15 Mayıs 2015 Cuma

Geçmiş Zaman Olur Ki... KIBRISLILARIN TÜRKİYE'DEKİ DEPREM FELAKETZEDELERİYLE DAYANIŞMASI


            30 Nisan 1938 tarihli (Sayı:1160) Söz gazetesi, Anadolu'daki (Kırşehir) Deprem Felaketzedelerine Yardım için Kıbrıslı Türkler tarafından bir cemiyet kurulduğunu haber vermekte ve cemiyete katılan kuruluş temsilcilerini şöyle bildirmekteydi:
           "Lefkoşa Analar Kurumundan : Bn.Rasiha Zihni ile Bn.Ülviye Midhat, Lefkoşa Bayanlar Kulübünden: Bn.Ruhsan Arif, Bn.Akile Said ve Bn.Nezihe Esad, Lefkoşa Spor Kulübünden: Dr.Bay Tahsin Salih, Bay Nazım Ali, Bay Mustafa Veysi, Lefkoşa Kardeş Ocağından: Bay M.Fadıl Korkut ve Bay Ali Vahid, Lefkoşa Türk Kulübünden: Bay M.Lütfi ve Bay M.Şemi."
            3 Mayıs tarihli Söz gazetesi, Leymosun Türklerinin Terakki Kulübünün teşebbüsüyle toplandığını ve felaketzedelere yardım amacıyla bir müsamere yapılacağını haber verirken, 5 Mayıs tarihli nüshasında da Baf'tan yazan Adnan Talet Taşer, Baf Türklerinin "Medrese"de toplantı yapıp felaketzedeler için bağış toplandığını duyurmaktaydı.

KİLİSENİN TAMİMİ
            10 Mayıs 1938 tarihli (Sayı:1164) Söz gazetesinde yer alan "Kıbrıs Kilsesinin durumu bizi çok mütehassis etmiştir" başlıklı haberde, Kıbrıs Başpiskobos vekilinin bir tamim yayımlayarak, Türkiye'deki deprem felaketzedeleri için para toplanmasını emrettiği duyurulmakta ve Kıbrıs Türk fetva emaneti ile Evkaf murahhaslarından hiç bir ses çıkmayışı eleştirilmekteydi.
            Söz'ün Rumca Eleftheria gazetesinden iktibas ettiği Kıbrıs Başpiskobos vekili Sayın Gir. Leontios'un tamiminde şöyle denmekteydi:
          "Sayın Başpiskobos vekili ve Baf Mitropolidi Gir. Leondios tarafından, Gumenoslara, Arhimandritlere, Eksarhoslara ve papaslar ile kilse idare heyetlerine hitaben bir tamim neşrederek, Türkiye'deki yer sarsıntıları felaketzedelerine ianede bulunulması için teşebbüste bulunmalarını emretmiştir.
            Bu ianeler, kasabalarda ruhani yüksek memurlar tarafından, köylerde ise papaslar ve kilse idare heyetleri tarafından toplatılacaktır.
Manastırlar tarafından verilecek ianeler Başpiskobosluğa, kilselerde birikecek ianeler de o kilselerin tabi oldukları kaza piskoboslarına götürülüb yatırılacaktır."
            Söz gazetesi devamla şunları yazmaktaydı:
            "Gönül ister ki Kıbrıs islam uleması, imamları, hatibleri ve müderrisleri, bu büyük felaket karşısında hiç olmazsa Rum Başpiskobos vekili kadar kendi içlerinde bir insanlık acısı duysunlar ve felakete düşenlere yardım etmek İslamiyetin emrettiği başlıca kaidelerden olduğunu herkese anlatsınlar.
            Halbuki sükût ediyorlar ve bizi çok müşkül bir duruma sokuyorlar."
           
FUTBOL TAKIMLARININ YARDIMI
            24 Mayıs 1938 tarihli Söz gazetesinde yer alan "Rum timlerinin değerli bir yardımı" başlıklı haberde şu bilgiler var:
            "Larnakanın Bezoberikos takımı ile Lefkoşanın Trast timi arasında ötey gün Lefkoşada bir futbol maçı oynanmış ve bunun hasılatını Anadoluda vuku bulan yer sarsıntıları felaketzedelerine ayırmışlardır. Maç 3-1 ile Bezoborikos timi lehinde sona ermiştir."
            2 Haziran 1938 tarihli (Sayı:1174) Söz gazetesinde de "Aboel Kulübünün bir lütufkârlığı" başlıklı haberde şöyle denmekteydi:
            "Rum Aboel Kulübü, önümüzdeki Cumartesi akşamı kendi binasında bir dans verecek ve bunun hasılatını Anadolu felaketzedelerine gönderecektir...Dans öğretmeni Gir.Reno'nun yakında Ksero'da Anadolu felaketzedeleri menfaatine bir dans vereceği haber alınmıştır."
            Söz gazetesinin daha sonraki sayılarında da, halk tarafından yapılan para bağışlarının listeleri günlerce yayımlanmıştı.


(“Arşiv'den Derleyen:A.An” imzasıyla, Kıbrıs’ta Sosyalist Gerçek dergisi, Sayı:44, Eylül 1999)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder