3 Ocak 2014 Cuma

ÇOCUK DOKTORU VE TARİH ARAŞTIRMACISI OLARAK YAZARLIK SERÜVENİM


Yazarlık-araştırmacılık serüvenim, ortaokul öğrenciliğim sırasında başlar. İlk araştırmam, ortaokulda verilen “Perde ayaklı kuşlar” konusu üzerinde oldu. Daha sonra liseye devam ederken, Bozkurt gazetesinin 1966 yılında düzenlemiş olduğu bilgi yarışmasına katıldım ve 10 Eylül 1966’da üçüncülük ödülü olan bir kol saatini kazandım. Gazetede her gün sorulan soruların yanıtlarını bulmak üzere, günlerce kütüphaneye gidip, ansiklopedi ve diğer başvuru kitaplarında araştırmalar yapıyor ve bana ilginç gelen okuduğum diğer bilgileri de bir deftere kaydediyordum. Lefkoşa Türk Erkek Lisesi’nin son sınıfında iken de, 3 Mart 1967 tarihinde yapılan ve beş okuldan 22 kız ve erkek öğrencinin katıldığı, 1966-1967 ders yılı Okullar Arası Şiir Okuma Yarışmasında, Edip Cansever’in “Masa da masaymış ha” adlı şiiri ile birinci seçildim. Aynı dönemde  Halkın Sesi gazetesinin düzenlediği ve 1224 öğrencinin katıldığı 1966-67 yılına ait Kültür Müsabakasında en fazla puvanı toplayarak, birincilik ödülü olan bir daktiloyu, 4 Mart 1967 günü yapılan ödül töreninde aldım.
1964-65 ders yılında Lefkoşa Türk Erkek Lisesi’nin bandosuna girerek, alto saksafon çalmaya başladım. Okul bandosu, Haziran 1965’de Kıbrıs Türk Mücahitler Bandosu’na dönüştürülünce, 4 yıllık mücahitlik hizmetimi burada yaptım. Şef Zeki Taner yönetiminde gerek askeri marşlar, gerekse klasik Batı müziği ve Türk müziği potpurilerini yıllarca hem mücahitler, hem de okul öğrencileri ve halkımız için çaldık .

1969-70 ders yılında İstanbul’da tıp eğitimine başladım ve Kıbrıslı öğrenciler olarak kendimizi yoğun bir öğrenci hareketinin içinde bulduk. Bu defa da, Kıbrıs sorununun ve Türkiye solunun geçmişini araştırmaya koyuldum. İstanbul’daki Beyazıt Halk Kütüphanesi başta olmak üzere, diğer kütüphanelerde eski gazete ve dergi kolleksiyonlarını taradım.  12 Mart 1971 askeri yönetiminin baskıları, araştırmalarımı daha da yoğunlaştırmama yol açtı. Kıbrıs sorunu, bilimsel sosyalizm, Türkiye ve dünya edebiyatı konularında birçok kitap okudum.      
İlk makalelerim 1972 yılı sonunda Yeni Ortam gazetesinde çıktı. Haziran 1974’de kurulan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin İlke ve Kitle dergilerinde Kıbrıs soruna hakkında araştırma yazıları yazmaya başladım. Bu yazılar, Temmuz 1974’deki savaştan sonra daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu arada Cumhuriyet gazetesinde de yayımlandı. 1975 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmamdan sonra, bir yıl süreyle İsviçre’nin Basel kentinde  ve Londra’da kaldım. Londra’daki Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği’nin çalışmalarına katılarak, Derneğin bülteninde makaleler yayımladım. Kıbrıs sorunu ile ilgili yazılarım, İstanbul’da yayımlanmaya devam etti.

1976 ile 1981 yılları arasında Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin Leipzig kentindeki Karl Marks Üniversitesi Çocuk Kliniğinde çocuk hastalıkları ihtisasımı tamamladım. Üniversite’nin Uluslararası Öğrenci Komitesi’nde başkanlık yaptım. 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle Federal Almanya’ya göçen TSİP yetkilileri ile olan yakın temasımı sürdürdüm ve onların yaptığı siyasi çalışmalara katıldım. Bu arada takma adla yazmakta olduğum makalelerimi, Kıbrıs Rum basınında da yayımlattım. Dünya Barış Konseyi, Uluslararası Kıbrıs ile Dayanışma Komitesi gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarla temasla kurarak, Kıbrıs sorununa ilişkin Kıbrıslı Türk ilericilerin görüşlerini en geniş kesimlere duyurmaya çalıştım. İhtisasımdan sonra Federal Almanya’da hekim olarak çalışma olanağı bulamadığım için, Eylül 1982’de Kıbrıs’a döndüm ve kendi özel muayenehanemde çalışmaya başladım.
Sabahattin İsmail ve Ahmet Okan’ın çıkarmakta olduğu aylık Aşama dergisinde, çeşitli araştırma yazılarım yayımlandı. Önce Halkın Sesi gazetesinde çocuk sağlığı konularında anneleri aydınlatıcı makaleler yazmaya başladım. Daha sonra da Kıbrıs Postası gazetesinde  “Ülkeden Ülkeye Sağlık Sorunları” başlıklı yazılarım ve Kıbrıs Türk Kimliği tartışmalarına ilişkin görüşlerin yayımlandı. Söz, Demokrat, Yeni Düzen ve Ortam gazetelerinde kültürel ve siyasal konulu araştırma yazılarım ve makalelerim çıktı. Araştırma yazılarımı haftalık Yeni Çağ gazetesinde ve aylık Yeni Kıbrıs ve Kıbrıslı dergilerinde yayımlamayı sürdürdüm. Haşmet Gürkan, Harid Fedai, Ahmet C. Gazioğlu, Kutlu Adalı, Hizber Hikmetağalar, Doğan Harman, Neriman Cahit, Arif Hasan Tahsin, Hasan Kahvecioğlu  gibi yazar ve yayıncılarla dostluklar kurdum, onlarla aynı yayın organlarında yazdım. 

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin kurucu Genel Sekreteri oldum ve Aziz Nesin’in 1990 yılı sonunda Kıbrıs’ın her iki tarafına yaptığı ziyaretlerde ona, Birlik olarak eşlik ettik. Bu arada 1958’den sonra ilk defa iki toplumlu bir yapı olarak 1989 yazında oluşturulan Bağımsız ve Federal Kıbrıs için Temas Grubu’nun Kıbrıslı Türk Koordinatörü görevini yürüttüm. Gerek ara bölgede, gerekse Lefkoşa’nın Rum kesiminde siyasal, kültürel ve sosyal içerikli toplantılar düzenleyerek, ayrılıkçı Kıbrıs Türk liderliğinin tepkisini çektiğim için, seyahat ve örgütlenme özgürlüğüme konan kısıtlamalar yüzünden, 1992 yılında Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na yaptığım şikayet, Şubat 2003’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından değerlendirildi ve Türkiye, bana tazminat ödeyerek, Nisan 2003’de iki taraf arasındaki geçiş kapılarını açmak zorunda kaldı.        
Çeşitli yayın organlarında çıkan araştırma yazılarımı, 1996 yılından başlayarak, kitap halinde yayımlatmaya başladım: Kıbrıs Kültürü Üzerine Yazılar, Kıbrıs’ta İsyanlar ve Anayasal Temsiliyet Mücadelesi (1571-1948), Kıbrıs Türk Liderliğinin Oluşması (1900-1941), Kıbrıs’ta Fırtınalı Yıllar (1942-1962), Kıbrıslılık Bilincinin Geliştirilmesi kitapları böyle çıktı. Araştırmacı arkadaşım Harid Fedai ile birlikte yazacağımız Kıbrıs Türk Basın Tarihi için onun koleksiyonundan yararlanma olanağım oldu. Okuduğum eski Kıbrıs Türk gazetelerinden, iki cilt Kıbrıs’ın Yetiştirdiği Değerler (1782-1899) ve (1900-1920), Kıbrıslı Türklerin Siyasal Tarihi (1960-1960), Kıbrıs Türk Toplumunun Geri Kalmışlığı (1892-1962), Kıbrıslı Türklerde Sınıf Sendikacılığından Etnik Sendikacılığa Geçiş ve İşçi Muhalefeti (1944-1960) adlı kitaplarım oluştu. Bu arada bazı çalışmalarımı da İstanbul’da yayımlatabildim: Kıbrıs Sorununun Perde Arkası (2000), Kıbrıs Nereye Gidiyor? (2002), Kıbrıs: Dün ve Bugün (2003), Küçük Adada Büyük Oyunlar (2004). İlk Kıbrıs Türk Futbol Takımları ve Çetinkaya’nın Tarihi (1902-1963), Kıbrıs’ta Türkçe Basılmış Kitaplar Listesi (1878-1997) kitapları da, kendi konularının bir toplamını oluşturdu. “Tıp Alanındaki İlk Kıbrıslı Türkler” başlıklı çalışmamı da Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği yayımladı. “TMT’nin Kurbanları” ve “İşçi Sınıfımızın İlk Öncüleri” başlıklı kitaplarım da sol geçmişimizi kayda geçirdi.  “TMT’nin Kıbrıs sorunundaki rolü” ve “Kıbrıs’ın ‘Türkiyenin Milli Davası” Haline Getirilişi” başlıklı makalelerim de, Makarios Druşotis tarafından 2004’de Rumca olarak basılan “Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs’ta Derin Devlet” adlı kitapta yer aldı. “Avrupa Hareketi Kıbrıs Konseyi” yayını olarak İngilizce olarak Mart 2004’de hazırladığım “Kıbrıs Türk Siyasal Rejimi ve Türkiye’nin Rolü” başlıklı çalışmam, Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi’nin Kıbrıs konulu 2004-05 Oturumuna ait İkinci Rapor’da yazılı ifade olarak kabul görerek, 22 Şubat 2005’de Londra’da basıldı.(Vol.II, Ev.173-195) 

Türkiye ve dünya edebiyatından oluşan kitaplarımı, 2004’de Kıbrıs Ünivesitesi Kütüphanesine vermiştim. Yine 2004 yılında emekliye ayrıldıktan sonra, bir süre daha kullandığım işyerimi Mart 2009’da kapattığım zaman, tıbbi kitap ve yayınlarımı, Yakın Doğu Üniversitesi’ne, dergi ve gazete koleksiyonumu da, Milli Kütüphane’ye bağışladım. Günlük basın taramalarımı hâlâ daha yapıyor ve çeşitli konulardaki gazete kesiği koleksiyonumu da sürdürüyorum. Şu sıralar, “Kıbrıs Türk Basın Tarihi” çalışmamız bitmek üzeredir. Ayrıca başlangıçtan günümüze, Kıbrıs’ta Türkçe basılmış olan dergi ve gazetelerin listesini de hazırladım. Kitap listesini de tutmaya devam ediyorum. Ümit ederim, onun da yeni baskısını gerçekleştiririm. Böylece siyasal ve kültürel geçmişimizin dökümü bir ölçüde tamamlanmış olacak. Kendi siyasal anılarımı da derlemekteyim. Onlar da kitaplaşırsa, “İşte, gelecek kuşaklara kalacak olan bir ömür dolu yazarlık ve araştırmacılık ürünlerim” diyebileceğim.  

(Şu kitap içinde yayımlandı: Sağlık ve Edebiyat, Panel Sunumları, Yayıma hazırlayan: İsmail Bozkurt, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yayını, Kasım 2012, s.87-92)

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder