14 Ağustos 2015 Cuma

İLKOKUL VE ALTINDA EĞİTİMİ OLANLARIN EGEMENLİĞİNE DOĞRU MU?DOĞURGANLIK
Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Aralık 1985’de yayımlanan “1984 İstatistik Yıllığı”na göre, 1984’de kaydedilen 2653 doğumdan yüzde 60 kadarı, ilkokul veya altında eğitimi olan KKTC yurttaşları tarafından gerçekleştirilmiştir.
Doğumların anne ve babanın karşılıklı eğitim durumlarına göre dağılımını veren 13 numaralı tablodan derlenen bilgiler şöyledir:

Eğitim durumu                       Anne               Baba
İlkokul mezunu                      1363               1326
Sadece okur-yazar                      8                     5
Okur-yazar olmayan                131                   59
Bilinmeyen                                 57                   33
Ara toplam:                            1559               1423
Orta-yüksek öğrenim             1099                1235                          

Tablodan da anlaşılacağı gibi, orta eğitime sahip annelerin bir doğumuna karşılık, ilkokul ve altında eğitimi olan anneler, 1.5 kat daha fazla doğum yapmaktadırlar.

EVLİLİK
Evlenen erkek ve kadınların, evlenme anındaki karşılıklı okur-yazarlık durumuna ilişkin 23 numaralı tabloda verilen bilgilere göre ise, 1984 yılında gerçekleştirilen 1110 evlilikten yüzde 30’u, sadece ilkokul ve altında eğitimi olan eşler arasında oldu. Okuma-yazma bilmeyen 14 kadınla 13 erkek ve ilkokul düzeyinde eğitimi olan 312 kadınla 373 erkek, evlenen çiftler arasında toplam 350 aileyi kurmuşlardır.

CEZAEVİNE DÜŞME
1984 yılı içinde cezaevine giren ve çıkan hükümlüler arasında da, ilkokul ve altında eğitimi olanların yüzdesi yüksek rakamlara ulaşıyor. Okur-yazar olmayan 58 kişi ile ilkokul mezunu 136 kişi, yani toplam 194 kişi Cezaevine girerken, aynı kategoriye mensup (61+135=) 196 kişi aynı yıl içinde cezaevinden çıkmış. Genel toplamda cezaevine girenlerin sayısı 291 kişi iken, 295 kişi de salıverilmiş. Bir başka deyişle, 1984 yılında cezaevine giren her 3 kişiden ikisi, ilkokul ve altında eğitimi olan KKTC yurttaşları oluyor.

TÜRKİYE’DEN GELEN TÜRK VATANDAŞLARINA VERİLEN ÇALIŞMA VE İŞ-ORTAKLIK İZİNLERİNİN SAYISI GİDEREK ARTIYOR
1984 yılına ait istatistik yıllığında açıklanan son bilgilere göre, 1977 ile 1984 yılları arasında toplam 14,915 Türk vatandaşına Kuzey Kıbrıs’ta çalışma veya iş-ortaklık kurma izni verildiği belirlendi. 8 yıllık süre içinde izin durumunu gösteren tablo şöyledir:

Yıl           Çalışma İzni                   İş-Ortaklık İzni       Toplam
1977                  539                           120                    659
1978                  566                           277                    843
1979                  953                           388                  1341
1980                1806                           693                  2499
1981                1697                           740                  2437
1982                1974                           334                  2308
1983                1864                           285                  2249
1984                2303                           276                  2579
                     11.702                        3,213               14,915

EN ÇOK SUÇ İŞLENEN BÖLGE: MAĞUSA
DPÖ tarafından yayımlanan “İstatistik Yıllığı 1984” adlı çalışmada, Emniyet Müdürlüklerince rapor edilen hakiki suçların en çok Mağusa bölgesinde işlendiği belirtiliyor. 1974 yılında Mağusa Emniyet Müdürlüğünce 322 suç vakası kaydedilirken, bu sayı 3.5 kat artarak, 1166’ya yükseldi. Bölgelere göre suç işleme vakaları aşağıda verilmiştir:

Yıl       Toplam  Lefkoşa       Mağusa   Lefke  Girne  Mehmetçik   Lefkonuk
1974    2091        735          322         306      435        47             246
1979    4203        903         1279        450    1167      404          *1978’den itibaren
                                                                                        Mağusa’ya bağlanmıştır.
1982    5536      1468         1664        804    1210      390
1984    4308      1087         1166        847      980      228

(imzasız çıktı, haftalık Söz dergisi, Sayı:26, 11 Nisan 1986)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder