27 Mayıs 2015 Çarşamba

LEFKOŞA’DA KIBRISLI TÜRKLERİN SAYISI GİDEREK AZALIYOR


Ahmet Tolgay, imzasız başyazılarını yazdığı gazetesinde geçenlerde şöyle yazıyordu: “Fuat Veziroğlu’nun yıllar önce yayınlanmış bir şiir kitabı vardı. Kitabın adı, “Çukur Yanaklıya Mektuplar”. “Çukur Yanaklı” göründüğünde, Abdi Çavuş’ta kopan  fırtınaları dizelerinde güçlü bir ozan duyarlılığıyla anlatıyordu Veziroğlu. Şimdilerde yeni insan manzaraları, ayrıksı yaşam biçimleri ve dökülen binalarıyla hızlı bir değişime sahne olan Abdi Çavuş’tan geçerken kendi kendimize sormadan edemedik:

“Fuat Veziroğlu Çukur Yanaklılı günlerinden yıllar sonra anılarının sokağı Abdi Çavuş’u bugün bir kez daha dizelerinde anlatmaya kalkışşa, acaba ne tür duyguların fırtınasını estirirdi?”
Lefkoşa’nın surlariçinin ünlü sokağı Abdi Çavuş’tan geçerken bu düşüncelere dalan başyazar, nedense eski Lefkoşa’yı dolduran  “yeni insan manzaraları” ve “ayrıksı yaşam biçimleri”ne sahip bu insanların Türkiye’den adamıza gelmiş yerleşikler olduklarına değinmiyor. Çünkü onyıllardır, onların bu ülkeye gelip, demografik yapımızı değiştirmelerine, rejimin oy deposu olmalarına onay veren çevrelerden birisidir. İş işten geçtikten sonra, eski Lefkoşa’nın izini süremediği için “hüzünlenmemek olanaksız” diye başyazı yazan Ahmet Tolgay Albayrak’a , onu daha da hüzünlendirici bazı bilgiler aktarmak istiyoruz:

Kuzey Kıbrıs’ta uzun süre yaşamış ve gözlemlerde bulunmuş olan Alman bilim adamı Ronald Wellenreuther, birkaç ay önce Münih’te yayımlanan “Kuzey Lefkoşa (Kıbrıs): Doğu ile Batı arasında bölünmüş bir kentte, kent gelişimi ve sosyal çevre analizi” adlı araştırma kitabının bir bölümünde, kuzey Lefkoşa’da yaşamakta olan de-fakto nüfus miktarını 40 ile 50 bin kişi olarak verirken, bunun üçte birini Türkiyeli Türklerin, geriye kalanını da Kıbrıslı Türklerin oluşturduğunu yazmaktadır.(s.184)          

Kuzey  Lefkoşa’da yaşamakta olan Türkiyeli Türklerin sayısının, ancak tahmini olarak bilinebileceğini belirten araştırmacı, Türkiyelilerin tüm surlariçi nüfus içerisinde % 70 ile 80 arasında bir oran oluşturduklarını söylemenin gerçekdışı sayılamayacağını belirtmektedir. (s.186)
Surlariçi Lefkoşa’da ilkokula gitmekte olan Atatürk ve Arabahmet İlkokullarındaki öğrencilerin ulusal  kökenleri hakkında yaptığı bir araştırmada ise şu sonuçlar ortaya çıkmıştır:

Öğretim yılı                   Kuzey Kıbrıslı    Türkiyeli        Diğer
1987-88                              60                   21               4
1988-89                              53                   19               4
1989-90 ve 1990-91          70                   91             10
1991-92                              31                   63               1
1992-93                              39                   63               2
1993-94                              18                   60               6
 
Wellenreuther, 1992-93 ders yılında 12 öğrencinin, 1993-94’de de 32 öğrencinin doğum yeriyle ilgili veri bulunmadığını not ederek, Kuzey Kıbrıs doğumlu olan çocukların hepsinin de Kıbrıslı Türk olmadığına dikkati çekmektedir.
Yukarıdaki listeden de görüleceği gibi, 1989-90 ders yılından başlayarak, surlariçi ilkokullarında Türkiyeli öğrenciler leyhine bir artış söz konusudur. Buna paralel olarak, surlar içindeki konutlarını terk etmiş olan Kıbrıslı Türklerin evlerinde artık Türkiyeliler yaşamaktadır ve son yıllarda surlar içinde yaşamakta olan Türkiyelilerin sayısı artmıştır. Surlariçi bölgesinde yaşayanlar sosyal-coğrafya açısından da üç kısma ayrılmaktadır: 1-Türkiye’den gelmiş ve işçi pansiyonlarında kalan kaçak işçiler, 2-Yasal yollardan adaya göç etmiş olan ve oturma izni bulunan Türkiyeli işçiler, 3- Sosyal durumları zayıf olan az gelirli Kıbrıslı Türk aileler ve emekliler. Bu arada, surlar dışındaki  okullarda, örneğin Köşklüçiftlik İlkokulunda Türkiyeli öğrencilerin Kıbrıslılara oranı sadece %6,8 olarak saptanmıştır.(s.186)
1993-94 ders yılında Lefkoşa surlariçi ilkokullarındaki bütün öğrenciler içinde Türkiye doğumlu olanların  Türkiye’nin hangi yöresinden gelmiş olduğuna ilişkin yapılan saptamalarda ise şu tablo ortaya çıkmıştır:
Olağanüstü hal bölgesi    Hatay  Çukurova  Batı TC kentleri    Diğer
                114                  104          84               75                 159
TC Dışişleri eski Bakanlarından DSP milletvekili Prof.Mümtaz Soysal’ın İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerle yaptığı bir toplantıda söylediği şu sözler de, Ahmet Tolgay ve benzerlerinin hüznüne geç de olsa hüzün katmalıdır: “Kuzey Kıbrıs toprağı bizim, federasyon bile bunu değiştiremez...Siz göç etseniz de biz bu toprakları boş bırakmayız, gidenin yerine gelecek çok.”(Toplum Postası, 27.6.1996)

(Kıbrıslı Türkün Sesi, Sayı:13, 20 Ağustos-20 Eylül 1996)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder