27 Şubat 2014 Perşembe

AHMET AN KRONOLOJİSİ


Doğum Yeri ve Tarihi: Lefkoşa, 1 Mart 1950

Eğitim aşamaları:

*** Zehra Növber Anaokulu           : 1955-56

*** Atatürk İlkokulu             2.sınıf    : 1956-57

                                               3.sınıf    : 1957-58

                                               4.sınıf    : 1958-59

                                               5.sınıf    : 1959-60

                                               6.sınıf    : 1960-61  - Okul müsameresinde “Arabacı” müzikali

*** Bayraktar Ortaokulu 1.sınıf    : 1961-62  - Okul korosu  

                                               2.sınıf    : 1962-63

                                               3.sınıf    : 1963-64

*** Lefkoşa Türk Lisesi   1.sınıf    : 1964-65  - Lise Bandosu’na giriş

                                          2.sınıf    : 1965-66  - Okul Orkestrası LETÜL’e giriş

    - Askerliğe başlama: K.T.Mücahitler Bandosu

      (Alto saksofon): 22 Haziran 1965

    - 10 Eylül 1966: Bozkurt gazetesi İkinci Bilgi Yarışmasında 3.

      Ödül (Nisus marka kol saati)    

3.sınıf    : 1966-67   - 2 Mart 1967: Halkın Sesi gazetesi Kültür Müsabakası

                                    Birinciliği (Adler marka daktilo)

     -3 Mart 1967: Okullararası Şiir Okuma Yarışması Birinciliği                                                                

Bekleme: 1967-68   -Toplam askerlik süresi:4 yıl 2 ay 7 gün (Terhis:1 Eylül 1969)

 
*** İstanbul Üniversitesi

                Fen Fakültesi       1.sınıf    : 1969-70
      Cerrahpaşa Tıp Fk.        2.sınıf    : 1970-71
                                            3.sınıf    : 1971-72
                                            4. sınıf   : 1972-73
                                            5. sınıf   : 1973-74
                                            6. sınıf   : 1974-75

(20 Temmuz 1974 ile 20 Ağustos 1974 tarihleri arasında Lefkoşa Türk Genel Hastahanesinde görevli)

Mezuniyet-Tıp Doktoru Diploması’nın alınış tarihi: 30 Mayıs 1975

***Basel ve Londra’da ihtisas bursu için bekleme:     Yaz 1975-Yaz 1976

***Alman Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yaşam:

·         Herder Institut-Aspirant Dil Kursu : 27 Eylül 1976-23 Mart 1977        

               Almanca Diploması: 20 Nisan 1977 (Deutschlehrgang: “iyi” )

·         Leipzig-Karl Marx Üniversitesi-Kinderklinik’te Çocuk Hastalıkları ihtisası: 13 Nisan 1977-31 Mayıs 1981

·         İleri Almanca Dil Kursu: 23 Mayıs 1977-29 Kasım 1979, Diploma: 29 Kasım 1979 (Deutschlehrgang für Fortgeschrittene: “pek iyi”)

·          90’dan fazla ülkeden, 1300’den fazla öğrenci ve doktora öğrencisinin sosyal faaliyetlerini koordine eden KMU-Uluslararası Öğrenci Komitesi’ne 1 Kasım 1977’de seçilerek, ISK Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi ve 7 Kasım 1978’den 21 Ekim 1980’e kadar ISK Başkanı görevinde bulundu.

·         ISK’daki başarılı sosyal çalışmaları için, Ekim 1979’da “FDJ-Aufgebot DDR-30” madalyası ve Haziran 1980’de “Ehrenmedaille der FDJ für die festigung unserer Freundshaft” ile onurlandırıldı ve ödül olarak 8-17 Ağustos 1979 tarihleri arasında Sovyetler Birliği’ni (Moskova-Leningrad) ziyaret etti.

·         İhtisas Sınavının yeri ve tarihi: Akademie für Aerztliche Fortbildung der DDR-Berlin, 13 Nisan 1981

·         “Çağımızda toplumsal gelişmenin teorik ve pratik temel meseleleri” başlıklı Marksizm-Leninizm kursuna, 1978/79 ders yılından başlayarak, üç yıl süreyle katıldı ve “pek iyi” derecesi ile bitirdi. (2.6.1981-KMU Leipzig, Sektion Marxismus-Leninismus, Lehrbereich Auslaenderstudium)

***Federal Almanya’da iş arayışı ve siyasal çalışmalar: Eylül 1981- Ağustos 1982

***Kıbrıs’a dönüş- Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği’ne kayıt: 23 Haziran 1982

·         Çocuk Hastalıkları Muayenehanesinin (Müftü Ziyai Sokak No.38, Lefkoşa) açılışı: 1 Eylül 1982

       ·         CASP bursu ile 2 ay süreyle ABD’de mesleki temas : 1 Ekim-30 Kasım 1991

               (Washington Hospital Center’de “Neonatal Resuscitation” konusunda ve Children’s Medical Center,

               Washington D.C’deki General Pediatric Ambulatory’de gözlemler)      

 
      ·         Bağımsız ve Federal Kıbrıs için Temas Grubu Kıbrıs Türk Koordinatörü: Ekim 1989-1992

·         Tıp Mesleğine Mensup Kıbrıslıların İşbirliği Komitesi, KT Koordinatörü: 1989-1992

·         Avrupa İnsan HaklarıKomisyonu’na 1. Şikayet: 13 Mayıs 1991-Application No.: 18270/91

·         Avrupa İnsan HaklarıKomisyonu’na 2. Şikayet: 8 Eylül 1992-Application No.: 20652/92

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı: 20 Şubat 2003 (Manevi tazminat: 15.000 Euro + Masraf: 4,715 Euro)

Emekliliğin başladığı tarih:  1 Mart 2004

İşyerinin kapanması: 31 Mart 2009 (Arşivin bir kısmı Kültür Dairesine verildi ve Devlet Senfoni Orkestrası Binası’ndaki bir odaya taşınma.)  

Üye olduğu kuruluşlar:

       ·         Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği: Mart 1984-1996

·         Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği: 1990-1992 (Genel Sekreter)

·         Yeni Kıbrıs Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (Faal üye): 22 Aralık 2003-18 Mart 2006

·         Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği üyeliği (Başkan Yardımcısı): Eylül 2004-Aralık 2007

·         European Movement Cyprus + ERPIC üyeliği : 2003 yılından beri, halen sürüyor.

·         Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü (Cyprus Institute of Neurology and Genetics), Yönetim Kurulu (Board of Directors) üyeliği (KC Sağlık Bakanlığı adına): 25 Ağustos 2005’den beri üçer yıllık üç dönem (2014’e kadar.)

·         Dr.İhsan Ali Vakfı : 8 Nisan 2009’dan beri Yönetim Kurulu üyesi, 2 Kasım 2009’dan beri Başkan

               Yardımcısı (Vakfın çalışmaları 15 Ekim 2012’de geçici olarak durdu.)

Yayımlanmış kitapları:

       1.       Kıbrıs'ta İsyanlar ve Anayasal Temsiliyet Mücadelesi (1571-1948) Mez-Koop Bankası Yayını, Lefkoşa  1996,
               124s.
      2.       Kıbrıs'ta Fırtınalı Yıllar (1942-1962) Galeri Kültür Yayını, Lefkoşa 1996, 175s. (Resimli 2. basım: 2005,
               247s.)
       3.       Kıbrıs Türk Liderliğinin Oluşması-Dinsel Toplumdan Ulusal Topluma Geçiş Süreci (1900-1942), Galeri Kültür
               Yayını, Lefkoşa 1997, 286s.
      4.       Kıbrıslılık Bilincinin Geliştirilmesi, Galeri Kültür Yayını, Lefkoşa 1997, 151s.
      5.       Kıbrıs’ta Türkçe Basılmış Kitaplar Listesi (1878-1997), KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı
               Yayınları No.41, Ankara 1997, 115s.
      6.       Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine Yazılar, Kıvılcım Yayınları No.5, Lefkoşa 1999, 263s.
      7.       Kıbrıs Sorununun Perde Arkası: Adadaki İngiliz Üsleri ve Amerikan Tesisleri, Gelenek  Yayınları: 31, İstanbul
               2000, 92s.
      8.       Kıbrıs Nereye Gidiyor?, Everest Yayınları, İstanbul, Haziran 2002, 348s.(2. basım: Nisan 2003)
      9.       Kıbrıs’ın Yetiştirdiği Değerler (1782-1899), Akçay Yayınları, Ankara, 2002, 502s.
      10.    Kıbrıs: Dün ve Bugün, Derleyen: Masis Kürkçügil, Yazarlar: Ahmet An, Angelos Kalodukas, Mehmet Uğur,
               Mihalis Mihailidis, Niyazi Kızılyürek, Stavros Tombazos, İthaki Yayınları, İstanbul, 2003, 371 sayfa
               (Bu kitap içindeki yazıları: KKK/AKEL Belgelerinde Kendi Kaderini Tayin Hakkı ve Kıbrıs Türk Toplumuna
               ilişkin Kronolojik Değinmeler, AKEL’deki Perestroyka Mücadelesi ve ADİSOK’un Hazin Sonu, Kıbrıs Türk İşçi
               Sınıfı ve Kıbrıs İşçi Hareketi 1920-1963 (Mihalis Mihailidis’den çeviri),  Günümüzde Kıbrıs Türk Toplumu)
      11.    Küçük Adada Büyük Oyunlar: Kıbrıs’ta Ayrılıkçılık, Federal Çözüm ve AB Üyeliği, NK Yayınları:14, İstanbul,
               Mart 2004, 167 s.
      12.    Derin Devlet: Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs (Ortak kitap: Makarios Druşiotis, Ahmet An, Desmond Fernandes,
               İskender Özden), Alfadi Yayınları, Lefkoşa, Aralık 2004, 222s. (Rumca yayımlanmış olan bu kitap içindeki
               yazıları: Kıbrıs’ın “Türkiye’nin Milli Davası” Haline getirilişi, TMT’nin  Kıbrıs Sorunundaki Yeri)
      13.    Kıbrıs’ın Yetiştirdiği Değerler (1900-1920), Şadi Kültür ve Sanat Yayınları, Lefkoşa 2005,  511s.
      14.    Kıbrıslı Türklerde Sınıf Sendikacılığından Etnik Sendikacılığa Geçiş ve İşçi Muhalefeti (1944-1960), Birleşik
               Kıbrıs Gazetesi Yayınları No.1, Lefkoşa, Aralık 2005, 301 s.
      15.    Tıp Alanındaki İlk Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği Yayını, Lefkoşa 2006, 60 s.
      16.    Kıbrıslı Türklerin Siyasal Tarihi (1930-1960) Basının Aynasında Kıbrıslı Türklerin Unutturulan Siyasal Geçmişi
               ve Liderlik Kavgaları, Lefkoşa 2006, 708s. 
      17.    Kıbrıs Türk Toplumunun Geri Kalmışlığı (1892-1962), Şadi Kültür ve Sanat Yayınları, Lefkoşa 2006, 254s.
      18.    İlk Kıbrıs Türk Futbol Takımları ve Çetinkaya’nın Tarihi (1902-1963), Nisan 2006, 90s.
      19.    TMT’nin Kurbanları, Birleşik Kıbrıs Partisi Yayınları No.1, Lefkoşa, Haziran 2008, 123s.
      20.    İşçi Sınıfımızın İlk Öncüleri: 1958’e kadar Emek Hareketinde Kıbrıslı Türkler, Khora Yayınları, Lefkoşa, Ocak
               2011, 231s.
      21.    Örnekleriyle Kıbrıs Türk Basın Tarihi -I- (1891-1963) (Harid Fedai ile birlikte), Lefkoşa, Kasım 2012, 232s.
      22.    Kıbrıs’ta Üç Dönem, Üç Aydın, Yazılama Yayınevi, İstanbul, Ekim 2013, 160s.
       23.    Kıbrıs Türk Basın Tarihi -II- Kıbrıs’ta Türkçe Basılmış Gazete ve Dergiler Listesi (1878-2013), Kıbrıs Türk
               Kütüphaneciler Derneği Yayını, Lefkoşa, Kasım 2013, 311s.

 Yayıma hazır diğer çalışmaları:
* Kıbrıs Türk Basın Tarihi -III- Kıbrıs’ta Türkçe Basılmış Kitaplar Listesi (1878-2013)
* Kıbrıs’a Soldan Bakmak (Makaleler: 2002-2007)
* AKELTürk Kolu’nun Yeniden Açılması Mücadelesi (Notlar ve Yazışmalar)

İnternet üzerinden erişilebilen makaleleri:
* Türkçe makalelere erişim adresi: www.can-kibrisim.blogspot.com
* İngilizce makalelere erişim adresi: www.myislandcyprus.blogspot.com

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder