27 Şubat 2016 Cumartesi

SEÇİM SONUÇLARI KIBRISLI TÜRKLERİN İRADESİNİ YANSITMIYOR


1974 yılından beridir Türkiye Silahlı Kuvvetleri’nin denetimi altında tutulan Kıbrıs’ın %37’lik kuzey topraklarında, 12 Aralık 1993 günü yapı­lan erken genel seçimlerin sonuçları açıklandı. 1 tanesi bağımsız, 350’si de 7 partiye mensup 351 milletvekili adayından 76’sı (%22), Türkiye doğum­lu idi. Seçilen 50 milletvekilinden 4’ü ise Türkiye kökenli olup, hepsi de Demokrat Parti’den seçilmişlerdir. Son çözümlemede seçimi “Denktaş”ın kazandığı söylenebilir.
            Bilindiği gibi, ilk olarak Ekim 1974’deRumlardan kalan otel ve bahçe­lerde çalıştırılmak üzere” Kıbrıs’a getirilen TC göçmenleri, daha sonra 1974 savaşında şehit olanların ailelerinin de yerleştirilmesiyle Ocak 1975’de yaygınlaştırılmış ve  bilahare askerden terhis olan ve Kıbrıs’a yerleşmek isteyenlere ev ve arazi verilmesiyle sürdürülmüştü. 1981 seçim­lerine emekli TC subaylarının kurduğu Islahatçı Refah Partisi (%2.5 oy) ve Türk Birliği Partisi (%6.5 oy) ile katılan TC göçmenleri, 1985’de Türkiye Büyükelçiliği’nin girişimiyle tek parti çatısı altında toplanmışlar ve Yeni Doğuş Partisi (%8.7 oy), Kıbrıs Türk ticaret burjuvazisinin partisi Ulusal Birlik Partisi (%36.7 oy) ile koalisyona girmişti. 1988’in Nisan ayı sonuna kadar iktidar çoğunluğunu sağlayan bu birlik, daha sonra YDP milletvekillerinden 3’ünün UBP’ye katılmasıyla sürdürülebilmişti. (Bak. M.Sonuç, Kıbrıs’ta demografik yapının bozulması ve TC göçmenleri, Demok­rat, 28 Aralık 1988)
1990 Baharında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler öncesinde, seçmen kütüklerinin hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen genel nüfus sayımından önce, Türkiye’den Kıbrıs’a getirilip yerleştirilen ve oy kul­landırılan göçmenlerin sayısının gizli tutulup, hiçbir zaman yayımlanmamamış olmasını eleştirdiğimiz bir yazıda şöyle demiştik:
“Yıllardır Kıbrıslı Türklerin gerçek iradesinin seçim sonuçlarına yansımasına engel olmak­ta olan çifte uyrukluların seçimlere katılmasına karşı çıkılmalı ve var­lıkları, Kıbrıs sorununun Kıbrıslılar yararına çözümlenmesini önlemekte olan unsurlarla ilgili kesin tavır alınmalıdır. Bir diğer husus, anti­demokratik bir seçim yasasıyla seçimlere gitmeme doğrultusunda kesin karar vermek olmalıdır.” (Demokrat, 10 Ocak  1996)
Anımsanacaktır, 1985 genel seçimlerinde toplam %57.2 oy alan CTP ve TKP, 1990 genel seçimlerinde TC göçmenlerinin Yeni Doğuş Partisi ile bir­likte oluşturdukları Demokratik Mücadele Partisi adına seçimlere katılmış ve üç parti ancak %44.4 oy oranına ulaşabilmişti. “Anti-demokratik seçim yasası belki bize yarar” diye kumar oynayıp kaybeden DMP’den YDP kökenli 2 milletvekili ile TKP listesinden kazanmış olan E.Vehbi ve İ.Kotak’ın Meclis’e girmesi, bu seçim partisinin dağılmasına neden olmuştu. CTP’nin 7 ve TKP’nin geriye kalan 5 milletvekili, “Meclis’te figüran olmayız” ge­rekçesiyle görev almayı reddedince, yapılan ara seçimlerle sandalyelerini (biri dışında) UBP adayları doldurmuşlardı.
Rauf Denktas’m BM Barış görüşmelerinde sıkışması ve CTP’nin, Demok­rat Parti’nin UBP’den doğması ardından daha da sağa çekilmesi üzerine, yapılmasına karar verilen 12 Aralık 1993 genel seçimleri, bu kez TC göçmenlerinin partisi YDP’nin Denktaş’ın yeni partisi olan DP içinde eritildiği koşullarda gerçekleşti. Erken seçim kararının alınmasından ve seçim yasasının değiştirilmesinden önce, nüfus sayımının yapılmasını ve özellikle TC kökenli göçmenlerin sayısının açıklanmasını talep eden muhalefet partileri, seçim havasına gi­rilince, taleplerini geri çektiler. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra da, bu konuya nedense hiçbir siyasal parti değinmedi. Oysa 19 Eylül 1993 günü yapılan sayımda nüfusun 155,994 kişi olduğu, seçmen sayısının da 106,688 olarak saptandığı açıklanmış, ama TC göçmenlerine ilişkin hiç­bir bilgi verilmemişti. Sayımın ertesi günü çıkan Kıbrıs gazetesinin man­şetindeki “200 bine yaklaştık şeklindeki bilgiye de değinen olmadı. Bi­zim kulağımıza gelen ise, nüfusun 204 bin’e ulaştığıydı.
31 Ekim 1986 tarihli Söz dergisinde çıkan “Kıbrıslı Türklerin nüfusu ne kadar?” başlıklı çalışmamızda, 20 Ekim 1974’de 115,758 olarak açıklan­mış olan Kıbrıslı Türklerin sayısının 1984 yılı sonunda 157,984’e yüksel­diğini ve 1983 yılı itibarıyla 47,186 TC yurttaşının Kuzey Kıbrıs’ta is­kan edildiğini belirtmiştik. Aradan geçen 10 yıllık süre içinde bu sayı­nın 100 bine ulaştığını söyleyebiliriz.
1974 ile 1992 yılları arasında Kıbrıs’ın Türk Ordusu’nun denetiminde tutulan bölgesine giren ve çıkan kişilerle ilgili olarak, Polis Genel Mü­dürlüğü’ nün Yıllık Faaliyet Raporlarında verilen istatistiki bilgiler in­celendiği zaman, 74,456 kişinin 1992 yılı sonunda KKTC’de kaldığı görül­mektedir. 3. Ülke uyrukluların sayısı ise 4,847’dir. 
Aynı dönem sonunda, 28,731 kişinin KKTC yurttaşı olarak ada dışında bu­lunduğu görülmektedir. Bunun 2,500 kadarı Türkiye ve diğer ülkelerde okumakta olan yurttaşlar ise, dış seyahat amaçlıların sayısını da bir o kadar tutsak, 23 binden fazla Kıbrıslı Türkün geri dönmemek üzere adayı terkettiği söylenebilir. Zaten Kıbrıs gazetesi, 27 Ocak 1993 tarihli sayısında 1987 ile 1992 yılları arasında (ki 1992 nüfusu 175,118 olarak verilmek­tedir), 12-24 yaş grubunda 41,506’dan 35,898 kişiye düştüğünü açıklamıştır.
Eksilen Kıbrıslı Türk nüfusun yerine TC göçmenlerinin iskanı politi­kası büyük bir gizlilik içinde sürdürülmektedir. Nitekim, Denktaş bile “seçimlerde KKTC’de ikamet etmediği halde Türkiye’den insanlar getirilip oy kullandırıldığını ve bunları tek tek tespit etmekte olduklarını” söylemiş (Ortam, 15 Aralık 1993),  seçim günü bile kimlik kartı dağıtıldığı basına yansımıştır (Yeni Düzen, 13 Aralık 1993). Öğrendiğimize göre, seçim günü Nüfus Kayıt Dairesi’nde saptanan son kimlik kartı numarası 193,071’di. Bu rakam bile, ada dışında bulunanlarla birlikle KKTC nüfusunun çoktan 200 bin üzerine çıktığını göstermektedir. TC askerleri ve aileleri bu rakamın dışındadır.
Seçmen sayısı önce 106,688 olarak sayılıp, sonradan düzeltmelerle 108.370 olarak ilan edilmiştir. (Birlik, 19 Kasım 1993) 986 yeni yurttaş­tan 31’inin seçmenlik hakkı olduğu belirlenmiştir. (Yeni Düzen, 23 Kasım 1993) Ama seçim günü, resmi seçmen sayısının 107,820 olduğu açıklanmıştır. Birileri, Kıbrıslı Türklerin iradesinin sandığa yansımasına engel oluyor.
Ama kim???

KKTC hava ve deniz limanlarından giriş yapanlarla uyruklarına göre dökümü

Yıl          TC                                    KKTC                            DİĞER                 TOPLAM  
1974
5.573
5.098
1.022
11.693
1975
73.831
13.635
6.577
94.043
1976
83.440
30.764
4.552
118.756
1977
108.016
33.449
5.113
146.699
1978
104.738
35.449
8.177
148.364
1979
95.095
47.839
13.286
156.220
1980
69.810
51.204
14.793
135.807
1981
62.812
52.933
15.471
131.216
1982
62.058
49.870
22.811
134.739
1983
78.467
58.908
20.467
157.842
1984
93.913
57.929
18.925
170.767
1985
103.791
53.860
21.284
178.935
1986
105.729
55.076
25.763
186.568
1987      149.394
59.602
36.448
245.444
1988
173.351
60.178
56.050
289.579
1989
214.566
68.583
59.507
342.656
1990
243.269
74.681
57.541
375.491
1991
179.379
66.012
40.858
286.249
1992
210.178
78.466
57.440
346.084

2.217.410                      953.657                           486.085             3.657.152

KKTC  hava ve deniz limanlarından çıkış yapanların yıllara ve uyruklarına göre dökümü
    TC                                 KKTC                        DİĞER                 TOPLAM
1974
    4.193
  6.093
  804
 11.090
1975
   51.465
29.842
5.943
  87.250
1976
   80.347
31.454
4.985
116.786
1977
   97.142
34.540
5.377
137.059
1978
103.108
36.410
7.802
147.320
1979
   92.956
46.858
12.619
152.433
1980
   68.727
53.135
14.082
135.944
1981
   44.912
52.371
15.512
112.795
1982
  66.172
51.764
22.631
140.567
1983
  76.386
60.660
20.300
157.346
1984
  90.403
56.763
19.511
166.677
1985
102.754
54.599
21.049
178.402
1986
105.492
55.788
25.603
186.883
1987
149.980
60.954
36.995
247.929
1988
169.501
62.243
53.966
285.710
1989
209.837
68.212
58.562
336.611
1990
241.764
 73.771
57.615
 373.150
1991
178.770
66.627
40.502
 285.899
1992
209.045
80.304
57.380
 346.729
         2.142.954                   982.388                     481.238           3.606.580

Kaynak: Polis Genel Müdürlüğü Yıllık Faaliyet Raporları


(Haftalık Yeni Çağ gazetesi, 27 Aralık 1993)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder