25 Ocak 2016 Pazartesi

FEMİNİST ŞAİRİMİZİN SHOW’LARI


Lefkoşa'nın her iki tarafındaki sanat çevrelerinin çok iyi tanı­dığı şair, sosyolog ve şen dul­larımızdan Neşe Yaşın, tek kişilik show’larıyla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.
Özellikle son yıllarda ABD des­teğini aldıktan sonra uluslararası platforma da sıçrayan “çocuksu ruhlu" şairimiz, Temmuz 1993'de Lefkoşa'daki ABD Büyükelçiliğinin yeni binasının açılış töreninde oku­duğu “büyük söz” şiirindeki “şa­hane boynuzların olacak milliyetçi­lik / ihanet edeceğim sana / bütün düşmanlarla sevişip” dizeleri hâlâ daha Başpiskopos Hrisostomos ile Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Galanos'un kulaklarında çınlamak­ta.
ABD biiyükelçiliği'nin denetlediği "Uyuşmazlıkların Çözümü” Gru­bunun Ağustos 1993’de Oxford'da düzenlediği önemli toplantıya da katılmayı başaran Neşe Yaşın, Eylül 1993’de Makedonya'ya kadar uza­nıp Struga Şiir Akşamları'nda ken­dini göstermişti. Ekim 1993'de Sa­lih Askeroğlu'nu askere gitmekten vazgeçiren barış savaşımcısı şairemiz, toplumumuza ilk defa anti-militarist bir kampanyayı aşılamaya çalışmış, ama fiyaskoyla sonuçlan­mıştı.
Cumhurbaşkanı R. Denktaş’a yazdığı "tarihi ve özel” mektup hâlâ daha konuşulmaktadır.
Çıkardığı bütün gürültüye rağ­men, sadece Neşeciğe daha fazla ün kazandırabilen bu girişim, onu uluslararası savaş karşıtı hareketin kahramanları arasına katmıştı.
Neşe Yaşın, 1994 yılında da “2. Akdeniz Ozanlar Toplantısı" ile 'Türk Edebiyatında Kadın Şairler Konferansına katılarak sanatsal çalışmalarını sürdürmüştür.
Laf aramızda, tüm bu ulus­lararası etkinliklerde Kıbrıs Türk şiirini neden yalnız ve sadece Neşe Yaşın temsil etti diye, öteki şairle­rimiz hep kafa yormuşlardır!.
2/94 sayılı “Cyprus Review” der­gisinde yayımlattığı ve Kıbrıs hari­tasını “penis"e benzettiği yazısıyla da bilim çevrelerinin dikkatini çek­miştir.
1995 yılının Mart'ında Küdüs'teki Uluslararası Şairler Festivalinde kendi kendini temsil eden Neşe Yaşın, bir Amerikan bursuyla ABD'de sürdürdüğü “mesleki temas­larından sonra, KRYK’de birkaç yıldan beri kesintisiz sürdürdüğü ve dakikası başına bir KL ödendiği “41. Oda” ve “Aynı gökyüzü altın­da” programlarına devam etmiş ve Rum kesimindeki dostlarıyla da yıllar önce kurduğu sıcak ilişkileri­ni korumuştur.
Bu cümleden olmak üzere, Rum tarafında yaşamayı tercih eden uzatmalı sevgilisi Niyazi Kızılyürek’in yardımlarıyla Lefkoşa Rum Belediyesi tarafından “Avrupa Kül­tür Ayı” çerçevesinde hazırlanan ve 10 KL'na satılan “Lefkoşa" kitabın­da, hattın öte yanındaki sevgilisine yazdığı şiirlerini yayımlatabilmiştir.
Eğitimci ve maaşlı, uyuşmazlık­ların çözümü uzmanı Fatma Azgın başkanlığındaki 5 kişilik Kıbrıslı Türk Kadınlar grubuyla Pekin’de yapılan BM Dünya Kadınlar Foru-mu'nda kadınlarımızı temsil ettik­ten sonra, adaya dönen Neşe Yaşın Hanım, “Lefkoşa” kitabının basına tanıtılması toplantısına gitmesi için öte tarafa geçiş iznini alamayınca, şikayetini KRYK'deki kendi pro­gramında dile getirmiş ve ilgili yer­lere ihtarlarını yapmıştır!
Görüldüğü gibi çok hareketli bir yaşam sürdürmekte olan Neşe Yaşın, son olarak Kasım ayı başın­da yine Kızılyürek'in organizas­yonuyla Alman Sosyal Demokrat Partisi'ne yakın Friedrich Ebert Vakfı’nın Brüksel’de düzenlediği “Kıbrıs ve Avrupa Birliği" konulu iki toplumlu seminerlere katılmış ve değerli fikirlerini katılımcılara arz etmiştir.
Neşe Yaşın’ın önümüzdeki aylar­da en aktif Kıbrıslı Türk aydın ve sanatçısı olarak hangi “iş”leri başaracağı merakla izlenecektir.

(Kıbrıslı dergisi, Aralık 1995, Sayı:5)
  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder