15 Mayıs 2015 Cuma

KIBRISLI BARIŞSEVER VE İLERİCİLERİN BİRLİK ÇABALARI

           
Bilindiği gibi, Kıbrıs'taki Türk ve Rum ilericiler, 1958 yılındaki TMT'nin birinci tedhiş dalgası ile ortak sınıfsal örgütlerden ayrılmak zorunda kalmışlardı. 1974'den sonra ilk kez, 1989 yılı sonunda "Bağımsız ve Federal Kıbrıs için Temas Grubu" çatısı altında biraraya gelen ilerici Kıbrıslılar, 1990 yılında Kıbrıs Türk yönetiminin koyduğu temas yasakları yüzünden çalışmalarını sürdürememişlerdi.

1997 yılında
            ABD destekli "Uyuşmazlıkların Çözümü" gruplarının 1993 yılında hız kazanan çalışmaları sırasında yeniden ilerletilen iki toplumdan demokrat ve barışsever insanların temas ve yakınlaşması, yabancı bir ülke büyükelçiliğinin bir katkısı olmadan ve onlardan bağımsız olarak Kıbrıslı ilericilerin yeniden bir araya gelmeleri fikrini tekrar geliştirmişti. 1 Eylül 1997 tarihinde 19 Kıbrıslı Rum ve 32 Kıbrıslı Türk, toplam 51 solcu kurum ve kuruluş bir araya gelerek "Barış için Ortak Deklerasyon" başlıklı bir bildiri yayımladılar. (Bkz. Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek, Eylül 1997, Sayı:20)
            Bu bildiri, 1 Eylül 1997 tarihinde yine Ledra Palas Oteli'nde bir araya gelen 7 Kıbrıslı Türk ve 9 Kıbrıslı Rum sendikasının AB'nin girişimiyle oluşturdukları "Kıbrıs Sendikal Hareketi"nin yayımladığı ortak bildiriyi izlemekteydi.
            1 Eylül Barış Bildirisini imzalayan barışsever örgütlerin bir kısmının girişimi ile 29 Kasım 1997 günü yine Lidra Palas Oteli bahçesinde bir "Barış Şenliği" düzenlendi. Bu etkinliğe, Rum kesiminden İhsan Ali Vakfı dışında aynı örgütler katılırken, Türk kesiminden sadece 13 örgüt katılmış, YKP ile CTP eğilimli kuruluşlar, yani toplam 19 kuruluş bu kez katılmamayı tercih etmişlerdi.
            3500'e yakın Kıbrıslı Türk ve Rumun biraraya geldiği bu  ortak şenlikte Kıbrıslılar, "Savaş değil, barış içinde ortak bir ülke istiyoruz" talebini yükseltmişlerdi. Şenliği düzenleyen örgütler, Rumca ve Türkçe olarak hazırlanan ortak bir bildiri ile de bu taleplerini her iki kamuoyuna açıklamışlardı. (Bkz.KSG, Aralık 1997, Sayı:23)

1998 yılında
            1 Eylül 1998'deki Dünya Barış Günü'nü kutlamak amacıyla bir araya gelen 20 Kıbrıs Türk örgütü, önce 27 Ağustos'ta bir kokteyl vermiş, 1 Eylül gecesi de Lefkoşa'daki Atatürk Stadyumunda bir Barış Şöleni, 3 Eylül akşamı da bir açık oturum düzenlemişlerdi. (Bkz.KSG, Ekim 1998, Sayı:33)
            Rum kesiminde faaliyet gösteren barışsever 19 örgüt tarafından oluşturulmuş bulunan "Şovenizme Karşı Barış ve Yeniden Birleşme Forumu", Kıbrıslı Türk barışseverlerin şenliğine bir selamlama mesajı göndermiş ve onları 23 Eylül günü yapılacak benzeri bir etkinliğe davet etmişlerdi. Ama Kıbrıs Türk liderliğinin toplumlararası temaslara koyduğu yasaklar yüzünden bu buluşma gerçekleşemedi.

1999 yılında
            Türk ve Rum toplumlarının bir araya gelmesi ve her türlü işbirliğinden yana olan Kıbrıslı barışsever ve ilerici örgütler, 3 Ocak 1999 günü Pile'de yeniden buluştular. 250 kadar Rum ve Türk  barışseverin katıldığı eğlenceye örgütler, kendi hazırladıkları yiyecekleri getirmişler ve yeni yılda şovenizme inat, birlikte eğlenerek, müzik eşliğinde şarkılar söylemişlerdi. Bu etkinliğe Rum kesiminden 19 kitle örgütünün oluşturduğu "Şovenizm ve Savaşa Karşı Forum", Türk tarafından da henüz aralarında kalıcı bir örgüt oluşturamayan 11 örgüt katılmıştı. (Bkz.KSG, Şubat 1999, Sayı:37)
         BM Günü nedeniyle 24 Ekim 1999 günü Lidra Palas Oteli bahçesinde yeniden bir araya gelme olanağını yakalayan Kıbrıslı Türk ve Rum örgütler, bir panel düzernleme fikrini geliştirdiler ve  4 Aralık 1999 günü Pile'de toplandılar.

(“H.Karlıdağ” imzasıyla, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek, Sayı:47, Ocak 2000)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder