5 Ocak 2016 Salı

ADC’DE SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIĞIN KORUNMASI


            7 Ekim 1984 günü, Alman Demokratik Cumhuriyeti (ADC)’nin  35. kuruluş yıldönümüdür. ADC yurttaşlarının en temel haklarından biri de, sosyal kökeni ve gelirine bakılmaksızın kişi sağlığının devlet tarafından korunmasıdır. Bu yazıda, ülkenin her yanında herkese bedava modern tıbbi hizmet veren sağlık hizmetleri ağı hakkında bilgiler verilecektir.            ADC’de hekim seçme serbestisi ve bütün yaş grupları için çok iyi örgütlenmiş bir koruyucu tıbbi bakım ve tedavi vardır. Her 460 kişiye 1 hekim, her 1,522 kişiye de 1 diş hekimi düşmektedir.

TIBBİ HİZMETLER
            Hemen hemen her yerde halk, sağlık hizmetlerinin nitelik ve etkinliğini en başta, temel tedaviye alınan ayakta ve yatılı hastaların iyileşme durumları ile değerlendirmektedir. Bu açıdan bakılırsa, ADC’de bir veya daha fazla hekimin çalıştığı 1,548 ayakta tedavi merkezi ile 1,630 sağlık merkezi, 5,350 eyalet hemşiresi ve 550 hastahane vardır. Her 10 bin kişiye 103 yatak düşmektedir.
            Uzmanlaşmış veya yüksek uzmanlık gerektiren tedaviler, daha çok hastahanelerde yapılmaktadır. Bu, modern ve etkin bir sağlık sisteminin bir ölçeğidir. Örneğin her yıl 7,000 kadar kalp atış hızı ayarlayıcısı takılmakta ve 1,000 kadar karmaşık kalp ameliyatı yapılmaktadır. Her yıl 100’den fazla böbrek nakli gerçekleştirilirken, 50 tane böbrek temizleme merkezinde yılda yaklaşık 150 bin kan temizleme işlemi yapılmaktadır. Hastalar en karmaşık tıbbi aletlerle tedavi edilseler bile, bir kuruş para ödememektedirler.
            ADC’deki Acil Tıbbi Yardım’ın ciddi kaza, akut hastalıklar vb vakalar dahil, sağlığın korunmasında hayat kurtarıcı anahtar bir rolü vardır. Hastahanelerdeki acil ve yoğun bakım bölümlerini de içine alacak ve bütün ülkeyi kapsayacak olan acil hizmet ağı, 1985 yılına kadar ADC’nin bütün köşelerine ulaşarak, tamamlanmış olacaktır.

DOĞUMDAN İLERİ YAŞLARA KADAR KORUYUCU BAKIM
            ADC’nin 16.7 milyonluk nüfusu için Koruyucu Sağlık Bakımı, ADC’nin kurulmasından beri Sosyalist Sağlık Hizmetleri'nin en modern görevi olarak geliştirilmiş bulunmaktadır. Bütün hamile anneler için doğum öncesi bakım, çocuk ve gençler için kreş, yuva ve okullarda, çıraklara, vardiyada çalışan işçilere, çalışan annelere sağlık koruması ve yaşlılara koruyucu ev tedavisi, bu kapsamdadır. Her yıl, yaklaşık 40 milyon koruyucu tedavi ve muayene yapılmaktadır. Bunlar arasında röntgen taramaları ve diğer önleyici yoklamalar, örneğin rahim boynu kanseri, glokoma ve şeker hastalığına karşı erken tanı muayeneleri bunlara dahildir. Tıbbi açıdan en uygun zamanda, bir zamanlar yaygın olan hastalıklara karşı, bütün çocuk ve gençler için zorunlu aşılama programı uygulanmaktadır. ADC’de genel olarak hüküm sürmekte olan iyi yaşam ve çalışma koşulları, yaygın sağlık bakımı ve zorunlu aşılamalar sonucu, çiçek, çocuk felci, difteri ve tetanos gibi bulaşıcı hastalıklar yok edilebilmiştir. Verem, kızamık, tifo ve paratifo, ancak çok ender vakalar halinde görülmektedir. 1949’da her canlı bebek doğumunda 72.2 olan bebek ölüm oranı, 1983’te 11’e düşürülmüş, aynı dönemde her 10 bin doğumda 16.5 olan anne ölüm oranı da 1.2’ye indirilmiştir. ADC’nin kurulmasından bu yana, erkek nüfusun ömür süresi 5 yıl artarak, 69 yaşına, kadınlarda ise 7 yıl artarak 75 yaşına ulaşmıştır.
            İşyerinde sağlık korunması, ADC tıp hizmetlerinin en önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Toplam olarak 3,800 endüstri yerinde, ayakta tedavi merkezleri ve ilk yardım bölümleri vardır. Bütün çalışan nüfusun hemen hemen %75’ini oluşturan yaklaşık 6 milyon emekçiye, endüstriyel sağlık merkezlerinde çalışan 15 bin doktor ve hemşire tarafından hizmet verilmektedir. Buralarda her yıl yaklaşık 1 milyon yetenek ve denetim muayenesi yapılmaktadır. Ağır fiziki iş yapmayı sürdüren çırak ve yaşlı işçiler için yapılan bir sıra koruyucu muayeneler örnek olarak verilebilir. Bu sayede yeni meslek hastalıklarının sayısı, son yıllarda düşüş göstermiştir.  1977’de 12 bin olan yeni vaka sayısı, 1982’de 8,500’e düşmüştür. 

MUAYENE, İLAÇ VE AMELİYATLAR PARASIZDIR
            Çalışan her kişi, çırak, öğrenci vd herkes zorunlu olarak sigortalıdır ve sigorta, bütün çalışmayan aile üyelerini de kapsamaktadır. Yaşlı emekliler sigorta kapsamında kalmaktadırlar, ama prim ödemeleri gerekmez. Sigortalının prim katkısı düşük olup, 30 yıldan fazladır artırılmamıştır. Hastalık ödeneği hamile anneler için tahsisat, annelik ödeneği ve emeklilik maaşları, bu katkılardan ödenmektedir. Bütün tedavi ve diğer yararlar, tıbbi ve sosyal açıdan değerlendirilerek kararlaştırılmaktır ve sosyal sigorta priminin miktarına bağlı değildir.
            İşçiler ve memurlar için sağlık sigortası, sendikalar tarafından yürütülmektedir. Nüfusun %90’ı ile sendikalar ilgilenirken, Devlet Sigorta Şirketi de köylüler,  el sanatkârları, ticaret erbabı ve özel çalışanlarla ilgilenmektedir. Sosyal sigorta, emekçi halk için büyük bir kazanımdır. Çünkü bu, onlara gebelik, hastalık, kaza, sakatlık ve yaşlılık hallerinde maddi güvenlik sağlamaktadır. Sosyal sigorta sayesinde bedava ayakta ve yatılı tedavi, parasız ilaç ve tıbbi araç, dinlenme merkezlerinde tedavi yapılmaktadır.
            Alman Demokratik Cumhuriyeti hükümeti, bu iki sigorta şirketine sorumluluklarını aksatmadan yürütebilmeleri için yıldan yıla artan miktarlarda para yardımı yapmaktadır. Örneğin 1960 yılında sosyal sigortalara yapılan hükümet katkısı 1.3 milyar mark iken, bu miktar, 1970’de 4.2 milyar marka çıkmıştır. 1984 yılında da 11.6 milyar marka ulaşacaktır. Buna ek olarak 1984 yılı bütçesinde, sağlık ve sosyal hizmetler için ayrıca 11.6 milyar mark daha tahsis edilmiştir. Halen, büyük kentlerde ve endüstri bölgelerinde ayakta tedavi veren bölümlerle hastahanelerin daha da yaygınlaştırılması için çabalar yoğunlaştırılmaktadır. 

(Kıbrıs Postası gazetesi, 2 Ekim 1984)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder