27 Şubat 2016 Cumartesi

CLİNTON KIBRIS’TAKİ BAZI İNSAN HAKLARI İHLÂLLERİNE RAPORUNDA YER VERDİ


ABD Yönetimi tarafından her yıl hazırlanan Dünya İnsan Hakları Rapo­ru’nun Kıbrıs’la ilgili bölümü, Şubat ayı ortasında Başkan Clinton tarafından açıklandı.
10 sayfa tutan Kıbrıs’la ilgili bölümde, “adanın 1974’deki Türk askeri müdahalesinden beri bölünmüş” olduğuna değinilirken, “Türk askeri birliklerinin varlığı ile desteklenen Kıbrıs Türk yönetiminin” Kıbrıslı Rumların 20 yıldır işgal altındaki bölgeye seyahat etmeleri, yerleşmeleri ve mal ve mülklerine sahip çıkma haklarından mahrum edil­diklerinden hiç söz edilmemesi dikkat çekiyor!
Raporun 5. sayfasında “ülke içinde seyahat özgürlüğü, dış seyahat, göç ve ülkeye geri dönüşler” başlığı altında ise, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs hükümeti yönetimindeki adanın güney gölgesini ziyaretlerine ge­tirilen kısıtlamalar, şöyle dile getirilmektedir:
 ‘‘Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar, kendi bölgelerinde seyahat özgürlüğüne genel olarak sahiptirler. Ama Kıbrıs Türk makam­ları, Kıbrıslı Türklerin hükümet tarafından denetlenen bölgeye seyahat­lerini sıkı bir şekilde tutmaktadırlar. Güneyi ziyaret etmek amacıyla izin için başvuran Kıbrıslı Türklerin dilekçelerini, güneyde yaşayan kişi veya örgütlerin düzenledikleri etkinlikler için aldıkları resmi davetiyelerle gerekçelendirmeleri istenmektedir. Dilekçe sahiplerine bazen son ana kadar herhangi bir yanıt verilmemekte ve çoğu kez de reddedilmektedir. İzin verilmeyenlere çok nadir olarak resmi bir neden söy­lenmekte, ama çoğu kez red gerekçesi açıkça siyasal nedene dayanmaktadır. Kıbrıs Türk makamları bazen de BM gözetimindeki görüşmelerde kendilerin­ce olumsuz olarak gördükleri gelişmeleri, iki toplum arasındaki temasları engellemek için yeterli gerekçe olarak göstermektedirler. Çok iyi bili­nen bir Kıbrıslı Türk rejim aleyhtarı olan Dr. Ahmet Cavit’e, birçok dilek­çesine rağmen güneye geçme izninin verilmesi sürekli olarak reddedilmek­tedir. “KKTC”nin kamu görevlilerinin de “KKTC’den güneye veya hatta BM dene­timindeki ara bölgeye seyahat etmelerine zaman zaman toptan yasak uygulanmaktadır.”

(imzasız, haftalık Yeni Çağ gazetesi, 30 Mayıs 1994, Sayı:179)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder