabiyat: Rauf Denktaş’ın hatıraları ve taksim

      politikasının kanıtları (Hüseyin Karlıdağ)           Aralık 1999, Cilt:33, Sayı:192

14. Dört defa Osmanlı İmparatorluğu Sadrazamı

      olan Kıbrıslı Türk: Kıbrıslı Mehmet Kamil

      Paşa                                                                     Şubat 2000, Cilt:33, Sayı:194

      (Bu sayıda ayrıca R.R.Denktaş’ın Hüseyin

       Karlıdağ’a yanıtı var.)

15. Osmanlı dönemindeki Kıbrıs’ta kadın ve hukuk-Mart 2000, Cilt:33, Sayı:195

16. Kıbrıs Ermenileri                                                 Ekim 2000, Cilt:34, Sayı:202

17. Bir Lokman Hekim Kitabı                                  Eylül 2003, Cilt:40, Sayı:237

 

TOPLUMSAL TARİH DERGİSİNDEKİ YAZIM

1. Kıbrıslılık bilinci neden gelişemiyor?                          Sayı:103, Temmuz 2002

 

KIBRIS MEKTUBU dergisinde (Ankara)

1.Kıbrıs’ta Meclis-i Milli (Ahmet An)                                              Mayıs-Haziran 2001

2. Kıbrıslı bir portre: Mustafa Zeki Milyalızade (1889-1972)          Eylül-Ekim 2001

 

AKTÜEL DERGİSİNE VERDİĞİM DEMEÇLER (Selçuk Tepeli’ye)

1. 6 Şubat 2003, Sayı:603 ?

2. Erdoğan’ın Washington ziyareti siyasi içerikli bir sanat filmi gibi geçti. Kıbrıs cini Washington’da şişeden çıktı                              ..................................1 Mart 2004

3. Kıbrıs’ta çözüm ihtimali belirdi, Barış harekatı yeniden gündeme geldi. İkinci Harekât:  Hata mı; zorunluluk mu?                     ................................... 12 Eylül 2007

 

“Aydınlanma.net”den

Hikmet Acun’un Ahmet An ile (21 Eylül 2003, Lefkoşa) yaptığı KIBRIS RÖPORTAJI,  Aydınlanma.net adlı internet sayfasında, 8 Ekim 2003 tarihinde, Nejat Ağırnaslı tarafından hazırlanan  “TÜRKİYE SOLUNUN UNUTTUĞU KIBRIS” başlıklı dosyada yer aldı. (Kıbrıs’ta 26 Ekim 2003 tarihli Afrika iktibas etti.)

 Bianet için Hasan Yıkıcı ile yapılan ve 24 Eylül 2010’da çıkan söyleşi (“Kıbrıs’ta cami yaktık” demecinden sonra)

 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder