12 Ocak 2016 Salı

ÜLKESİNE HİZMET ETMEK ÜZERE YURDUNA DÖNEN UZMAN HEKİME ERBiLEN: “KIZIM NİYE GELDİN, GERİ DÖN” DEDİ


Lefkoşa (Kıbrıs Postası): Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin yıllık kongresi, 30 Nisan 1988 günü öğleden sonra K. T. Öğretmenler Sendikası lokalinde yapıldı. Toplantıda  söz alan hekimler, sağlık sorunlarına karşı hükümetin duyarsız, kalmasını sert bir şekilde eleştirerek, bir yıl süreyle görev yapacak olan yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirlediler.
Kongre başkanlığını UBP milletvekili ve Birliğin eski başkanlarından Dr. Altan Ya­vuz’un yaptığı toplantıda söz alan hekimler, Birliğin eski yönetim kurulu üyelerinden Dr. Erbilen’in Sağlık Bakanı, bir başka meslektaş Dr. Eroğlu’nun da Başbakan olduğu son üç yıla yakın iktidar döneminde, ülkemizdeki sağ­lık hizmetlerinin düzeyinin gittikçe düşmekte olduğuna dikkat çektiler. Ülkemizde ilk defa Başbakan ve Sağlık Bakanı’nın birer hekim ol­malarına rağmen, sağlık hiz­metlerindeki başıbozukluk ve adam kayırmaların sürdüğüne işaret eden hekimler, Birlik adına yapılan resmi başvuru­lara yanıt verilmediğinden yakındılar.

YETKİLİLERE GÖRE HERŞEY YOLUNDA
Uzmanlığını bitirip halkına hizmet vermek üzere ülke­sine dönen yeni hekime, Sağlık Bakanı Dr. Erbilen’in “Kızım buraya niye geldin, geri Türkiye’ye dön, orada daha çok hasta  var!” dedi­ğinin açıklanması üzerine  söz alan bir başka hekim, 14 yıl önce bir başka hekim sağlık bakanının kendisine de aynı moral kırıcı sözleri söy­lediğini ifade etti. Devlet sağlık hizmetlerindeki kı­sıtlı kadroların dondurulmuş olması, kamu görevlisi hekim­lerin yasalara aykırı olarak dışarıda da muayene ve teda­vi yapmaları, serbest çalışan hekimlerin mesleki hakları­nın devletin ilgisizliği ve ka­yıtsızlığı karşısında ayaklar altına alınması konularına de­ğinen hekimler, hükümet yet­kililerinin sadece “Thalassaemia merkezi açıldı, kanser doktorumuz geldi, sineklere de mazot  döküyoruz, so­run mu var, her şey yolun­da” dediklerini aktardılar.

KAMU GÖREVLİSİ HEKİMLERE TANINAN AYRICALIKLAR
Sayıları 140 olan kamu gö­revlisi hekimlere tanman ve serbest çalışan çoğunluktaki 180 hekimden esirgenerek, aynı ülkenin yurttaşları olan meslektaşlar arasında devlet eliyle yaratılan ayrıcalıklar şöyle sıralandı: Kamu görev­lisi hekimler aylık maaş, ek mesai, yasalara aykırı olarak dışarıda klinik çalıştırdık­ları için yüzde 40 ek maaş artışı, daha çok gün hasta izni yazma, hastalarını sağlık kuruluna sevk edebilme, ül­ke dışındaki bilimsel kong­relere devlet parasıyla katıla­bilme, bildiri sunma, devlet bursu alıp, öğrendiklerini para karşılığı dışarıda halka satma, açık bulunan şeflik kadrolarına dışarıdan başvuru yapılmasının önlenmesi, dev­let sağlık hizmetlerine ait poliklinik, ilaç, laboratuvar, röntgen, yatak olanaklarından parasız yararlanma, emekli olma hakkı, radyo ve tele­vizyona çıkarak devlet eliy­le kişisel reklam yapılması, gümrüksüz araba alma hakkı vb.

HAK ARAYAN HEKİMLER SUSTURULMAK İSTENİYOR
Serbest Çalışan Hekimlerin yukarıda sayılan haklardan yararlanamaması karşısında “Devletin görevi bu mu ol­malıdır?” diye soran hekimle­re, “iş yok, ülkeye neden geldiniz” denerek, bu sistem­sizliğin devamının sağlandığı, ya da “ses çıkarmazsan, açıla­cak ilk kadroya seni alırım” vaadinin verildiği, böylelikle haklarını aramak isteyen uz­man hekimlerin susturulmak istendiğine parmak basıldı.
            Kamu görevlisi hekimlerin elinde bulunan Kıbrıs Türk Tabibler Birliği yönetiminin de meslek ve sağlık sorun­larına sahip çıkmadığından yakınan Serbest Çalışan He­kimler, aksine, Birliğin çıkar­dığı yeni tüzüklerle, hekimler arasındaki ayrımları körükle­diğini belirttiler.

BİRLİĞİN YENİ YÖNETİCİLERİ
Genel Kurul sonunda yapı­lan seçimlerde Serbest Ça­lışan Hekimler Birliği’nin Başkanlığına Dr. Nazım Be­ratlı getirilerek, 6 kişilik Yönetim Kurulu üyeliklerine de şu hekimler getirildi: 1. Dr. Ahmet Cavit, 2. Dr. Hüseyin Erçal, 3. Dr. Arma­ğan Karal, 4. Dr. Abbas Sınay, 5. Dt. Teksen Köroğlu, 6. Dt. Ülcay Cazımoğlu. Yeni Yönetim Kurulunun görev bölümü 5 Mayıs günü yapılacak ilk toplantıda saptanacaktır.


(Kıbrıs Postası gazetesi, 4 Mayıs 1988- Not: Haber Dr. Ahmet Cavit tarafından yazılmış, ama gazetede imzasız olarak yayımlanmıştır.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder