15 Mayıs 2015 Cuma

PROF.ÇAĞLAR'IN İLGİNÇ KONFERANSI     Uzun yıllar Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'nda Türkiye'nin savunmanlığını yapmış olan uluslararası hukuk profesörü Bakır Çağlar, Yakın Doğu Üniversitesi'nde 13 Aralık 1999 akşamı verdiği bir konferansta, 10 Aralık 1999'da Helsinki'de alınan AB kararlarını değerlendirdi.
        Kıbrıs'la ilgili paragrafta, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üyeliği" değil de, "Kıbrıs'ın üyeliği" deyiminin kullanılmış olmasının, Kıbrıs'taki Türk muhalefet partilerine bir fırsat yarattığını ve partilerin bunu kullanarak, üyelik görüşmelerinde söz hakkı istemelerinin olanaklı olduğuna dikkat çeken Çağlar, bir soru üzerine, TC Başbakanı Ecevit'in de "Helsinki kararına Kuzey Kıbrıs'tan gelebilecek tepkiler"den söz etmesi ile bu tür tepkileri kastettiğini belirtmiştir.
      Prof.Bakır Çağlar, bir dinleyicinin, Kıbrıs'taki tapulu toprak üzerinde Kıbrıslı Türklerin hakkının %15 olduğunu belirtmesi üzerine de, Denktaş'ın önerilen %24'ü bile kabul etmediğini söyleyerek, güneyde mal bırakmış olan Kıbrıslı Türklerin de, kuzeydeki toprağına gidemeyen Titina Loizidu'nun AİHM'de dava açtığı gibi, dava açabileceklerini ve kendisinin bu davaları savunabileceğini duyurdu.
      Loizidu davasıyla ilgili olarak çıkan mahkeme kararında, KKTC'den sadece Türkiye tarafından tanınan ve ona bağımlı yerel bir yönetim olarak söz edildiğini ve kuzeydeki bütün tasarruflardan TC hükümetinin sorumlu tutulduğunu belirten Prof.Çağlar, KKTC Anayasasındaki "devletin mülkiyet hakkı" ile ilgili 159. maddenin, uluslararası hukuka ve insan haklarına ters düştüğünü ve derhal değiştirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.
      "Koyunların sessizliği"nden hoşlanmadığını ve Kıbrıslı Türklerin de kendi insan haklarının ihlâli karşısında harekete geçmeleri gerektiğini belirten Prof. Bakır Çağlar, Kıbrıslı Türklerin AİHM'de dava açabilmeleri için neler yapılması bildiren bir açıklama metni dağıttı.     


(“H.Karlıdağ” imzasıyla, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek dergisi, Sayı:47, Ocak 2000)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder