13 Haziran 2015 Cumartesi

CTP’Lİ ESKİ BAKANLARDAN ÖZLÜ SÖZLER


 Geçen iki yıl içinde DP-CTP koalisyon hükümetlerin­de görev yapmış olan CTP’li bakanlar, çok konuşmuşlar, ama pek az iş başarabilmişlerdir. Geleneksel deyişle Denktaş’ın devletçiğinde hamam da aynı, tas da. Deği­şen yalnız tellaklar oluyor. İşte bu süre içindeki icraata yönelik olarak basından derlediklerimizden kısa bir de­met:
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özker Özgür:
“KTHY’nin son derece önemli bir konu olduğunu, KTHY’ye sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Özgür, Hü­kümetin bu konuya büyük önem verdiğini anlattı. Özgür, göreve geldiği zaman daha önce üzerinde durduğu 16 kaçakçılık dosyasını soruşturduğunu, Başsavcılığın “Ko­nuyla ilgili şahadet yetersizliği nedeniyle konuların ka­pandığı” yanıtını verdiğini anlatarak, “Yolsuzlukların üzeri­ne mutlaka gideceğiz. Halka karşı suç işleyenlerin yanına kalmamalıdır” dedi.” (Kıbrıs, 30.3.1994)
***
“Devleti kemiren yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ede­cek dairenin yasası bir türlü gündeme gelmiyor, Ombudsman beklemede... Yolsuzlukla mücadele bir başka baha­ra.” (Kıbrıs, 18.8.1994)
***
“Alagadi’de şenlik... Dün hizmete giren Green Turtles Beach Bar, gerekirse daha sonra genişletilecek... Öz­gür, kafeterya, duş, tuvaletler, jeneratör ve çevre düzen­lemesi için 1 milyar 200 milyon TL harcandığını belirtti.” (Kıbrıs, 8.8.1994)

Tarım, Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanı Sabit Soyer:
“Soyer, Kıbrıs’ın asırlar boyu süren orman tahribatı yü­zünden bugünkü kurak yapısına ulaştığına dikkati çeke­rek, “adamızı adına uygun Yeşilada haline getirmek ama­cı ile hem ormanlarımızı korumak, hem de çoğaltmak zo­rundayız” dedi... Soyer, “Yazın kızgın güneş altında kavru­lup savrulan, kışın rüzgar ve sele maruz kalan Mesarya Ovası’nın da ağaçlandırılmasını gündeme getirme ödevi önümüzde durmaktadır” şeklinde konuştu.” (Yeni Demok­rat, 10.1.1995)
***
“CTP’nin Gazimağusa’da Sea Side Otel’de yer alan “Deniz Kenarı Dayanışma Balosu’nda “güzel, sevgi ve ba­rış” konulu bir konuşma yapan Soyer, “CTP birçok taşı ye­rine oturtmuştur. Şimdi sıra büyük taşı kaldırmaya gelmiş­tir. Hep birlikte büyük taşı da kaldıracağız” dedi. (Halkın Sesi, 17.8.1995)
***
“Soyer, TC Tarım Bakanı Refaiddin Şahin’in davetlisi olarak dün sabah İstanbul’a gitti. Bakanlıktan alınan bilgi­ye göre, Soyer İstanbul’da ‘Türk Kültüründe At ve Atıcılık” konulu konferansa katılacak.” (Yeni Demokrat, 10.5.1994)
***
“Serdar Denktaş’ın, stabil para birimi konusunda söy­lediklerinin doğru olduğunu belirten Soyer, “Önemli olan bir çocuğu doğurmak değil, çocuğa sahip çıkmaktır” de­di. Soyer, Denktaş’ın konunun Türkiye ile birlikte ele alın­ması gerektiği şeklindeki görüşüne değinmezken, Türki­ye’de bulunan Özker Özgür’ün stabil para birimi konusun­da Ankara’nın düşüncelerine hak verdiği şeklinde görüş belirtmesi dikkatlerden kaçmadı.” (Yeni Demokrat, 7.1.1995)
***
“Gemikonağı’na yaptığı ziyarette “Hükümet ortağımızla anlaşamıyoruz. Maaş ödeyecek para yok” diyen Soyer ve Civa, bütün sıkıntıların suçunu Demokrat Parti’nin sırtı­na yıktı.” (Birlik, 9.6.1994)
***
“Soyer, ülkedeki içme suyu şebekelerinin yüzde 75’inin deforme olduğunu vurgulayarak, bunların yenilenme­si için milyarlar gerektiğini söyledi.” (Kıbrıs, 29.8.1994)
***
“KKTC elektrik dağıtım şebekesinin yüzde 58’inin 1974 öncesinden kalma olduğuna dikkat çeken uzman­lar.... şebekenin yenilenmesi konusundaki yaklaşık proje bedelini 20 milyon dolar olarak tahmin ediyorlar... So­yer, elektriğin kilovatının maliyetinin 4 bin 600 TL olduğu­nu, bunun da bin 600 TL’sinin devlet tarafından sübvansiye edildiğini açıkladı.” (Kıbrıs, 28.7.1995)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Özkan Murat:
“Murat, üç aylık icraatını ve hedeflerini açıkladı: Ka­çak işçi sorunu çözülecek... Sigortalıların, özel sağlık hiz­metlerinden yararlanmaları konusunu en geç Mayıs ayın­da hayata geçirmeyi hedefledik... Tek Tip Güvenlik Sistemi’ni yıl sonuna kadar geçirmeye çalışacağız.” (Kıbrıs, 2.4.1994)
***
Tek Tip Güvenlik Sistemi Yasa Tasarısı’nın Sonbahar­da yapılacak çalışma kurultayından sonra Cumhuriyet Meclisi’ne sunmayı hedeflediklerini belirten Murat, ‘Tasa­rı 1994 yılı bitmeden kesinlikle meclise sevkedilecek” dedi.” (Kıbrıs, 20.4.1994)

Sağlık Bakanı Ergin Abdullah İlktaç:
“Sağlık Hizmetleri Yasa Tasarısı hazırlandı. Sağlık Bakanı İlktaç, dün sabah makamında düzenlenen tören­de, tasarıyı Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Özker Özgür’e sundu... İlktaç, ‘Tasarı, sağlık hizmetlerindeki belirsizlik ve sistemsizliği ortadan kaldıracaktır” dedi.” (Kıbrıs, 29.4.1995)
***
“Sağlıkta devrim hazırlığı: Bakan İlktaç, “Geçmiş hü­kümetlerin gündeminde yıllarca bekletilen, sağlık çalı­şanlarıyla adeta dalga geçercesine “çıkıyor-çıkacak” de­nilen, ama sonuçta yasa tasarısı haline bile getirileme­yen Sağlık Hizmetleri Yasa Tasarısı’nın hazır olduğunu müjdelemek isterim... Hedefimiz, pırıl pırıl, tertemiz has­tanelerde hizmet vermektir” şeklinde konuştu. (Yeni Dü­zen, 5.9.1995)
***
İlktaç, “Sağlıkta çağı yakalama kararlılığındayız. Bu­nun için gereken neyse yapacağız. Yasa tasarılarımız ve paket programlarımız hazır. Önümüzdeki günlerde uygulamaya koyacağız” dedi.” (Kıbrıs, 9.9.1995)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Mehmet Ali Talat:
Talat, Denktaş’ı uğurladıktan sonra yaptığı açıklama­da, Cumhurbaşkanının kendilerini ziyaretiyle ilgili ola­rak şöyle konuştu: “Gördük ki, Sayın Cumhurbaşkanı milli eğitimimizle yakından ilgileniyor. Bu bizim için bir güç kaynağıdır, kendisine teşekkür ederiz.” (Yeni De­mokrat, 14.6.1994)
***
“Ben, ilk kez hükümette görev alan bir partinin yıllar­ca mücadelesine emek veren bir insan olarak, umdu­ğumun çok dışında bazı durumlarla karşı karşıya kal­dım. Kıbrıs Türk toplumunun çok fazla tutuculuk içinde olduğunu gördüm. Kıbrıs Türk toplumunun bütün kesim­lerinde de bu söz konusudur, tutuculuk genel olarak ya­şanmaktadır... Başkanlık rejimi tartışılabilir.” (Yeni De­mokrat, 23.12.1994)
***
‘Talat, eğitim sisteminde Yeniden Yapılanma hareke­tiyle devrim yapmayı hedeflemediklerini söyledi. Talat, “Biz devrim yapmıyoruz. Yaptığımız değişiklikler köklü sa­yılsa da iyileştirme hareketidir. Varolanı koruyarak, da­ha iyi noktalara getirme hareketidir” dedi.” (Kıbrıs 9.7.1995)

(Yeni Çağ gazetesi, 14 Ocak 1996)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder