2 Ocak 2016 Cumartesi

KIBRISLI RUMLARIN SAĞLIĞI İYİ DURUMDA İMİŞ, YA KIBRISLI TÜRKLERİNKİ NASIL?


Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi tarafından 1995 yılı başında yayımla­nan son “Yıllık Sağlık Raporu”na göre, Kıbrıs’ın Rum kesimindeki sağlık stan­dartlarının çok yüksek olduğu ve en fazla kalkınmış ülkelerinkinden de daha iyi durumda olduğu açıklanmıştır. Rapora göre, Kıbrıslı Rumlarda bebek ölüm oranı, bin canlı doğumda 9 olup, ömür süresi de erkeklerde 74.6, kadınlarda 79.1 yıldır. Rapor, sağlık bakımı için özel kesimde 93.6 milyon Kıbrıs Lirası ve kamu kesiminde 55.2 milyon KL harcandığını, bu miktarın da gayrı safi milli hasılanın %4.5’ine tekabül ettiğini belirtmektedir. Bu oran 1980 yılında %2.7 idi. Kıbrıs’ın Rum kesimindeki hasta-hekim oranının 433 olduğu, yani 455 kişiye bir hekim düştüğü kaydedilmektedir.

1995 yılında Rum devlet hastanelerine toplam 45,154 hasta tedavi için başvurmuş­tur. Bu, bir önceki yıla göre %1.1’lik bir artıştır. Hastanelerde ortalama yatış süresi 7.5 gün olup, yatılı tedavi ne­denlerinin çoğu, kazalarda yaralanma ve zehirlenmedir. Devlet hastanelerinde yapılan cerrahi müdahalelerin sayısı 1995’te, bir yıl öncesine göre %6 artarak, 26,761’e ulaşmış olup, bunların dörtte birden fazlası sindirim sistemiyle ilgiliydi. Ayakta tedavi görenlerin sayısı da, bir önceki yıla göre, %1.5 artmış ve 1,165,224’e ulaşmıştır. Bunlardan %29.3’ü kırsal kesimdeki hastanelere gitmişken, acil servis hastaları, bir önceki yıla kıyasla %4 artarak, 252,038’e yük­selmiştir.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın bir yıldan fazla bir, süredir DP-CTP Koalisyon hükümeti döneminde Cumhuriyetçi Türk Partisi yönetimine girmesi ile herhangi bir iyileşme görülmemesi yüzünden, konumuzla ilgili “Yıllık Sağlık Raporu”na ulaşmak bu yıl da mümkün olmamıştır. Zaten 20 yıllık UBP iktidarında yapılan, kuru bir takım rakamların rapor diye sıralanmasıydı. Oysa ki uluslararası standartlara göre hazırlanması gereken sağlık istatistikleri, gerek koruyucu hekimlik, gerekse geleceğe yönelik sağlık politikalarının planlanmasında olmazsa olmaz başlangıç noktalarıdır. Bu işleri yapmaları için dolgun maaşlar almakta olan CTP’li Sağlık Bakanı’nı, Müsteşarı ve Danışmanları bir an önce Kıbrıslı Türklerin sağlığı hakkındaki paralel istatistikleri kamuoyuna açıklamaya çağırıyoruz!...


(Hekimce dergisi, Sayı:6, Mart 1995)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder